Views
3 years ago

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...

- Để chấm dứt

- Để chấm dứt tình trạng này, ngân hàng trung ương giảm mức tăng trưởng AD, điều này làmcho đường LM dịch chuyển sang trái, và giữ cho AD khỏi sự tăng trưởng quá nhanh.- Nếu họ đánh giá sai tình huống, họ có thể có đường AD mới nằm bên trái của đường AD 0 hiệntại, và chúng ta gặp phải suy thoái, như là trong năm 1990-91.- Như chúng ta có thể thấy trong Hình 5, có một vài vấn đề lạm phát nhỏ trong cuối những năm90, và Ngân hàng Canada phản ứng bằng cách giảm mức tăng cung ứng tiền.- Chúng ta có thể thấy trong Hình 3 rằng mức tăng cung ứng tiền danh nghĩa trở nên âm, và nếumức lạm phát lúc đó là 5%, thì mức tăng cung ứng tiền thực tế thậm chí còn thấp hơn thiều.- Kết quả là có sự tăng lên về lãi suất trong năm 1990, và dẫn đến giảm mạnh đầu tư trong nhữngnăm tiếp theo, như chúng ta đã thấy trong Chương 4 - giữa năm 1989 và 1993 đầu tư thực tếgiảm 13.9%, và nền kinh tế đi vào suy thoái.- Hình 5 cho thấy, Ngân hàng Canada đã thành công trong việc giảm lạm phát đến mức gần 1%,nhưng phải cần một chi phí rất lớn để điều chỉnh lạm phát.- Mọi người rất nhận thức được điều này trong những năm đầu của thập kỷ 90, họ hy vọng rằngngân hàng trung ương Canada và Hoa Kỳ có thể thực hiện tốt hơn việc chấm dứt những áp lựclạm phát hiện thời mà không cần gây ra sự suy thoái.Bây giờ chúng ta đã hiểu về chính sách tiền tệ hoạt động như thế nào, đây là lúc để tìm hiểu vềchính sách tài chính.3) Chính sách tài chính trong mô hình IS-LMChính sách tài chính bao gồm những nỗ lực của chính quyền liên bang hoặc cấp tỉnh nhằm tácđộng đến tình trạng kinh tế vĩ mô của nền kinh tế bằng cách thay đổi thuế, các khoản chi trảchuyển nhượng, hoặc mua sắm của chính phủ các hàng hoá và dịch vụ.- Trong khoá học này, chúng ta không tập trung vào những nỗ lực để thực hiện chính sách kinhtế vĩ mô, như là chính sách môi trường, chính sách lao động (ví dụ, trợ cấp sinh đẻ tăng lên trongngân sách liên bang năm 2000), chính sách đối với nông nghiệp, v.v..

- Chúng ta tập trung vào những nỗ lực làm ảnh hưởng đến tổng chi tiêu với chính sách tài chính.-Tự động hoá ổn định là một dạng của chính sách tài chính tự động trong hoàn cảnh suy thoáihoặc kinh tế bùng nổ, mà không có những sự thay đổi có chủ ý của chính phủ.- Ví dụ, nếu nền kinh tế đi xuống, thu thuế giảm và các khoản chi phí chuyển nhượng như bảohiểm thất nghiệp hoặc khoản phúc lợi sẽ tăng lên, làm tăng thu nhập có sẵn và tiêu dùng, điềunày có tác động ngăn cản sự đi xuống của nền kinh tế.- Chính sách tài chính tuỳ nghi là những thay đổi có chủ ý trong cấu trúc thuế và chương trìnhchi tiêu nhằm làm tăng hoặc giảm tổgn cầu.- Chúng ta phải lưu tâm đến chính sách tăng trưởng dài hạn - nhằm thay đổi tăng trưởng kinhtế dài hạn của nền kinh tế, có lẽ bằng cách khuyến khích các ngành công nghệ cao, hoặc đầu tưvào các trường đại học, đường sá, sân bay, v.v. - nhằm đẩy nhanh tốc dộ tăng trưởng của tổngcung.Ngân sách Chính phủ Liên bang năm 2000.Những chính sách tôi mô tả ở trên thường được công bố trong các văn bản ngân sách hàng năm,đó là báo cáo hàng năm về kế hoạch thu chi của chính quyền liên bang và cấp tỉnh.- Bảng dưới đây cho chúng ta thấy các phần chính của kế hoạch thu chi của Ngân sách Liên bang2000, công bố ngày 28 tháng Hai.[4]- Như chúng ta có thể thấy từ bảng này, khoản mục chi tiêu lớn nhất của chính quyền liên bang làkhoản nợ còn tồn từ thâm hụt ngân sách từ năm trước - mức độ hiện tại của khoản này khoản$575 tỷ, hay khoảng $18,808 mỗi người (chúng ta sẽ quay lại thâm hụt ngân sách và nợ trongphần 4).- Tiếp theo, họ hầu như chi tiêu bằng cách chuyển tiền đến nhiều người, doanh nghiệp, và cáctỉnh.- Cuối cung, họ chi tiêu một lượng nhỏ vào mua sắm thực tế của chính phủ các hàng hoá và dịchvụNgân sách Liên bang 2000-2001MụcThu ngân sách 162Giá trị dự kiến (Tỷ đô la) % Chi tiêu hoặc thuThuế thu nhập cá nhân 75,9 46,9%Thuế thu nhập doanh nghiệp 23,9 14,8%Thuế bán hàng, thuế quan, v.v.. 33,5 20,7%U.I Premiums 18,2 11,2%

Lịch tài chính - Vietstock
2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
Tổng kết chương 1 - Đại học Duy Tân
báo cáo tài chính - pitco
Những quan sát về giáo dục đại học - Vietnam Education Foundation
ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN ... - Đại học Duy Tân
Tổng chi tiêu, Mức lãi suất và Tiền tệ Harvey B. King Dịch viên
Chương 3: Mô hình Tổng Cung, Tổng Cầu Harvey B. King Dịch viên ...
Chương 9: Thị Trường Lao Động Harvey B. King Dịch viên: Võ ...
về quá trình thực hiện chính sách tiền tệ và giá cả ở việt nam
163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Ra mắt hệ ...
Rà soát quá trình xây dựng Bản tổng hợp khuyến nghị chính sách ...
Chính sách khai thác tài nguyên của Trung Quốc - Các Hội Thảo ...
Chương 1 NHỮNG VẤN DỀ MỞ ĐẦU - Đại học Duy Tân
Từ cải cách tiệm tiến đến xây dựng cơ chế chất lượng cao
Bài thảo luận chính sách số 4 - Viet-studies
Bộ đề thi môn Lý thuyết Tài chính - Ra mắt hệ thống lưu trữ cng ...
B t N t Và Qu y R i Lãnh ð o Tương Quan Chính Sách ca ... - Keller ISD
Chính sách lúa gạo Việt Nam và vấn đề xuất khẩu - Khoa Kinh Tế ...
Những thách thức về chính sách chính đối với Cấp nước và vệ sinh ...
Chương 4 Lợi ích từ thương mại tự do
liên kết trong chính sách thu hút đầu tư phát triển công ... - sdh.udn.vn
Bản tin Kinh tế - Tài chính - PG Bank
lập kế hoạch, tổ chức & điều khiển thi công xây ... - Đại học Duy Tân
chương 1 dữ liệu - Mientayvn.com
công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí một số chỉ tiêu chính
1/2 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm ... - Vietstock