Views
3 years ago

- CREN - Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno ...

- CREN - Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno ...

Tijek

Tijek gradnjeRekonstrukcije ovakvih zaštićenih spomenika kulture vlasnici drže izrazito bitnimprocesima revitalizacije arhitektonske baštine. Upravo iz tih razloga, zamolili su njihovognadzornog inženjera radova Dinka Želea (Niva) da u kratkim crtama opiše u kojem jestanju bio objekt i kako je tekla gradnja:„Rekonstrukcija jahaonice bazirala se na uklanjanju elemenata prošlih dogradnji ipostojećih obloga, sanaciji bitnih konstruktivnih elemenata te oblačenju u „novo ruho“.Slika 4 - Gradnja Laube, Stanje u srpnju 2010., Fotograf: Damir Žižić, © LaubaSlika 5 - Gradnja Laube, Stanje u veljači 2010., Fotograf: Damir Žižić, © LaubaTijekom rušenja međukatne konstrukcije i uklanjanja stare žbuke ustanovilo se da suzabatni zidovi jahaonice u lošem stanju. Iz tog je razloga zapadni zid s vanjske straneojačan torkretiranjem, dok je istočni zid s unutrašnje strane ojačan sustavom čeličnihserklaža. Tek po završetku navedenih sanacija moglo se pristupiti dovršetku rušenjameđukatne konstrukcije i nastavku radova. Tijekom uklanjanja vanjske žbukerekonstruirane su originalne profilacije te je izrađen konačni projekt pročelja. Odpostojećeg krovišta zadržani su čelični rešetkasti nosači. Nakon njihove sanacije,probnim opterećenjem potvrđen je statički proračun. Seizmička stabilnost objektaosigurana je novim armirano betonski krovnim vijencem duž cijelog oboda objekta.Jedna od novih karakteristika objekta njegova je crna boja, što je bilo polazištem zadefiniranje slojeva vanjskih zidova i krovišta. Tako je fasada objekta izvedena sazavršnom crnom akrilatnom žbukom i metalik premazom. Kao završni pokrov odabranesu aluminijske ploče koje u traženoj nijansi za postojeći nagib krova osiguravajuvodonepropusnost i trajnost. S unutrašnjih ploha zidova od opeke u potpunosti jeuklonjena postojeća žbuka, nakon čega su zidovi tretirani isključivo impregnacijomkojom se ne mijenja njihov izvorni izgled. Pod objekta rekonstruiran je prema pravilimagrađevinske fizike. Kao završna obloga postavljene su troslojne hrastove daske, uskladu s podnim sustavom grijanja objekta. Nasuprot izložbenom prostoru, dio prostoraCREN - Croatian Real Estate Newsletter/ srpanj-kolovoz 2011. 6

u kojemu su smješteni uredi karakterizira uređenje modernim materijalima. Instalacije,kako u uredima tako i u izložbenom prostoru, omogućavaju visoku fleksibilnost,funkcionalnost i sigurnost objekta.“Slika 6 - Gradnja Laube, Stanje prije useljenja, Detalj interijera ureda, u ožujku 2011., Fotograf:Damir Žižić, © LaubaNa lokaciji Zagreb-ZapadPrije stotinu godina, zapadni dio grada Zagreba poprimio je karakter industrijske i vojnezone. Posljednjih godina u tijeku je dramatična transformacija koja će ovo područjeučiniti posve vitalnim, suvremenim dijelom gradske cjeline. Vozarska vojarna u Selskojulici doživljava prenamjenu i postaje Trg pravde, čije rješenje potpisuju Zrinka Mrković,Davor Bušnja i Vedran Škopac. Topnička vojarna na Črnomercu postaje sjedišteKatoličkog sveučilišta.Na mjestu Konjaničke vojarne, oko Laube, u tijeku je gradnja stambeno-poslovnogakompleksa Črnomerec centar prema projektu tima koji su činili: Iva Lončar, Damir Mioč,Zvonimir Prlić i Davorin Vaniček. Izgradnja i uređenje kompleksa nastala je na temeljupozivnog arhitektonsko urbanističkog natječaja, na kojem su sudjelovali priznati hrvatskiarhitekti i projektne kuće. Investitor je Tvrtka Črnomerec centar d.o.o., u većinskomvlasništvu tvrtke Niva inženjering d.d.Kompleks Črnomerec Centar prvi je projekt ovoga tipa koji se ostvaruje u našemokruženju. Završetak gradnje Črnomerec centra planiran je za kraj 2015. godine.Stanovi će se graditi u tri zgrade – bloka, ukupno 600 stanova visoke kvalitete te oko60.000 m² poslovnih prostora, od čega je 21.500 m² u poslovnom tornju sa 26 etaža, kojiće dominirati čitavim kompleksom. Za potrebe stanara, poslovnih korisnika i gostiju bitće osigurano dvije tisuće parkirališnih mjesta u podzemnim etažama. Unutar svakog odCREN - Croatian Real Estate Newsletter/ srpanj-kolovoz 2011. 7

Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno savjetovanje doo
Croatian Real Estate Newsletter Vol 75 (PDF) - Filipović poslovno ...
dr. sc. Zrinka Paladino dr. sc. Zrinka Paladino - Filipović poslovno ...
Bruketa&Žinić OM - Filipović poslovno savjetovanje doo
- CREN - Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno ...
- CREN - Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno ...
- CREN - Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno ...
Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno savjetovanje doo
Croatian Real Estate Newsletter Vol 64 (PDF) - Filipović poslovno ...
- CREN - Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno ...
Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno savjetovanje doo
Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno savjetovanje doo
Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno savjetovanje doo
Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno savjetovanje doo
Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno savjetovanje doo
Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno savjetovanje doo
Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno savjetovanje doo
Croatian Real Estate Newsletter Vol 76 (PDF) - Filipović poslovno ...
Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno savjetovanje doo
- CREN - Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno ...
Croatian Real Estate Newsletter - Filipović poslovno savjetovanje doo