Views
3 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 34 -TRUBEK Cviení: 1pomr 1:2, tyhran 14, pop. 16 mm, celková délka 290 mm,konstrukní výška 85 mm.Obr. 33 Úhlový pohon Ferrometall7. Nové zpsoby upevování trubek v trubkovnicíchPro zajištní absolutní tsnosti spoj se v souasné dobvyužívá v prmyslu pevážn svaování, a to a již tradiníhoruního, tak samozejm poloautomatického a automatického.Také se zavádjí nové zpsoby konstrukní práce, kterénap. odstra ují tradiní trubkovnici a nahrazují ji šestihrannýmivýlisky navzájem svaenými, které mají otvory pro zavaenítrubek (švýcarský patent DPB 1023060), viz. obr. 34.Obr. 34 Šestihranné výlisky navzájem svaované

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 35 -TRUBEK Cviení: 1Ze speciálních zpsob pi zhotovování spoj trubeks trubkovnicemi je možno teba ješt uvést nap.• Tváení tlakovými vlnami, vznikajícími elektrickým výbojemmezi elektrodami,• Upev ování trubek v trubkovnicích elektromagnetickýmimpulsním zpsobem, který je zvláš vhodný pro tváeníválcových tvar, zejména tenkostnných trubek bezpenosového média,• Difúzní spojení trubek s trubkovnicí.Použitá literatura:[1] SMRKA, K., KOVÁ, Z. Zaválcování trubek. SNTL Praha.1966. 83 s. 04 – 253 – 66.MODERNÍ PODKLADY - tajné

predickce vzniku vad typu kce vzniku vad typu ed ... - VUT UST
cvičení 5. - DSPdle vyhlášky
Geografické informační systémy Cvičení
Zoologická cvičení v terénu
Page 1 ust l n.11 .- PHDTD DARSHAN CHAKMI 1-5 CRORE ...
Trávicí soustava - cvičení. pdf
1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
Přednáška 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Fyziologie renálního systému - cvičení. pdf
Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK - AKUTNE.CZ
Prezes URE i rozstrzyganie sporów w trybie art. 8 ust. 1 ustawy ...
Úkoly ÚZPLN na cvičení MAY 2010 - Ústav pro odborné zjišťování ...
1. muzikoterapie a specifické poruchy učení
ke stažení (pdf, 1 530 kB) - Calla
ke stažení (pdf, 1 450 kB) - Calla
Rozší ení - Anatomický ústav 1.LF UK
Zagraniczny Zakład • Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa ...
Pozvánka ke stažení - Praha 1
1 - Vysoké učení technické v Brně
Chemické složení buňky. (1/10) - Projekt EU
ke stažení (pdf, 1 101 kB) - Calla
Celé číslo 1 ke stažení - Křesťanský sbor Český Těšín
(Cvičení 1 - pro pdf_v2012) - VUT UST
LABORATORNÍ CVIČENí - VUT UST
Cvičení číslo: - VUT UST