Views
3 years ago

História - Obec Dunajská Lužná

História - Obec Dunajská Lužná

Kultúrne pamiatky a

Kultúrne pamiatky a zaujímavostiEvanjelický chrám a. v. na mape (3)Postavený bol v roku 1814 v klasicistickomštýle. Patrí k tzv. potolerančnýmkostolom (veriaci aj iného ako katolíckehovyznania si v duchu tolerančnéhopatentu Jozefa II. mohli stavať murovanéchrámy). Je postavený do šírky a mámalú baňatú vežu. V chráme je pôvodnákrstiteľnica v klasicistickom štýle. Je zaradenýdo zoznamu kultúrnych pamiatokSlovenska.Zvonica na mape (4)Postavená v roku 1864 v neogotickomštýle. Sú v nej umiestnené dva zvony.V minulosti slúžila na ohlasovanie času,živelných pohrôm a pod. Do roku 1958bola obkolesená latkovou ohradou – palisádou.V roku 1992 bola stavba rekonštruovaná.Obec dala odliať nový zvon s nápisomS ÚCTOU K HISTÓRII ZVONZHOTOVENÝ V ROKU 2002. Odlial hoJozef Boráros zo Šamorína. Tento zvonnahradil jeden z pôvodných.

Kultúrne pamiatky a zaujímavostiBývalý kláštor sestier sv. Kríža na mape (5)Založený v roku 1908. Od roku 1945bola v budove umiestnená základná a neskôrmaterská škola. V súčasnosti je tuambulancia praktického lekára, lekáreň,sídlo mládežníckeho združenia Ostrova materského centra Ostrovček.Ochranná protipovodňováhrádza Dunaja na mape (6)Prvá fáza výstavby ľavobrežnejhrádze Dunaja je spojená s povodňouv roku 1876, keď boli miestnehrádze pospájané do súvislej línie,dlhej takmer 250 km. Jej šírkav základoch sa pohybuje od 25 do30 m, v korune od 4 do 6 m, výškav závislosti od terénu dosahuje3 až 5 m. Vybudovaním vodnéhoDiela Gabčíkovo stratila hrádzav tejto oblasti funkciu, ale ostáva akopozoruhodné dielo technickej vynaliezavosti a bola v r. 1995vyhlásená za kultúrnu pamiatku.Novolipnický platan na mape (7)V apríli 1991 bol Okresným úradom životného prostrediavyhlásený za chránený strom s odhadovaným vekom 200rokov.

Historické, kultúrne a prírodné - Obec Dunajská Lužná
rezbárske sympózium očami detí - Obec Dunajská Lužná
M. R. Štefánik na prahu 20. storočia - Obec Dunajská Lužná
zalomenie 2/10 - Obec Lúka.sk
Stredoveké lesy Smolnik naprieč storočiami Hospodárska - História
Proti Poľsku - Ústav pamäti národa
Habovčan 01/2010 (1,5 MB formát PDF) - Obec Habovka
Súčanský hlásnik 2009 číslo 2 (pdf) - Horná Súča
podolí 4-2012.indd - Obec Podolí
3 10 CENY A OCENĚNÍ PRO AKADEMICKOU OBEC UNIVERZITY KARLOVY ...
Súčanský hlásnik 2001 číslo 1 (pdf) - Horná Súča
Informační listy obce a Obecního úřadu Podolí číslo 5 ... - Obec Podolí
Καλημέρα Αυγουστος 47/2009, 26.39 MB - Řecká obec Praha
Belušan 10/2012 v elektronickej podobe (pdf)
Informačný spravodaj mesta - Mesto Námestovo
Základná škola s materskou školou JM Hurbana v - Obec Beckov
obce Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXI. CENA 10 Kč
obCE Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXII. CENA 10 Kč
Náš rozhovor na aktuálnu tému Potešiteľné premeny oblastí po ...
Strana Slovenskej národnej jednoty na okupovanom území južného
Úspěšné projekty venkova Olomouckého kraje - Olomoucký kraj