Views
3 years ago

AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do ... - Danfoss

AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do ... - Danfoss

Arkusz

Arkusz InformacyjnySiłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25 SD, AME 25 SUPodłączenia elektryczneSterowanie sygnałem analogowymSterowanie syngnałem 3-punktowymWersja tylko na 24 V~Funkcja automatycznego dostrajania doskoku zaworuPo załączeniu zasilania siłownik automatyczniedostroi się do długości skoku zaworu. Późniejautomatyczne dostrojenie może być ponownieuruchomione przez zmianę pozycji przełącznikaSW9.Dioda kontrolna LEDCzerwona dioda kontrolna LED znajduje sięna płytce drukowanej pod pokrywą. Diodasygnalizuje trzy różne stany pracy siłownika:Praca prawidłowa (świeci bez przerwy), Samodostrajanie(miga, co sekundę), Błąd działania(miga 3 razy na sekundę - znajdź przyczynę lubszukaj pomocy technicznej).SPSNYXDługość kablaZalecany przekrójprzewodu0 - 50 m 0.75 mm 2> 50 m 1.5 mm 224 V~..................................Zasilanie0 V ...................................... Wspólny0 do 10 V......... Sygnał wejściowy(2 do 10 V)0 do 20 mA(4 do 20 mA)0 do 10 V......... Sygnał wyjściowy(2 do 10 V)UruchomieniePo zakończeniu montażu mechanicznegoi elektrycznego sprawdź poprawność podłączeńi wykonaj następujące czynności:• Odizoluj oddziaływanie regulowanegoczynnika (np. uruchomienie samo-dostrajaniaw aplikacjach parowych bez zastosowaniaodpowiedniej mechanicznej izolacji może byćprzyczyną wypadku).• Włącz zasilanie. W tym momencie uruchomisię funkcja samo-dostrajania.• Wprowadź odpowiednią wartość sygnałui sprawdź, czy kierunek ruchu trzpieniazaworu jest zgodny z założonym.• Upewnij się sprawdzając odpowiedni sygnałkontrolny czy siłownik porusza trzpieniemw całym zakresie skoku zaworu. Czynność taustala wielkość skoku zaworu.Urządzenie jest teraz sprawdzone i gotowe dopracy.Uruchomienie / sprawdzanieAby wymusić siłownikiem pełne otwarcie lubzamknięcie zaworu (w zależności od rodzajuzaworu) należy podać na zacisk 1 lub 3 potencjałz zacisku SN.4 VD.AB.V4.49 © Danfoss 09/2008 DH-SMT/SI

Arkusz InformacyjnySiłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25 SD, AME 25 SUSterowanie ręczneRęczne sterowanie jest osiągane po odłączeniuzasilania, zdjęciu pokrywy i umieszczeniu nakońcu osi trzpienia sześciokątnego kluczaampulowego 5mm (klucz nie należy dowyposażenia) i obracania go w kierunkuprzeciwnym do działania sprężyny. Obserwujkierunek zmian położenia. W celu utrzymaniaustawionej pozycji otwarcia klucz musi zostaćzablokowany.Po ręcznym sterowaniu otwarcia zaworu sygnałyX i Y są niezgodne z pozycją aktualną domomentu osiągnięcia pozycji krańcowych.W takim przypadku wykonaj resetKombinacje zawór - siłownikAME 25 SD / SU + AME 25 SD / SU +VRB 3, VRG 3 (DN 15 - 50) VL 2-3 / VF 2-3 (DN 15 - 50)AME 25 SD / SU + AME 25 SD / SU +VFS 2 (DN 15 - 50) VEFS 2 (DN 25 - 50) - 200 °CVEFS 2 (DN 25 - 50)DH-SMT/SI VD.AB.V4.49 © Danfoss 09/2008 5

AME 55, AME 56 Siłowniki sterowane sygnałem ... - Danfoss
Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 15(ES ... - Danfoss
Napędy elektryczne sterowane sygnałem analogowym ... - Danfoss
Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 130 ... - Danfoss
Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU ... - Danfoss
Napędy elektryczne sterowane sygnałem analogowym ... - Danfoss
Napędy elektryczne sterowane sygnałem 3-punktowym ... - Danfoss
Napędy elektryczne sterowane sygnałem analogowym ... - Danfoss
Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 15 ... - Danfoss
AMV 55, AMV 56 Siłowniki sterowane sygnałem 3 ... - Danfoss
Zawory 2- i 3-drogowe VFG…/ VFGS2/ VFU… do ... - Danfoss
Napędy elektryczne sterowane sygnałem 2-punktowym ... - Danfoss
Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 130 ... - Danfoss
Zawory 2- i 3-drogowe VFG.. / VFGS 2 / VFU.. do ... - Danfoss
Regulator temperatury (PN 25) AVT / VGU - Danfoss
Si³owniki sterowane sygna³em 3-punktowym AMV-H 01 ... - Danfoss