Views
3 years ago

Wykład 15 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wykład 15 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Obrazy dyfrakcyjneTomasz

Obrazy dyfrakcyjneTomasz Kwiatkowski, OA UAM Wstęp do astrofizyki I, Wykład 15 15/17Zmiana strumienia w czasie zakryciaTomasz Kwiatkowski, OA UAM Wstęp do astrofizyki I, Wykład 15 16/17

Przykładowe pomiary średnic z zakryćTomasz Kwiatkowski, OA UAM Wstęp do astrofizyki I, Wykład 15 17/17

¿ycie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
pomoc psychologiczna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Styczeń 2011 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Nr 10 (217) Październik 2011 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Paradoks EPR dzisiaj (pdf) - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Nr 7/8 (166/167) Lipiec - Sierpień 2007 - Uniwersytet im. Adama ...
Wykład 4 - Uniwersytet Śląski
Wykład 13 - Uniwersytet Śląski
Wykład 11 - Uniwersytet Śląski
Wykład 10 - Uniwersytet Śląski
Wykład 1 - Uniwersytet Śląski
Wykład 2 - Uniwersytet Śląski
Wykład 1 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wykład 5 - Uniwersytet Śląski
Wykład 1 - Uniwersytet Śląski
Wykład 13 - Dekoherencja - Uniwersytet Śląski
Wykład 9 - Uniwersytet Śląski
Wykład 2 - Uniwersytet Śląski
Wykład 7 - Uniwersytet Śląski
Kwantowe splątanie dwóch atomów (pdf) - Uniwersytet im. Adama ...
Wykład 3 - Uniwersytet Śląski
Wykład nr 1 - Zakład Systemów Informatycznych - Uniwersytet Śląski
Wykład 4 - cd. Postulaty, Matematyka MK - Uniwersytet Śląski
Wstep do astrofizyki I - Wykład 7 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Sylabus - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Kazimierz Szałajko* - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Sylabus - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Sylabus - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Sylabus - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza