Views
3 years ago

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

38 Podpora a

38 Podpora a aktualizácieAk chcete, aby meranie času stopkamiprebiehalo na pozadí, stlačte tlačidloKoniec.Podpora a aktualizácieNokia vám pomôže veľa spôsobmi získaťzo svojho telefónu čo najviac výhod.Užitočné radyAk máte otázky, týkajúce sa vášhotelefónu alebo nie ste si istí, ako má váštelefón fungovať, pozrite si používateľskúpríručku. Ak to nepomôže, skústenasledujúce možnosti:Resetujte prístrojVypnite telefón a vyberte batériu.Po niekoľkých sekundách znova vložtebatériu a telefón zapnite.Obnovenie pôvodných nastaveníPozrite si „Obnoviť pôvodnénastavenia“ str. 40.Aktualizácia softvéru vášho telefónuPozrite si „Aktualizácia softvéruprístroja“ str. 39.Získajte ďalšie informácieNavštívte webovú stránku Nokia alebo saskontaktujte so službou Nokia Care.Pozrite si „Podpora spoločnostiNokia“ str. 38.Ak otázka ostane nezodpovedaná,kontaktujte sa s miestnym centrom NokiaCare pre možnosti opráv. Pred odoslanímprístroja na opravu si vždy zálohujte alebouložte dáta vášho telefónu.Podpora spoločnosti NokiaNavštívte stránky www.nokia.com/support alebo miestnu webovú stránkuNokia, kde nájdete najnovšiepoužívateľské príručky, dodatočnéinformácie, súbory na stiahnutie a službypre svoj produkt Nokia.Služba konfiguračných nastaveníDo svojho modelu telefónu si načítajtezadarmo konfiguračné nastavenia ako súMMS, GPRS, e-mail a iné služby zwww.nokia.com/support.Nokia PC SuiteAplikáciu PC Suite a príslušné informácienájdete na webovej stránke Nokiawww.nokia.com/support.Služby Nokia CareAk sa potrebujete skontaktovať soslužbami Nokia Care, pozrite si miestnyzoznam centier Nokia Care nas stránkachwww.nokia.com/customerservice.ÚdržbaAk potrebujete údržbu alebo servis, nastránkach www.nokia.com/repairnájdete najbližšie autorizované centrumNokia Care.My NokiaZískajte bezplatné tipy, triky a podporupre váš telefón Nokia, bezplatný skúšobnýobsah, interaktívne ukážky, prispôsobenúwebovú stránku a najnovšie správy oproduktoch a službách spoločnosti Nokia.Získajte zo svojho telefónu Nokiamaximum a prihláste sa k službe My Nokiauž dnes. Ďalšie informácie o službe a jejdostupnosti vo vašom regióne nájdete nastránkach www.nokia.com/mynokia.

Podpora a aktualizácie 39Načítanie obsahuDo svojho telefónu môžete v rámci služiebsiete načítať nový obsah (napríklad témy).Dôležité: Používajte iba služby, ktorýmdôverujete a ktoré poskytujú adekvátnubezpečnosť a ochranu pred škodlivýmsoftvérom.Informácie o dostupnosti rozličnýchslužieb a cenách získate od poskytovateľaslužieb.Aktualizácia softvéru prístrojaK aktualizáciám softvéru môžu patriť novéa rozšírené funkcie, ktoré v časezakúpenia prístroja neboli k dispozícii.Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuťaj kvalitnejší výkon prístroja.Aktualizácia softvéru Nokia je počítačováaplikácia, ktorá umožňuje aktualizovaťsoftvér prístroja. Ak chcete aktualizovaťsoftvér prístroja, musíte maťkompatibilný počítač, širokopásmovýprístup na internet a kompatibilný dátovýkábel USB na pripojenie prístroja kpočítaču.Ak chcete získať ďalšie informácie apoznámky o najnovších verziách softvérua načítať aplikáciu Aktualizácia softvéruNokia, navštívte stránkuwww.nokia.com/softwareupdate alebowebovú lokalitu miestneho zastúpeniaspoločnosti Nokia.Ak chcete aktualizovať softvér prístroja,postupujte takto:1 Načítajte a nainštalujte aplikáciuAktualizácia softvéru Nokia dopočítača.2 Pripojte prístroj k počítaču pomocoudátového kábla USB a spustiteaplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia.Aplikácia Aktualizácia softvéru Nokiavás bude sprevádzať pri zálohovanísúborov, aktualizácii softvéru aobnovovaní súborov.Aktualizácie softvéru cez sieťVáš poskytovateľ služieb vám môže poslaťaktualizácie softvéru vášho telefónubezdrôtovo priamo do vášho telefónu(služba siete). Táto možnosť nemusí byť kdispozícii, podľa typu vášho telefónu.Sťahovanie aktualizácií softvéru môževyvolať prenos veľkého objemu dát cezsieť vášho poskytovateľa služieb.Informujte sa u svojho poskytovateľaslužieb o poplatkoch za prenos dát.Zaistite, aby mala batéria vášho prístrojadostatok energie, alebo pred spustenímaktualizácie pripojte nabíjačku.Výstraha:Počas inštalácie aktualizácie softvérunebudete môcť prístroj používať dokoncaani na tiesňové volania, až pokým sainštalácia neskončí a prístroj sanereštartuje. Kým dáte súhlas sinštaláciou aktualizácie, nezabudnite sizálohovať dáta.Nastavenia aktualizácie softvéruTáto možnosť nemusí byť k dispozícii,podľa typu vášho telefónu.Ak chcete povoliť alebo zamietnuťaktualizácie softvéru a konfigurácií,vyberte Menu > Nastavenia >Konfigurácia > Nast. správcu zariad. >Aktual. softvéru posk..Vyžiadanie aktualizácie softvéru1 Vyberte Menu > Nastavenia >Telefón > Aktualizácie telefónu, aksi chcete vyžiadať aktualizáciesoftvéru od vášho poskytovateľaslužieb.

slovenský manuál (pdf, 2.22 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 1.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 9.36 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.31 MB) - Orange Slovensko, as
Nokia E90 Communicator: Návod na použitie
Pouūívateåská príručka - Nokia
Návod na používanie pre prístroje s OS Android 2.1 (pdf, 4.71 MB)
Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft
Stavebné asfalty (pdf, 610 kB) - Slovnaft
Zásady bezpečného tankovania (pdf, 170 kB) - Slovnaft
Investovanie s rozumom (PDF, 480 kB) - VÚB banka
Brozura zvladnite euro s prehladom new (PDF, 648 kB) - VÚB banka
(pdf, 560 KB) Rudolf Steiner - Listy Bdelosť
Cestné asfalty (pdf, 613 kB) - Slovnaft
slovenský manuál (pdf, 547.26 KB)
slovenský manuál (pdf, 921.74 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
slovenský manuál (pdf, 887.71 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.6 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.25 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.79 MB)