Views
2 years ago

Obsah

Obsah

Strana

Strana 6Obsah CD12.5 Dohoda o podmínkách výkonu prácev pracovní době, kterou si zaměstnanecsám rozvrhuje12.6 Výpověď dohody o pracovní činnosti13 Odměňování a náhrady cestovních výdajů13.1 Dohoda o výši mzdy13.2 Mzdový výměr13.3 Změna mzdového výměru13.4 Dohoda o stanovení mzdy s přihlédnutímk práci přesčas13.5 Dohoda o čerpání náhradního volna13.6 Dohoda o příplatku za práci ve svátek13.7 Žádost o výplatu mzdy na účet13.8 Vzdání se práva na cestovní náhrady14 Typické interní předpisy zaměstnavatelev pracovněprávních vztazích14.1 Vnitřní předpis zaměstnavatele14.1.1 Vnitřní předpis zaměstnavatele – varianta 114.1.2 Vnitřní předpis zaměstnavatele – varianta 214.2 Pracovní řád14.2.1 Pracovní řád – varianta 114.2.2 Pracovní řád – varianta 214.2.3 Pracovní řád – podrobnější varianta 114.2.4 Pracovní řád – podrobnější varianta 214.2.5 Poskytování dovolené v pracovním řádu14.3 Vnitřní mzdové předpisy14.3.1 Vnitřní mzdový předpis14.3.2 Prémiový řád zaměstnavatele14.3.3 Vnitřní předpis o podílové mzdě14.4 Vnitřní předpisy o pracovní době14.4.1 Vnitřní předpis o rozvržení pracovní doby –varianta 114.4.2 Vnitřní předpis o rozvržení pracovní doby –varianta 2Březen 2012

Obsah CD Strana 714.4.3 Vnitřní předpis o práci přesčas a pracovnípohotovosti14.5 Vnitřní předpisy o dovolené14.5.1 Vnitřní předpis o poskytování dovolené –varianta 114.5.2 Vnitřní předpis o poskytování dovolené –varianta 214.5.3 Vnitřní předpis o prodloužení dovolené14.6 Vnitřní předpisy vztahující se k pracovnímcestám14.6.1 Vnitřní předpis o pracovních cestách14.6.2 Vnitřní předpis o používání motorovýchvozidel při pracovních cestách14.6.3 Vnitřní předpis o použití vlastníhomotorového vozidla14.7 Vnitřní předpisy o sociálním fondu14.7.1 Vnitřní předpis pro používání sociálníhofondu14.7.2 Vnitřní předpis o sociálním fondu14.8 Organizační řád zaměstnavatele14.8.1 Organizační řád – varianta 114.8.2 Organizační řád – podrobnější varianta14.9 Vnitřní předpis o ochraně osobních údajůzaměstnanců14.10 Spisový řád14.11 Vnitřní předpis o opatřeních směřujícíchk zajištění rovného zacházení a k zamezenídiskriminace14.12 Vnitřní předpis o závodním stravování14.13 Vnitřní předpis o kontrolezaměstnance v době dočasnépracovní neschopnosti15 Pracovní doba15.1 Dohoda o kratší pracovní době15.2 Žádost zaměstnance o kratší pracovní dobuBřezen 2012

Obsah - Organizace pro pomoc uprchlíkům
obsah - Ministerstvo obrany SR
OBSAH - Ministerstvo obrany SR
obsah č. 1/2005 - Hadyna
obsah č. 2/2008 - Hadyna
obsah č. 2/2009 - Hadyna
obsah č. 4/2004 - Hadyna
Obsah - Národní technické muzeum
obsah č. 1/2008 - Hadyna
obsah č. 1/2004 - Hadyna