Views
3 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 5 -TRUBEK Cviení: 1Proto se v tlusté trubkovnici bu otvor odstup uje, abydélka zaválcování byla jako délka válek, tj. asi L = 40 mm,nebo se trubka zaválcovává po celé délce, což však vlastnízaválcování komplikuje (nkdy nelze provést). Zaválcování zaízení pro vysoké tlaky – spoje, které jsounamáhány vyššími tlaky, mají otvory vyvrtané s drsnostípovrchu 3,2 až 6,3 µm, opatené jednou i nkolika drážkami,viz obr. 5. Trubka se zajišuje rozválcováním do drážky v otvorutrubkovnice.Obr.5 Provedení otvor vysokotlakých zaízeníPoužití drážky nebo nkolika drážek umož uje zvýšitpevnost spoje proti vytržení, ale nepispívá ke zlepšení tsnostispoje, protože materiál nevyplní dokonale celý profil drážky.Ke zlepšení tsnosti spoje je výhodné využít technologiehebínkování. Do otvoru se vyrobí až 7 mlkých drážek vedlesebe ve tvaru hebínku; hloubka drážek je 0,3 mm, viz. obr. 6a obr. 7.

cvičení 5. - DSPdle vyhlášky
Geografické informační systémy Cvičení
Zoologická cvičení v terénu
Trávicí soustava - cvičení. pdf
Fyziologie renálního systému - cvičení. pdf
Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK - AKUTNE.CZ
Prezes URE i rozstrzyganie sporów w trybie art. 8 ust. 1 ustawy ...
1. muzikoterapie a specifické poruchy učení
Úkoly ÚZPLN na cvičení MAY 2010 - Ústav pro odborné zjišťování ...
predickce vzniku vad typu kce vzniku vad typu ed ... - VUT UST
ke stažení (pdf, 1 530 kB) - Calla
ke stažení (pdf, 1 450 kB) - Calla
Rozší ení - Anatomický ústav 1.LF UK
Zagraniczny Zakład • Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa ...
1 - Vysoké učení technické v Brně
Pozvánka ke stažení - Praha 1
ke stažení (pdf, 1 101 kB) - Calla
Chemické složení buňky. (1/10) - Projekt EU
Page 1 ust l n.11 .- PHDTD DARSHAN CHAKMI 1-5 CRORE ...
1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
Přednáška 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Celé číslo 1 ke stažení - Křesťanský sbor Český Těšín
(Cvičení 1 - pro pdf_v2012) - VUT UST
LABORATORNÍ CVIČENí - VUT UST
Cvičení číslo: - VUT UST