Views
3 years ago

Magazín Zlínského kraje květen 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje

Magazín Zlínského kraje květen 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje

ozhovorAneta

ozhovorAneta Šmídová získala Cenu hejtmana v anketě Sportovec roku 2010 Zlínského kraje. Foto: Ivo HercikAneta Šmídová▪▪Narodila se v roce 1993 v Uherském Hradišti.▪ ▪Studuje 3. ročník Gymnázia v Uherském Brodě.Žije s rodiči a sestrou.▪▪Odmala ji rodiče vedli k sportu. Vyzkoušelarůzné sporty, nakonec zakotvila u volejbalua florbalu.▪▪Od 6. třídy hraje závodně florbal. Propracovalase do družstva Uherského Brodu, kteréhraje 1. ligu juniorek. Stala se jeho nejlepšíhráčkou.▪▪V juniorské kategorii reprezentuje Českourepubliku.▪▪Má na kontě už dvacítku zápasů za národnítým a může se pochlubit i bronzem ze světovéhošampionátu.▪▪Věnuje se rovněž volejbalu.Sen Anety Šmídové: Zahrát si na olympiáděZdá se, že v Uherském Brodě vyrostlanová sportovní hvězda. Jako skvělá florbalistkase umisťujete v anketách o nejlepšíhosportovce okresu a teď i kraje. Coto pro vás znamená?Jsem ráda, že si mých úspěchů všímají takéostatní lidé. Že to není už jen rodina nebokamarádi. Prospěje to i sportu, který dělám.Bude mít víc fanoušků.Ženský florbal asi nepatří mezi nejpopulárnějšísporty...Florbal je sice mladý sport, ale velmi rychlese rozvíjí. Dneska už je právě hodně známý.Navíc v České republice je velmi úspěšný.Samozřejmě víc se mluví o mužském florbale.Ale i ten ženský stojí za to. Je trochu jiný,jemnější, pohlednější.Proto jste si ho vybrala?To ani ne. Já jsem už odmala byla rodiči vedenáke sportu. Vyzkoušela jsem jich několik.Na základní škole jsem chodila do sportovnítřídy a náš učitel florbal trénoval. Hrálaho tenkrát celá třída. Většina spolužáků užskončila, ale mně to vydrželo. Vedle florbaluhraji závodně i volejbal, ale jen doplňkově.inzerceVe florbale jste se prosadila do juniorskéreprezentace. Jak se to povedlo?Hrála jsem 1. ligu juniorek za Uherský Brod adařilo se mi. V patnácti letech mě pozvali nareprezentační soustředění a pak mě vybrali ido užšího kádru. Bylo těžké se tam prosadit,protože všechny ostatní holky měly zkušenostiz extraligy žen. Ale povedlo se, s holkamajsme získaly i bronz z mistrovství světaa já načerpala nové zkušenosti.V čem je vrcholový florbal náročnější?Velký rozdíl je právě mezi juniorskou soutěžía extraligou žen. Na vlastní kůži jsem sito mohla vyzkoušet v uplynulé sezoně, kdyjsem hostovala v ostravském týmu, kterýextraligu hraje. Musela jsem si zvykat na turychlost. Tam se opravdu nedá vůbec nic vypustit,každé střídání se tvrdě musí odmakatnahoru dolů. Takže skok je to velký, ale mněto pomohlo. Příští rok bych měla hrát extraliguznova.Závodně se věnujete dvěma sportům.Jak často trénujete?Dvakrát týdně florbal, dvakrát týdně volejbala o víkendu zápasy. Takový je můj rytmus.Ještě když jsem k tomu dojížděla doOstravy, bylo toho víc než dost.A mimo sezonu? Kterým sportům se věnujeterekreačně?Mám ráda samozřejmě i další sporty. V ziměmě hodně baví lyžování, a nedávno začalhrát taťka golf, tak mě občas vezme. Dokoncese mi ho daří porážet.Jaký máte sportovní sen?Bylo by pěkné na mistrovství světa být zasetřetí, a třeba i výš. Nedávno jsem se taky dočetla,že florbal je v užším výběru mezi kandidátyna olympijské sporty. Říkala jsem si,že by bylo skvělé jednou si na olympiádě zahrát.Ale zároveň zůstávám realistka. Vím, žeflorbal u nás mě neuživí. To tak možná mužena té nejvyšší úrovni nebo nejlepší holky veŠvédsku. Já se budu muset živit jinak.Jakou máte tedy představu o své „mimosportovní“kariéře?Chci studovat na vysoké škole, bavila by měarchitektura. Počítám, že bych pak mohladělat oboje, studovat a zároveň hrát florbalovouextraligu.Ondřej HolubecPři prodeji výrobků je zprovoznění a zaškolení obsluhy zdarma.Na všechny prodávané výrobky je poskytován záruční i pozáruční servis.EXKLUZIVNÍ PRODEJCE LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKYNavštivte naše prodejny:Zlíntř. T. Bati 161tel.: 736 624 682www.largocz.czUherskéHradištěMalinovského 274tel.: 736 624 683info@largocz.czUherskýBrodPod Dvorkem 1516tel.: 736 624 684• benzinové sekačky již od 5 490 Kč• benzinové sekačky s pojezdem již od 6 490 Kč• motorové pily již od 4 990 Kč• vyžínače, křovinořezy, traktory, robotické sekačky za výhodné cenystrana 10 Okno do kraje / květen 2011

Začíná výstava Egypt a NúbieUherské Hradiště – Zahájení nové atraktivnívýstavy připravilo na květen Slovácké muzeumv Uherském Hradišti ve spoluprácis Národním muzeem v Praze. Cílem výstavyje představit široké veřejnosti historickýa kulturní vývoj starověkého Egypta a Núbiena základě sbírkových předmětů zapůjčenýchz Náprstkova muzea asijských, africkýcha amerických kultur. Náprstkovo muzeum jesoučástí Národního muzea.Vystaveno bude více než tři sta unikátníchsbírkových předmětů, přičemž hlavní částbudou tvořit součásti pohřebních výbav.Mezi nejvýznamnější exponáty budou patřitnepochybně tři rakve, pocházející ze ZápadníchThéb (pozdní doba), Dér el-Medíny(nová říše) a z Gamhúdu (řecko-římská doba).Dále budou moci návštěvníci zhlédnout napříkladfragment sošky krále AmenhotepaII., vešebty krále Sethiho I. z Údolí králů, sarkofágvezíra Amenehmeta z Dér el-Medíny,soubor kanop a podobně. Na výstavě všakbudou prezentovány i nálezy odrážející běžnýživot tehdejších lidí, jako jsou kamennénástroje, užitková keramika, košíky, závažínebo hrnčířská deska.Jak napovídá i samotný název výstavy, expozicebude rozdělena do dvou částí. V hornímsále muzea bude rozsahově větší část věnovanástarověkému Egyptu v časovém horizontučtyř tisíc let. Druhá, co do sbírkovýchpředmětů menší část výstavy, bude instalovánav dolním sále muzea a představí vývojstarověké Núbie, země nacházející se na jihod Egypta.V rámci této části výstavy bude představenamateriální kultura starověkých núbijskýchkrálovství a stýkání jejich obyvatel se starověkýmiEgypťany. Výstava si mimo jiné kladeza cíl představit vývoj zájmů obyvatel českýchzemí o tyto starověké civilizace.Nová výstava ve Slováckém muzeu v UherskémHradišti ve Smetanových sadech budeslavnostně zahájena vernisáží 12. květnaa potrvá do 11. září tohoto roku.Miroslav VaškovýchNový vstup do malenovického hradu otevřeli zástupci města, kraje i muzea. Foto: Vojtěch CekotakulturaLiterární jaroZlín – Festival Literární jaro nabídne ve dnech27. dubna až 10. května autorská čtení, besedyo literatuře, setkání se zajímavými osobnostmi,výtvarnou dílnu pro děti i výstavu. Zahájenífestivalu je věnováno představení knihyMilovníci knížek a vernisáži výstavy fotokolážíMiroslava Huptycha v Muzeu jihovýchodníMoravy ve Zlíně. Vystoupí Tereza Brdečkovás Jiřím Dědečkem, svou tvorbu představí PetraHůlová s Vesnou Tvrtković, ze svých knih i z dosudnepublikovaných textů budou číst HanaLundiaková, Hana Pachtová a Tomáš Změškal.Dva programy budou věnovány knihám nejenpro děti – představí se nakladatelství Baobaba Meander. Večer poezie uvede básnířku MariiŠťastnou, Aleše Kauera, Jana Vilímka a JiříhoPejlu. Závěr festivalu 10. května bude patřitspolečnému vystoupení Edy Kriseové a MiroslavaZikmunda. Festival se koná za podporyMinisterstva kultury ČR, Zlínského kraje a podzáštitou primátora města Zlína. (pg)Nový vstup do hraduZlín – Novou návštěvnickou sezonu zahájilizástupci kraje i města na hradě ve Zlíně--Malenovicích otevřením rekonstruovanýchvstupních prostor. Předhradí získalo novývstupní prostor s pokladnou pro návštěvníky,na něj navazující kanceláře a zázemípro zaměstnance, kotelnu. Návštěvníci zdemají k dispozici automaty pro občerstvenía rovněž nové sociální zařízení. Součástícelé investiční akce v hodnotě téměř sedmimilionů korun byla i rekonstrukce bytukastelána, úpravy kanalizace, hromosvodua další. Byl zachován celkový charakter barokníbudovy a byly zachovány a obnovenyvšechny dochované historické konstrukcea prvky včetně členění a barevnosti fasády.Šlo o největší investici v rámci Muzea jihovýchodníMoravy roku 2010. Hrad Malenovice,založený markrabětem Janem Jindřichem vedruhé polovině 14. století, patří mezi nejvýznamnějšíhistorické památky Zlínska. (vc)▪▪Hvozdenský měšecHvozdná – XI. ročník krajské přehlídky dětskýchochotnických souborů a souborů hrajícíchpro děti „Hvozdenský měšec plný pohádek– Hvozdná 2011“ se uskuteční od 7. do 15.května ve Hvozdné. Jde o přehlídku pro dětize základních a mateřských škol, představeníse proto budou hrát převážně ve všední dnydopoledne. Přehlídková představení hodnotídětská porota, složená ze žáků ZŠ, pod vedenímředitelky místní školy. Vyhlášení výsledkůproběhne poslední den přehlídky - při premiéřepohádky „Mrazík“ v podání domácíhosouboru. Všechna představení se budou hrátv sále hvozdenského divadla.▪▪Žijeme v EvropěZlín – Je vis en Europe – to je název výstavy žákovskýchprací, která bude instalována od 16.května do 5. června v 16. etáži budovy 21ve Zlíně. Studenti Gymnázia a Jazykové školys právem státní jazykové zkoušky ve Zlíněpod vedením svých učitelů zpracovali témaEvropy v její různorodosti v závislosti na svýchznalostech francouzštiny. Někteří se věnovalizeměpisu, zálibám nebo volnočasovým aktivitámv evropských zemích, ti zdatnější sesnažili představit jednotlivé země nebo zprostředkovatjejich kulinářské umění. Vystavovanépráce jsou výsledkem celoročního školníhoprojektu.▪▪Zámek zavedl pravidelné prohlídkyNapajedla – Zámek Napajedla, který před třemilety odkoupila od společnosti Fatra místnípodnikatelka, se letos poprvé otvírá návštěvníkůmv pravidelných časech. Prohlídky zdebudou denně od 10 do 16 hodin. Ještě lonibyly prohlídky jen na objednávku. Zámekpochází z poloviny 18. století. Ve 30. letechminulého století jej koupil J. A. Baťa. Stavbuobklopuje volně přístupný desetihektarovýpark v anglickém stylu se vzácnými dřevinamia rybníčkem s lekníny.▪▪Hejtman ocenil hudebníkyFryšták – Pamětní medaili a knihu Putováníčasem Zlínským krajem věnoval čtyřem oceněnýmhudebníkům během 8. ročníku setkánídechových souborů ve Fryštáku hejtmanStanislav Mišák. Ocenění získali Václav Maňasml., Stanislav Pilař, Josef Hubáček a Blažej Foltýn.Valašské setkání je přátelské setkání dechovýchhudeb. Poprvé se uskutečnilo v roce2003 na popud někdejší dirigentky LucieBrázdové. Začala oslovovat milovníky dobrédechovky z celé fryštácké brázdy i vzdálenějšíhookolí. Pokaždé se zde prezentují orchestrynejen z tradičního Slovácka, ale i z Čech, zeSlovenska a samozřejmě z Valašska.Okno do kraje / květen 2011 strana 11

Magazín Zlínského kraje prosinec 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje červen 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje červenec 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje duben 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje březen 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje říjen 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje září 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje květen 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje listopad 2011 / ročník VII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje srpen 2011 / ročník VII Léto ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje prosinec 2009 / ročník V - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje únor 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje červenec 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje srpen 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje září 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje březen 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje listopad 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje říjen 2012 / ročník VIII Den ... - Okno do kraje
květen 2006 ročník II - Okno do kraje
Magazín Zlínského kraje červen 2012 / ročník VIII ... - Okno do kraje
Podzimní Zlín Magazín Zlínského kraje listopad ... - Okno do kraje
listopad 2006 ročník II - Okno do kraje
prosinec 2006 ročník II - Okno do kraje
Povodně 2010 Magazín Zlínského kraje červenec ... - Okno do kraje
duben 2006 ročník II - Okno do kraje
březen 2006 ročník II - Okno do kraje
únor 2006 ročník II - Okno do kraje