Views
3 years ago

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...

- Khi mức giá trung

- Khi mức giá trung bình tăng lên, nó làm giảm cung ứng tiền thực tế, và làm dịch chuyển đườngLM sang trái, làm tăng lãi suất từ r 1 đến r 2 .- Sự tăng lên của lãi suất lần thứ hai này lại tiếp tục làm giảm chi phí đầu tư.- Tại phần cuối của câu chuyện, chúng ta thấy rằng tổng tăng lên của GDP thực tế từ chi tiêu củachính phủ chỉ là việc dịch chuyển từ Y 0 đến Y 2 , nhỏ hơn rất nhiều so với từ Y 0 ? Y A , tổng số dựđoán do phân tích số nhân cơ bản trong chương 4.Sự chèn lấn (crowding out)Phân tích của chúng ta đã chỉ ra rằng sự tăng lên trong tổng chi tiêu do tăng chi tiêu của chínhphủ hoặc việc cắt giảm thuế bị cân bằng bởi sự giảm xuống về đầu tư do tăng thuế.- Hiệu ứng cân bằng này được gọi là sự chèn lấn.- Chúng ta có thể tóm tắt tổng các hiệu ứng của sự tăng lên chi tiêu của chính phủ bằng biểu thứcsauĐây là một mối bận tâm của các nhà kinh tế học rằng chi tiêu quá mức của chính phủ chèn lấnđầu tư tư nhân, bởi vì đầu tư tư nhân là cách chúng ta làm tăng tổng lượng vốn, một nguồn cơbản của tăng trưởng kinh tế dài hạn.- Lưu ý rằng nếu nền kinh tế bắt đầu với việc làm đầy đủ, với AD = SAS = LAS, thì chính sáchtài chính mở rộng không có một tác động dài hạn nào đối với Y, như được chỉ ra trong Hình 8dưới đây.- Trong trường hợp này, chi tiêu tăng lên của chính phủ dẫn đến một sự chèn lấn hoàn toàn.- Tuy nhiên, nếu như trong Hình 7 nền kinh tế không ở trong tình trạng việc làm đầy đủ, chínhsách tài chính mở rộng có thể làm tăng GDP thực tế, và đẩy nền kinh tế đến có việc làm đầy đủ -chính sách tài chính có thể được sửe dụng để thực hiện chính sách ngược chu kỳ.- Tuy nhiên, như chúng ta đã nhấn mạnh trong phần trước, mô hình số nhân đơn giản cần đượcsửa đổi ? chính sách tài chính mở rộng làm tăng lãi suất và mức giá, điều này có tắc động tiêucực đến nền kinh tế.Hình 8

Những Khó khăn Tiềm tàng khác khiTthực hiện Chính sách Tài chính trong Thực tếCó hai vấn đề khác cần nói đến khi sử dụng chính sách tài chính.- Thứ nhất, cũng như chính sách tiền tệ, cần có thời gian để triển khai chính sách này trong toànbộ nền kinh tế, điều này có nghĩa là có sự khó khăn khi sử dụng nó như là một công cụ chính xácđể tinh chỉnh nền kinh tế.- Thứ hai, khi bạn tăng chi tiêu của chính phủ hoặc giảm thuế như là một phần của chính sách tàichính, điều này làm tăng thâm hụt chính phủ, lượng tiền họ phải đi vay mỗi năm, điều này cũngcó ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.4) Các khoản nợ chính phủ và sự thâm hụtChúng ta hãy nói về nợ chính phủ và sự thâm hụt của chính phủ, hãy bắt đầu với một số kháiniệm.- Chúng ta có thẻ xác định cân bằng ngân sách của chính phủ tương đương với:Chi tiêu của chính phủ - khoản thu của chính phủ= Mua sắm của chính phủ + Các khoản chi phí chuyển đổi +các khoản lãi phải thanh toán đối vớinợ hiện tại - thuế.- Nếu chi phí thấp hơn thu vào, thì chúng ta có thặng dư.- Nếu chi phí lớn hơn thu vào, thì chúng ta có thâm hụt.+ Bù đắp bằng trái phiếu là khi khoản tiền thiếu hụt được bù đắp bằng việc bán trái phiếu chocác thành viên trong công chúng, do đó có sự tăng lên số trái phiếu của chính phủ trên thị trường.+ Bù đắp bằng tiền là khi trái phiếu được bán cho Ngân hàng Canada, điều này tương đươngvới việc in một lượng tiền tương ứng và sử dụng nó để đáp ứng số tiền còn thiếu, do đó có sự

2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
báo cáo tài chính - pitco
ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN ... - Đại học Duy Tân
Lịch tài chính - Vietstock
Tổng kết chương 1 - Đại học Duy Tân
Những quan sát về giáo dục đại học - Vietnam Education Foundation
Chương 3: Mô hình Tổng Cung, Tổng Cầu Harvey B. King Dịch viên ...
Tổng chi tiêu, Mức lãi suất và Tiền tệ Harvey B. King Dịch viên
Chương 9: Thị Trường Lao Động Harvey B. King Dịch viên: Võ ...
về quá trình thực hiện chính sách tiền tệ và giá cả ở việt nam
163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Ra mắt hệ ...
Rà soát quá trình xây dựng Bản tổng hợp khuyến nghị chính sách ...
Chính sách khai thác tài nguyên của Trung Quốc - Các Hội Thảo ...
Chương 1 NHỮNG VẤN DỀ MỞ ĐẦU - Đại học Duy Tân
Từ cải cách tiệm tiến đến xây dựng cơ chế chất lượng cao
Bộ đề thi môn Lý thuyết Tài chính - Ra mắt hệ thống lưu trữ cng ...
B t N t Và Qu y R i Lãnh ð o Tương Quan Chính Sách ca ... - Keller ISD
Chính sách lúa gạo Việt Nam và vấn đề xuất khẩu - Khoa Kinh Tế ...
Chương 4 Lợi ích từ thương mại tự do
Những thách thức về chính sách chính đối với Cấp nước và vệ sinh ...
Bài thảo luận chính sách số 4 - Viet-studies
Bản tin Kinh tế - Tài chính - PG Bank
1/2 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm ... - Vietstock
lập kế hoạch, tổ chức & điều khiển thi công xây ... - Đại học Duy Tân
công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí một số chỉ tiêu chính
công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí một số chỉ tiêu chính
Bản tin Kinh tế - Tài chính - PG Bank