Views
3 years ago

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...

Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...

Trong Chương 5, chúng

Trong Chương 5, chúng ta bàn qua về việc tại sao chúng ta có thể định nghĩa tiền là tiền mặt +một số loại tiền gửi của các hộ gia đình và doanh nghiệp.- Trước hết chúng ta cần giải thích tại sao ngân hàng trung ương có thể tác động đến mức độcung ứng tiền.- Nếu tiền chỉ là tiền mặt, họ chỉ cần điều chỉnh bằng cách in thêm các hoá đơn, mua máy bay, vàphân phát chúng khắp cả nước.- Tuy nhiên, chúng ta biết rằng thực tế phức tạp hơn nhiều khi chúng ta nhận ra rằng phần chủyếu của tiền cung ứng là các khoản tiền gửi, chứ không phải là mặt.- Nhớ lại rằng một phương pháp của cung ứng tiền là M2+ = tiền trong lưu thông + các khoảntiền gửi tại ngân hàng và những tổ chứng tín dụng khác.- Giá trị thực tế của tiền mặt trong lưu thông ở Canada là $34.3 tỷ, nhưng giá trị thực tế của cáctài khoản tiền gửi tại ngân hàng là $683 tỷ, cao gấp 20 lần.- Vậy điều quan trọng là phải điều chỉnh được mức tiền gửi trong hệ thống ngân hàng.- Chúng ta sẽ đưa ra những ý tưởng cơ bản, còn phần chi tiết sẽ ở trong Kinh tế học 331.Các khoản tiền gửi trong hệ thống ngân hàng bị tác động bởi các quyết định của những người gửitiền (các hộ gia đình và doanh nghiệp), và quyết định của ngân hàng.- Ngân hàng tạo ra các khoản tiền gửi mỗi khi họ vay vốn của các cá nhân và doanh nghiệp, vàhọ giảm các khoản tiền gửi mỗi khi họ giảm các khoản tiền vay.- Các ngân hàng tồn tại để hoạt động sinh lợi, do đó họ sẽ điều chỉnh các khoản vốn vay để tạo ralợi nhuận.- Các ngân hàng cần so sánh chi phí của việc cho vay đối với lợi nhuận của việc cho vay khi họquyết định vay bao nhiêu tiền.- Các ngân hàng cho vay với các mức lãi suất khác nhau, và chúng thường là tăng lên từ mộtmức lại suất, Mức lãi suất cơ bản đối với những doanh nghiệp đi vay của các doanh nghiệp ít rủiro nhất.- Ngân hàng Canada, Ngân hàng trung ương của Chính phủ Canada, cố gắng điều chỉnh quyếtđịnh cho vay của các ngân hàng tư nhân bằng cách thay đổi những chi phí mà các ngân hàng tưnhân gặp phải mỗi khi họ vay tiền từ ngân hàng trung ương, và những lợi nhuận các ngân hàngtư nhân có được từ việc duy trì các khoản tiền gửi dự trữ tại ngân hàng trung ương.Các ngân hàng tư nhân không cần thiết phải giữ lại 100% khoản tiền gửi trong kho của mình.- Thực tế, các ngân hàng tư nhân duy trì 1% các khoản tiền gửi như là một khoản dự trữ.

- Một phần của khoản tiền này được duy trì dưới dạng tiền mặt trong kho, nhưng một phần trongsố này là số tiền gửi tại ngân hàng trung ương, Ngân hàng Canada.- Đây là một khoản dự trữ đặc biệt mà chỉ các ngân hàng tư nhân và những ngân hàng bù trừ trựctiếp? có thể có.- Cuối mỗi ngày, các ngân hàng sử dụng khoản tiền gửi này để bù trừ những khoản séc liên ngânhàng ? thay vì chuyển tiền mặt trực tiếp từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, họ điều chỉnh tàikhoản của mình tại ngân hàng trung ương.- Các ngân hàng tư nhân hưởng lãi suất từ khoản tiền gửi của họ tại ngân hàng trung ương ? Lãisuất tiền gửi của Ngân hàng.- Mặt khác, nếu ngân hàng tư nhân cạn tiền trong tài khoản dự trữ vào cuối ngày khi các khoảnséc đã được bù trừ, họ phải mượn tiền từ ngân hàng trung ương với một mức lãi suất gọi là Lãisuất chiết khấu Ngân hàng = Lãi suất tiền gửi của ngân hàng +0.5%.- Ngân hàng Canada thay đổi những lãi suất đặc biệt này đồng thời mỗi khi Ngân hàng Canadamuốn tác động đến mức cung ứng tiền và mức lãi suất trong nền kinh tế.Để hiểu được hoạt động của nó, chúng ta tìm hiểu xem điều gì xảy ra khi Ngân hàng Canadamuốn giảm cung ứng tiền, và tăng lãi suất.- Giả sử rằng Ngân hàng Canada tăng hai mức lãi suất này theo sự kiểm soát của mình.- Sự tăng lên Lãi suất Chiết khấu ngân hàng làm các chi phí trở nên cao hơn khi sử dụng hếtkhoản tiền gửi dự trữ tại ngân hàng trung ương, và sự tăng lên Lãi suất Tiền gửi của Ngân hàngcó nghĩa là bạn có thể có được mức lãi suất cao hơn đối với những khoản tiền gửi.- Hai thay đổi này cùng nhau tạo ra sự khuyến khích mạnh mẽ cho các ngân hàng tư nhân tăngkhoản tiền gửi dự trữ của họ.- Khi các ngân hàng tư nhân tăng khoản tiền gửi dự trữ, vốn cho vay sẵn có của họ sẽ thấp hơn,do đó họ sẽ giảm vốn cho vay và dẫn đến giảm các khoản tiền gửi.- Bên cạnh đó, khi các ngân hàng tư nhân giảm số tiền cho vay của họ, họ thường thực hiện điềunày bằng cách tăng mức lãi suất cho vay đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp ? ví dụ, họ tăngmức lãi suất cơ bản doanh nghiệp lên.- Kết quả của những hành động này là giảm lượng tiền gửi trong hệ thống ngân hàng, và giảmmức cung ứng tiền.- Tất cả những điều vừa nói ở trên được tóm tắt lại trong Hình dưới đây.Hình 1

Lịch tài chính - Vietstock
2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
Tổng kết chương 1 - Đại học Duy Tân
báo cáo tài chính - pitco
Những quan sát về giáo dục đại học - Vietnam Education Foundation
ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN ... - Đại học Duy Tân
Tổng chi tiêu, Mức lãi suất và Tiền tệ Harvey B. King Dịch viên
Chương 3: Mô hình Tổng Cung, Tổng Cầu Harvey B. King Dịch viên ...
Chương 9: Thị Trường Lao Động Harvey B. King Dịch viên: Võ ...
về quá trình thực hiện chính sách tiền tệ và giá cả ở việt nam
163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Ra mắt hệ ...
Chính sách khai thác tài nguyên của Trung Quốc - Các Hội Thảo ...
Rà soát quá trình xây dựng Bản tổng hợp khuyến nghị chính sách ...
Chương 1 NHỮNG VẤN DỀ MỞ ĐẦU - Đại học Duy Tân
Bộ đề thi môn Lý thuyết Tài chính - Ra mắt hệ thống lưu trữ cng ...
Bài thảo luận chính sách số 4 - Viet-studies
Từ cải cách tiệm tiến đến xây dựng cơ chế chất lượng cao
Những thách thức về chính sách chính đối với Cấp nước và vệ sinh ...
B t N t Và Qu y R i Lãnh ð o Tương Quan Chính Sách ca ... - Keller ISD
liên kết trong chính sách thu hút đầu tư phát triển công ... - sdh.udn.vn
Chương 4 Lợi ích từ thương mại tự do
lập kế hoạch, tổ chức & điều khiển thi công xây ... - Đại học Duy Tân
Bản tin Kinh tế - Tài chính - PG Bank
chương 1 dữ liệu - Mientayvn.com
công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí một số chỉ tiêu chính
1/2 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm ... - Vietstock
Chính sách lúa gạo Việt Nam và vấn đề xuất khẩu - Khoa Kinh Tế ...