Views
3 years ago

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệHarvey B. KingDịch viên: Võ Hồng LongBây giờ chúng ta đã có mô hình cơ bản IS-LM, đây là lúc chúng ta sử dụng mô hình này để xemxét xem nó vận hành như thế nào và sử dụng nó để giải thích các hiện tượng trong thực tế.- Sự tập trung chủ yếu của chúng ta trong chương này là sử dụng mô hình này để tìm hiểu chínhsách tài chính và tiền tệ ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô như thế nào.- Nhớ lại trong Chương 1 rằng chính sách tài chính được thực ban hành bởi chính phủ liên bang(và chính quyền cấp tỉnh), và bao gồm các mức độ khác nhau trong mua sắm chính phủ các hànghoá và dịch vụ và các mức độ của thuế để ảnh hưởng đến trạng thái của nền kinh tế.- Chính sách tiền tệ được ban hành bởi Ngân hàng Canada, và bao gồm việc quy định mức độcung ứng tiền và mức lãi suất để tác động lên nền kinh tế.- Chúng ta cũng thấy trong Chương I rằng chính sách kinh tế vĩ mô có hai mục tiêu cơ bản:+ Giảm sự biến động của GDP thực tế và thất nghiệp do chu kỳ kinh tế.+ Giảm mức lạm phát.- Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu chính sách tài chính và tiền tệ có thể được sử dụng trong lý thuyết đểđạt được những mục tiêu này, và chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao trên thực tế việc đạt được nhữngmục tiêu này có những khó khăn nhất định.CHÚ Ý: Tôi sẽ bỏ qua nhiều yếu tố trong chương này, và đưa vào những tài liệu không có trongbài này. Tập trung vào những lưu ý này!1) Chính sách tiền tệ trong mô hình IS-LMTrong phần này, chúng tôi muốn trả lời bốn câu hỏi cơ bản:- Ngân hàng trung ương của một nước thay đổi việc cung ứng tiền như thế nào?- Những thay đổi về cung ứng tiền ảnh hưởng đến các biến kinh tế vĩ mô chủ yếu của một nướcnhư thế nào?- Mục tiêu của chính sách tiền tệ là gì ? Và ngân hàng trung ương sẽ cố gắng làm gì?- Những khó khăn gặp phải trong thực tế thực hiện chính sách tiền tệ?Ngân hàng Trung ương tác động đến Cung ứng tiền như thế nào

Tổng kết chương 1 - Đại học Duy Tân
Lịch tài chính - Vietstock
2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
báo cáo tài chính - pitco
Những quan sát về giáo dục đại học - Vietnam Education Foundation
ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN ... - Đại học Duy Tân
Tổng chi tiêu, Mức lãi suất và Tiền tệ Harvey B. King Dịch viên
Chương 3: Mô hình Tổng Cung, Tổng Cầu Harvey B. King Dịch viên ...
Chương 9: Thị Trường Lao Động Harvey B. King Dịch viên: Võ ...
163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Ra mắt hệ ...
về quá trình thực hiện chính sách tiền tệ và giá cả ở việt nam
Chương 1 NHỮNG VẤN DỀ MỞ ĐẦU - Đại học Duy Tân
Chính sách khai thác tài nguyên của Trung Quốc - Các Hội Thảo ...
Rà soát quá trình xây dựng Bản tổng hợp khuyến nghị chính sách ...
Từ cải cách tiệm tiến đến xây dựng cơ chế chất lượng cao
Bộ đề thi môn Lý thuyết Tài chính - Ra mắt hệ thống lưu trữ cng ...
B t N t Và Qu y R i Lãnh ð o Tương Quan Chính Sách ca ... - Keller ISD
Bài thảo luận chính sách số 4 - Viet-studies
Chương 4 Lợi ích từ thương mại tự do
Những thách thức về chính sách chính đối với Cấp nước và vệ sinh ...
Bản tin Kinh tế - Tài chính - PG Bank
liên kết trong chính sách thu hút đầu tư phát triển công ... - sdh.udn.vn
Việt Nam, nhìn lại 20 năm chính sách “đổi mới” - Hướng Dương
lập kế hoạch, tổ chức & điều khiển thi công xây ... - Đại học Duy Tân
chương 1 dữ liệu - Mientayvn.com
công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí một số chỉ tiêu chính
Chính sách lúa gạo Việt Nam và vấn đề xuất khẩu - Khoa Kinh Tế ...