Views
3 years ago

Wykład 15 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wykład 15 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rozmiary kątowe

Rozmiary kątowe gwiazdGwiazdy są na tyle daleko od Słońca, że ich rozmiary kątowe sąbardzo małePrzykład: czerwony olbrzym Betelgeza w Orionie (α Ori) maśrednicę kątową zaledwie 0. ′′ 05Najlepszy seeing zanotowany na Antarktydzie: 0. ′′ 15Zdolność rozdzielcza HST: 0. ′′ 15Wniosek: średnic kątowych gwiazd nie można na razie mierzyćw oparciu o ich obrazy w teleskopieTomasz Kwiatkowski, OA UAM Wstęp do astrofizyki I, Wykład 15 3/17Pomiary interferometrycznePunktowe źródło światła daje obraz interferencyjny za dwiemaszczelinamiTomasz Kwiatkowski, OA UAM Wstęp do astrofizyki I, Wykład 15 4/17

Szczeliny w odległości d od siebie długość fali λZa szczelinami powstaje obraz interferencyjny (prążki)Odległość kątowa od maksimum do minimum: θ = λ/2dPrążkiinterferencyjneGwiazda1SzczelinyTomasz Kwiatkowski, OA UAM Wstęp do astrofizyki I, Wykład 15 5/17Dokładamy drugą gwiazdę w odległości kątowej α od pierwszejSzczeliny na linii równoległej do linii łączącej gwiazdyJeśli α = λ/2d, wówczas prążki interferencyjne się wygasząGwiazda2PrążkiinterferencyjneαGwiazda1SzczelinyTomasz Kwiatkowski, OA UAM Wstęp do astrofizyki I, Wykład 15 6/17

¿ycie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Paradoks EPR dzisiaj (pdf) - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
pomoc psychologiczna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Styczeń 2011 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Nr 10 (217) Październik 2011 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Nr 7/8 (166/167) Lipiec - Sierpień 2007 - Uniwersytet im. Adama ...
Wykład 3 - Uniwersytet Śląski
Wykład nr 1 - Zakład Systemów Informatycznych - Uniwersytet Śląski
Wykład 4 - Uniwersytet Śląski
Wykład 13 - Uniwersytet Śląski
Wykład 11 - Uniwersytet Śląski
Wykład 10 - Uniwersytet Śląski
Wykład 1 - Uniwersytet Śląski
Wykład 2 - Uniwersytet Śląski
Wykład 1 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wykład 5 - Uniwersytet Śląski
Wykład 1 - Uniwersytet Śląski
Wykład 13 - Dekoherencja - Uniwersytet Śląski
Wykład 9 - Uniwersytet Śląski
Wykład 2 - Uniwersytet Śląski
Wykład 7 - Uniwersytet Śląski
Wykład 4 - cd. Postulaty, Matematyka MK - Uniwersytet Śląski
Kwantowe splątanie dwóch atomów (pdf) - Uniwersytet im. Adama ...
Wstep do astrofizyki I - Wykład 7 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Kazimierz Szałajko* - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Sylabus - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Sylabus - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Sylabus - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Elektrodynamika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza