Views
3 years ago

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...

tăng lên trong cung

tăng lên trong cung ứng tiền (nhưng không có thay đổi trong số trái phiếu của chính phủ trên thịtrường).- Ở Canada, thâm hụt ngân sách thường được bù đắp bằng bán công trái, do đó số nợ của chínhphủ được tăng lên do thâm hụt, điều này có nghĩa là:Khoản nợ của chính phủ hiện tại = Khoản nợ năm trước + khoản thâm hụt năm trước= Khoản nợ cách đây 2 năm + khoản thâm hụt cách đây 2 năm + thâm hụt năm trước= Khoản nợ cách đây 3 năm +?= Tổng của các khoản thâm hụt trong quá khứ.- Do đó, quy mô của khoản nợ của chính phủ phụ thuộc vào quy mô của thâm hụt trong quá khứ.- Do đó, điều hành sự thâm hụt liên tục dẫn đến mức tăng càng cao các khoản nợ chính phủ.[5]- Nếu có sự thặng dư ngân sách một năm nào đó, điều này có nghĩa là chính phủ giảm các khoảnnợ chưa trả hết bằng cách trả một phần khoản nợ này với số thặng dư.- Thặng dư có thể hiểu như là thâm hụt âm.Chúng ta đôi khi muốn nhìn vào chi tiêu cảu chính phủ với các khoản lãi ròng, bởi vì điều nàygiúp chúng ta thấy được ngân sách chính phủ có tác động như thế nào đến tổng cầu.- Chúng ta có thể định nghĩachương trình cân bằng= tổng chi tiêu (ngoại trừ các khoản lãi) - thuế.= tổng cân bằng ? các khoản lãi.Những vấn đề do Thâm hụt gây raHình 9 dưới đây cho thấy cân bằng chung và chương trình cân bằng gần đây, đến năm 1996 ? saunăm 1996 cân bằng tổng nhanh chóng chuyển đến thặng dư.- Chúng ta có thể thấy rằng vấn đề thặng dư bắt đầu từ cuối thập kỷ 70, khi chi tiêu để trợ cấp giádầu cao và những chương trình xã hội đã dẫn đến thâm hụt nặng.- Sự thâm hụt này làm tăng các khoản nợ chưa trả hết, và do đó dẫn đến tăng không ngừng cáckhoản lãi của nợ.

- Điều này chỉ ra một vấn đề khi ở trong sự thâm hụt ? nó tạo thêm nhiều nợ, và thâm hụt trongtương lai, một loại hiệu ứng quả bóng tuyết.- Đây là một trong những lý do chính phủ liên bang và các tỉnh quyết định cố gắng giảm thâmhụt của họ - tình huống càng trở nên trầm trọng, và các khoản lãi tăng lên so với khoản thu thuếcủa chính phủ.- Bây giờ ngân sách đang thặng dư, tổng số nợ giảm nhẹ, do đó các khoản lãi cũng giảm nhẹ.- Tuy nhiên để cân bằng ngân sách, chính phủ phải vận hành một chương trình thặng dư đủ mạnhđể vượt qua được các khoản lãi.- Chương trình thặng dư này được tạo ra bằng cách tăng thuế và cắt giảm chi tiêu của chính phủvào những vấn đề như bảo hiểm thất nghiệp, và chuyển vấn đề chăm sóc y tế cho các tỉnh, và vấnđề giáo dục sau trung học.- Do đó, hiện tại bạn phải chi trả cho những dịch vụ yếu kém của chính phủ, học phí cao hơn đốivới bố mẹ của bạn, thâm hụt lớn trong quá khứ.Hình 9 Cân bằng Ngân sách Liên bang[6]Chúng ta cũng nên để ý rằng một khoản thâm hụt lớn sẽ có nghĩa là có nhiều các khoản vay thêmcủa chính phủ trong thị trường trái phiếu, và có thể làm tăng lãi suất, và tạo ra thậm chí càngnhiều sự chèn lấn đối với đầu tư tư nhân.- Sự chèn lấn tăng thêm này sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế dài hạn nền kinh tế, và gây tổn hạinghiêm trọng đến nền kinh tế về mặt dài hạn.

Lịch tài chính - Vietstock
2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
Tổng kết chương 1 - Đại học Duy Tân
báo cáo tài chính - pitco
Những quan sát về giáo dục đại học - Vietnam Education Foundation
ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN ... - Đại học Duy Tân
Tổng chi tiêu, Mức lãi suất và Tiền tệ Harvey B. King Dịch viên
Chương 3: Mô hình Tổng Cung, Tổng Cầu Harvey B. King Dịch viên ...
Chương 9: Thị Trường Lao Động Harvey B. King Dịch viên: Võ ...
về quá trình thực hiện chính sách tiền tệ và giá cả ở việt nam
163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Ra mắt hệ ...
Chính sách khai thác tài nguyên của Trung Quốc - Các Hội Thảo ...
Rà soát quá trình xây dựng Bản tổng hợp khuyến nghị chính sách ...
Chương 1 NHỮNG VẤN DỀ MỞ ĐẦU - Đại học Duy Tân
Bộ đề thi môn Lý thuyết Tài chính - Ra mắt hệ thống lưu trữ cng ...
Bài thảo luận chính sách số 4 - Viet-studies
Từ cải cách tiệm tiến đến xây dựng cơ chế chất lượng cao
Những thách thức về chính sách chính đối với Cấp nước và vệ sinh ...
B t N t Và Qu y R i Lãnh ð o Tương Quan Chính Sách ca ... - Keller ISD
liên kết trong chính sách thu hút đầu tư phát triển công ... - sdh.udn.vn
Chương 4 Lợi ích từ thương mại tự do
lập kế hoạch, tổ chức & điều khiển thi công xây ... - Đại học Duy Tân
Chính sách lúa gạo Việt Nam và vấn đề xuất khẩu - Khoa Kinh Tế ...
công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí một số chỉ tiêu chính
chương 1 dữ liệu - Mientayvn.com
Bản tin Kinh tế - Tài chính - PG Bank
công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí một số chỉ tiêu chính