Views
3 years ago

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

slovenský manuál (pdf, 666.55 KB)

46 Registernahrávač

46 Registernahrávač 30nastavenia výrobcu 40navigácia 12Nokia Care 38Oobrázok 26off-line režim 12ochranný modul 10okamžité správy 24opakovanie voľby 21Ppaketový dátový prenos 17pamäťová karta 7, 27PC Suite 37PictBridge 17PIN 10písanie textu 22pomocný text 13posielanie správ 24posúvanie 12poznámky 37požiadavka na letový profil 13prediktívne písanie textu 22prehliadač 31prehrávač médií 28presmerovanie hovorov 21prijatie ľubovoľným tlačidlom 21príkazy pre služby 19prístupové kódy 10profily 14PUK 10Rrádio 29reproduktor 20rozpoznávanie hlasu 16rozšírenie stereobázy 31rýchla voľba 15, 20, 21SSIM— služby 18SIM karta 6, 12SIM správy 19skratky 11, 15skratky rýchlej voľby 20služba dátových paketov (general packetradio service) 17služba konfiguračných nastavení 40snímka 26stav nabitia batérie 11stopky 37súčasti 6svetlá 15Ššetrič energie 15šnúrka 9Ttapeta 15témy 14textové režimy 22tlačidlá 6tlač snímok 27tón pri spustení 13tóny 15tradičné písanie textu 22UUPIN 10užitočné rady 38Vveľkosť písma 15videoklipy 26vizitky 36volacie skratky 15vyrovnávacia pamäť 32Wweb 31Zzachytenie snímky 26zdieľanie 31

zdieľanie online 31Register 47

slovenský manuál (pdf, 2.22 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 1.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 9.36 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.31 MB) - Orange Slovensko, as
Nokia E90 Communicator: Návod na použitie
Ortoxylén (pdf, 252 kB) - Slovnaft
Návod na používanie pre prístroje s OS Android 2.1 (pdf, 4.71 MB)
Pouūívateåská príručka - Nokia
Investovanie s rozumom (PDF, 480 kB) - VÚB banka
Cestné asfalty (pdf, 613 kB) - Slovnaft
Stavebné asfalty (pdf, 610 kB) - Slovnaft
Zásady bezpečného tankovania (pdf, 170 kB) - Slovnaft
(pdf, 560 KB) Rudolf Steiner - Listy Bdelosť
Brozura zvladnite euro s prehladom new (PDF, 648 kB) - VÚB banka
slovenský manuál (pdf, 547.26 KB)
slovenský manuál (pdf, 921.74 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
slovenský manuál (pdf, 887.71 KB)
slovenský manuál (pdf, 2.6 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.25 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.79 MB)