Views
3 years ago

NR 2/2006

NR 2/2006

INICJATYWY

INICJATYWY MIĘDZYREGIONALNEPunkt informacyjny28Dzięki realizacji projektu InterGet-Up, w ramach InicjatywyWspólnotowej INTERREG III C,Departament Gospodarki i InfrastrukturyUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Małopolskiego uruchomiłpunkt informacyjny dla przedsiębiorców,który mieści się w budynku Wyższej SzkołyEuropejskiej im. ks. Józefa Tischnera.Osoby prowadzące działalność gospodarcząw sektorze Małych i ŚrednichPrzedsiębiorstw oraz wszyscy niezależnieod wieku, którzy myślą o założeniuwłasnej firmy, od stycznia 2006 roku mająmożliwość pozyskania nieodpłatnieszeregu istotnych informacji. Osobomstawiającym pierwsze kroki w biznesieoferujemy pakiet niezbędnych informacjina temat instytucji, które koniecznie trzebaodwiedzić w związku z rozpoczęciemdziałalności gospodarczej. Informujemyo wymaganych dokumentach i możliwościachzałatwienia niezbędnych formalności.Ponadto w punkcie, tworzone są bazydanych o realizowanych szkoleniachi planowanych konferencjach istotnychz punktu widzenia małego i średniegoprzedsiębiorcy, o możliwościach uzyskaniawsparcia finansowego na rozpoczęciei rozwój działalności, w ramach programówrządowych (np. Pierwszy Biznes) jaki współfinansowanych ze środków unijnych.Przyszli przedsiębiorcy mają możliwośćuczestniczenia w programach szkoleniowo– doradczych (szczegóły w punkcie informacyjnym),które bardzo często przewidująwsparcie finansowe w postaci jednorazowychdotacji inwestycyjnych w wysokoścido 5 000 EURO. Uczestnicy takich szkoleńmogą dodatkowo uzyskać wsparcie pomostowepolegające na wypłacie 700 zł. przezminimum 6 miesięcy. Wychodząc naprzeciwprzedsiębiorcom, a także osobom zatrudnionymw sektorze MSP chcącym podwyższaćwłasne kwalifikacje pozyskujemyoferty studiów podyplomowych, dofinansowanychz Europejskiego Funduszu Społecznego.Pracownik punktu informacyjnegopowie o ulgach przewidzianych dlaprzedsiębiorców w Małopolsce, o instytucjachwdrażających programy operacyjneprzeznaczone dla MSP oraz o aktualnieogłaszanych przez nie konkursach.Urząd MarszałkowskiWojewództwa MałopolskiegoDepartament Gospodarki i InfrastrukturyBarbara Niećul. Westerplatte 11,I piętro, pok. B15(budynek Wyższej Szkoły Europejskiejim. ks. Józefa Tischnera)Godziny otwarcia:pon.-pt.: 9.00-16.00tel./ fax.: 012 429-13-83intergetup@umwm.pl

Departament Gospodarkii InfrastrukturyUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Małopolskiegorealizuje działania mające na celurozwój gospodarczy województwawe współpracy z otoczeniem biznesu,a szczególnie samorządem gospodarczymi samymi podmiotami gospodarczymi,prowadzi działania w zakresiepozyskiwania kapitału inwestycyjnego,opracowuje i wspomaga realizacjępolityki innowacyjnej i proeksportowejwojewództwa, ze szczególnymuwzględnieniem działań na rzeczpromocji jakości.Prócz tego, do zadań realizowanychprzez departament należy prowadzenieanaliz sytuacji gospodarczej województwa,inicjowanie programówaktywizujących gospodarczo województwo,w tym stymulujących rozwójprzedsiębiorczości.Do zadań w zakresie infrastrukturyregionu należy opracowywanie zasadrozwoju i finansowania sieci transportupasażerskiego oraz realizacja zadańw zakresie organizacji i zarządzaniaruchem na drogach wojewódzkich.

Prewencja i rehabilitacja nr 2/2006
2006 / 2 únor - stulik.cz
Nr 146 Listopad-Grudzień 2006 - Chrzanów
nr 166 czerwiec 2006 - Kurier Starosądecki
Nr 8/2006 - Lędziny, Urząd Miasta
GWS Nr 07-08/2006 - Gorzów
nr 167/168 sierpień 2006 - Kurier Starosądecki
GWS Nr 06/2006 - Gorzów
nr 161 styczeń 2006 - Kurier Starosądecki
HSWinfo 2006/2 - HSW signall
POLICY inSight - nr 2
nr 169/170 październik 2006 - Kurier Starosądecki
MT-01 Turbo, Bomber Magazine nr 4 2006 - AMracing