Views
3 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 5 -TRUBEK Cviení: 1Proto se v tlusté trubkovnici bu otvor odstup uje, abydélka zaválcování byla jako délka válek, tj. asi L = 40 mm,nebo se trubka zaválcovává po celé délce, což však vlastnízaválcování komplikuje (nkdy nelze provést). Zaválcování zaízení pro vysoké tlaky – spoje, které jsounamáhány vyššími tlaky, mají otvory vyvrtané s drsnostípovrchu 3,2 až 6,3 µm, opatené jednou i nkolika drážkami,viz obr. 5. Trubka se zajišuje rozválcováním do drážky v otvorutrubkovnice.Obr.5 Provedení otvor vysokotlakých zaízeníPoužití drážky nebo nkolika drážek umož uje zvýšitpevnost spoje proti vytržení, ale nepispívá ke zlepšení tsnostispoje, protože materiál nevyplní dokonale celý profil drážky.Ke zlepšení tsnosti spoje je výhodné využít technologiehebínkování. Do otvoru se vyrobí až 7 mlkých drážek vedlesebe ve tvaru hebínku; hloubka drážek je 0,3 mm, viz. obr. 6a obr. 7.

cvičení 5. - DSPdle vyhlášky
Geografické informační systémy Cvičení
Trávicí soustava - cvičení. pdf
Zoologická cvičení v terénu
Fyziologie renálního systému - cvičení. pdf
Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK - AKUTNE.CZ
predickce vzniku vad typu kce vzniku vad typu ed ... - VUT UST
1 - Vysoké učení technické v Brně
Prezes URE i rozstrzyganie sporów w trybie art. 8 ust. 1 ustawy ...
1. muzikoterapie a specifické poruchy učení
ke stažení (pdf, 1 101 kB) - Calla
Úkoly ÚZPLN na cvičení MAY 2010 - Ústav pro odborné zjišťování ...
ke stažení (pdf, 1 530 kB) - Calla
Rozší ení - Anatomický ústav 1.LF UK
ke stažení (pdf, 1 450 kB) - Calla
Page 1 ust l n.11 .- PHDTD DARSHAN CHAKMI 1-5 CRORE ...
1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
Přednáška 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Zagraniczny Zakład • Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa ...
Pozvánka ke stažení - Praha 1
Celé číslo 1 ke stažení - Křesťanský sbor Český Těšín
Chemické složení buňky. (1/10) - Projekt EU
(Cvičení 1 - pro pdf_v2012) - VUT UST
LABORATORNÍ CVIČENí - VUT UST
Cvičení číslo: - VUT UST