Views
3 years ago

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...

Khác 10,5 6,5%Chi ngân

Khác 10,5 6,5%Chi ngân sách 162Chuyển cho các tỉnh 22,6 14,0%Các khoản chuyển lưu 19,6 12,1%Chi trả tiền lời 42,0 25,9%Chi trả lợi của người già 24,2 14,9%Lợi U.I. 11,2 6,9%Chi phiếu-- mua của chính phủ 37,8 23,3%Tiền dự trữ 4,0 2,5%Thâm hụt hoặc thặng dư dự kiến 0Bây giờ chúng ta đã biết được các khoản mục chính trong chi tiêu ngân sách, chúng ta hãy xemnhững thay đổi về thuế và/hoặc chi tiêu ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào.Mô hình IS-LM cơ bản của Chính sách Tài chínhChúng ta đã biết từ Chương 5 năm rằng một sự tăng lên chi tiêu của chính phủ làm dịch chuyểnđường IS sang phải, bởi một lượng tương ứng với số nhân x DG.- Tuy nhiên, phân tích đó dựa trên thị trường hàng hoá dịch vụ trong sự cô lập, bỏ qua thị trườngtiền tệ, và giữ nguyên mức lãi suất VÀ mức giá.- Bây giờ chúng ta muốn mở rộng phân tích này bằng cách xem điều gì xảy ra đối với sự cânbằng kết hợp, khi chúng ta cho phép hai biến này thay đổi.- Hình 7 dưới đây chỉ ra ảnh hưởng của chính sách tài chính mở rộng, như là tăng chi tiêu củachính phủ hoặc giảm thuế.- Thay đổi đó làm tăng tổng chi tiêu dự kiến và làm dịch chuyển đường IS sang phải, mức lãisuất giữ nguyên.- Chúng ta có thể thấy bản ảnh hưởng của số nhân trong Chương 4 trên đồ thị, Y 0 ? Y A .Hình 7

Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy trong mô hình kết hợp đủ rằng sự tăng lên của Y từ chính sáchmở rộng không phảii là phần kết của câu chuyện.- Sự dịch chuyển sang trái của đường IS thể hiện sự tăng lên về chi tiêu, va tăng GDP thực tế.- Trong thị trường tiền tệ, GDP tăng lên làm tăng nhu cầu về tiền, điều này lại làm tăng lãi suấttừ r 0 đến r 1 .- Lãi suất tăng lên làm giảm chi tiêu đầu tư của các doanh nghiệp, được thể hiện bằng mũi tênmàu xanh như là sự dịch chuyển lên/sang trái của đường IS.- Do đó, sự tăng lên của GDP thực tế mong muốn, được thể hiện bằng sự dịch chuyển sang phảicủa đường AD, với mức giá giữ nguyên, là việc Y 0 chuyển sang Y 1 .- Tiếp theo, chúng ta biết rằng sự tăng lên của AD tạo ra áp lực tăng lên đối với mức giá.

Lịch tài chính - Vietstock
2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
Tổng kết chương 1 - Đại học Duy Tân
báo cáo tài chính - pitco
Những quan sát về giáo dục đại học - Vietnam Education Foundation
ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN ... - Đại học Duy Tân
Tổng chi tiêu, Mức lãi suất và Tiền tệ Harvey B. King Dịch viên
Chương 3: Mô hình Tổng Cung, Tổng Cầu Harvey B. King Dịch viên ...
Chương 9: Thị Trường Lao Động Harvey B. King Dịch viên: Võ ...
về quá trình thực hiện chính sách tiền tệ và giá cả ở việt nam
163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Ra mắt hệ ...
Rà soát quá trình xây dựng Bản tổng hợp khuyến nghị chính sách ...
Chính sách khai thác tài nguyên của Trung Quốc - Các Hội Thảo ...
Chương 1 NHỮNG VẤN DỀ MỞ ĐẦU - Đại học Duy Tân
Từ cải cách tiệm tiến đến xây dựng cơ chế chất lượng cao
Bài thảo luận chính sách số 4 - Viet-studies
Bộ đề thi môn Lý thuyết Tài chính - Ra mắt hệ thống lưu trữ cng ...
B t N t Và Qu y R i Lãnh ð o Tương Quan Chính Sách ca ... - Keller ISD
Chương 4 Lợi ích từ thương mại tự do
Chính sách lúa gạo Việt Nam và vấn đề xuất khẩu - Khoa Kinh Tế ...
Những thách thức về chính sách chính đối với Cấp nước và vệ sinh ...
liên kết trong chính sách thu hút đầu tư phát triển công ... - sdh.udn.vn
Bản tin Kinh tế - Tài chính - PG Bank
lập kế hoạch, tổ chức & điều khiển thi công xây ... - Đại học Duy Tân
chương 1 dữ liệu - Mientayvn.com
công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí một số chỉ tiêu chính
1/2 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm ... - Vietstock