Views
3 years ago

História - Obec Dunajská Lužná

História - Obec Dunajská Lužná

Kultúrne pamiatky a

Kultúrne pamiatky a zaujímavostiEvanjelický chrám a. v. na mape (3)Postavený bol v roku 1814 v klasicistickomštýle. Patrí k tzv. potolerančnýmkostolom (veriaci aj iného ako katolíckehovyznania si v duchu tolerančnéhopatentu Jozefa II. mohli stavať murovanéchrámy). Je postavený do šírky a mámalú baňatú vežu. V chráme je pôvodnákrstiteľnica v klasicistickom štýle. Je zaradenýdo zoznamu kultúrnych pamiatokSlovenska.Zvonica na mape (4)Postavená v roku 1864 v neogotickomštýle. Sú v nej umiestnené dva zvony.V minulosti slúžila na ohlasovanie času,živelných pohrôm a pod. Do roku 1958bola obkolesená latkovou ohradou – palisádou.V roku 1992 bola stavba rekonštruovaná.Obec dala odliať nový zvon s nápisomS ÚCTOU K HISTÓRII ZVONZHOTOVENÝ V ROKU 2002. Odlial hoJozef Boráros zo Šamorína. Tento zvonnahradil jeden z pôvodných.

Kultúrne pamiatky a zaujímavostiBývalý kláštor sestier sv. Kríža na mape (5)Založený v roku 1908. Od roku 1945bola v budove umiestnená základná a neskôrmaterská škola. V súčasnosti je tuambulancia praktického lekára, lekáreň,sídlo mládežníckeho združenia Ostrova materského centra Ostrovček.Ochranná protipovodňováhrádza Dunaja na mape (6)Prvá fáza výstavby ľavobrežnejhrádze Dunaja je spojená s povodňouv roku 1876, keď boli miestnehrádze pospájané do súvislej línie,dlhej takmer 250 km. Jej šírkav základoch sa pohybuje od 25 do30 m, v korune od 4 do 6 m, výškav závislosti od terénu dosahuje3 až 5 m. Vybudovaním vodnéhoDiela Gabčíkovo stratila hrádzav tejto oblasti funkciu, ale ostáva akopozoruhodné dielo technickej vynaliezavosti a bola v r. 1995vyhlásená za kultúrnu pamiatku.Novolipnický platan na mape (7)V apríli 1991 bol Okresným úradom životného prostrediavyhlásený za chránený strom s odhadovaným vekom 200rokov.

Historické, kultúrne a prírodné - Obec Dunajská Lužná
rezbárske sympózium očami detí - Obec Dunajská Lužná
M. R. Štefánik na prahu 20. storočia - Obec Dunajská Lužná
zalomenie 2/10 - Obec Lúka.sk
Stredoveké lesy Smolnik naprieč storočiami Hospodárska - História
Belušan 10/2012 v elektronickej podobe (pdf)
Habovčan 01/2010 (1,5 MB formát PDF) - Obec Habovka
Základná škola s materskou školou JM Hurbana v - Obec Beckov
3 10 CENY A OCENĚNÍ PRO AKADEMICKOU OBEC UNIVERZITY KARLOVY ...
Súčanský hlásnik 2009 číslo 2 (pdf) - Horná Súča
Proti Poľsku - Ústav pamäti národa
LUŽNIANSKY - Obec Dunajská Lužná
úvodník - Obec Dunajská Lužná
LUŽNIANSKY - Obec Dunajská Lužná
úvodník - Obec Dunajská Lužná
Naša obec a Európa - Obec Dunajská Lužná
úvodné informácie - Obec Dunajská Lužná
kultúra, vzdelávanie, výchova - Obec Dunajská Lužná
Materská škola Dunajská Lužná za rok 2010 - Obec Dunajská Lužná
PHSR DL final - Obec Dunajská Lužná
č. 1/2010 - Obec Dunajská Lužná
Hlási sa základná škola - Obec Dunajská Lužná