Views
2 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 34 -TRUBEK Cviení: 1pomr 1:2, tyhran 14, pop. 16 mm, celková délka 290 mm,konstrukní výška 85 mm.Obr. 33 Úhlový pohon Ferrometall7. Nové zpsoby upevování trubek v trubkovnicíchPro zajištní absolutní tsnosti spoj se v souasné dobvyužívá v prmyslu pevážn svaování, a to a již tradiníhoruního, tak samozejm poloautomatického a automatického.Také se zavádjí nové zpsoby konstrukní práce, kterénap. odstra ují tradiní trubkovnici a nahrazují ji šestihrannýmivýlisky navzájem svaenými, které mají otvory pro zavaenítrubek (švýcarský patent DPB 1023060), viz. obr. 34.Obr. 34 Šestihranné výlisky navzájem svaované

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 35 -TRUBEK Cviení: 1Ze speciálních zpsob pi zhotovování spoj trubeks trubkovnicemi je možno teba ješt uvést nap.• Tváení tlakovými vlnami, vznikajícími elektrickým výbojemmezi elektrodami,• Upev ování trubek v trubkovnicích elektromagnetickýmimpulsním zpsobem, který je zvláš vhodný pro tváeníválcových tvar, zejména tenkostnných trubek bezpenosového média,• Difúzní spojení trubek s trubkovnicí.Použitá literatura:[1] SMRKA, K., KOVÁ, Z. Zaválcování trubek. SNTL Praha.1966. 83 s. 04 – 253 – 66.MODERNÍ PODKLADY - tajné

2. cvičení