Views
3 years ago

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

203 Vana VII (22 ks)

203 Vana VII (22 ks) 1925-1940 kt 31b.) Výrobní prostory204 Pánvová pec (2 ks) 1897 kt 32205 Chladicí věž (5 ks) 19121931193 kt 323206 Chladicí pec (8 ks) 1912-192919 kt 3239207 Míchárna (8 ks) 19121939194 kt 321208 Řezárna (6 ks) 1925-1941 kt 32209 Huť Mstišov (4 ks) 19261930193 kt 325210 Laboratoř (7 ks) 1927 kt 32211 Řezárna a balírna (2 ks) 1927 kt 32212 Pánvárna (11 ks) 1929-1945 kt 32213 Balírna (7 ks) 19301935193 kt 328214 Nákladiště (1 ks) 1935 kt 32215 Třídírna (2 ks) 19381941 kt 32216 Kulovací mlýn (5 ks) 1941-1946 kt 32c.) Jiné prostory217 Generátorová stanice (8 ks) 1926-1940 kt 33218 Skladovací prostory a kolny (40 ks) 1927-1944 kt 33219 Sklad písku (5 ks) 19281940 kt 33220 Kotelna (8 ks) 1928-1940 kt 33221 Truhlárna a tesařská dílna (2 ks) 19281946 kt 33222 Strojovna a kovárna (2 ks) 19291940 kt 33223 Vrátnice (6 ks) 1929-1940 kt 33224 Garáže (7 ks) 1929-1940 kt 33225 Elektrostanice a zámečnická dílna (1 ks) 1930 kt 33226 Kotelna a strojovna (3 ks) 1935 kt 33227 Strojovna turbíny (5 ks) 1937-1938 kt 33228 Kryt protiletecké obrany (2 ks) 1939-1940 kt 33229 Vstup do závodu Lesní brána (1 ks) 1940 kt 33230 Tábor ruských zajatců na Lesní bráně (1 ks) 1942 kt 333. Dělnické domy a kanceláře231 Dělnické domy a byty (32 ks) 1912-1948 kt 33232 Užitkové budovy pro osazenstvo a mužstvo (15 ks) 1930-1944 kt 34233 Kanceláře (11 ks) 1934-1943 kt 344. Doly234 Mapa důlních měr Lobkoviců (1 ks) b.d. kt 34235 Franz Josef Pozorka (1 ks) b.d. kt 34236 Heribert Košťany (10 ks) 1908-1934 kt 34237 Svornost Pozorka (9 ks) 1920-193519 kt 3444238 Korunní princ Košťany (1 ks) 1923 kt 34239 Otakar Košťany (22 ks) 1933-1944 kt 34240 Novoobdařené štěstí Pozorka (4 ks) 1935 kt 34241 Pískovna Sylvestr, spol. s r. o., Ledvice (5 ks) 1942 kt 34242 Kamenolom Želenice nad Bílinou (3 ks) 1942 kt 345. Ostatní243 Ohnivzdorné tvárnice, nástavce, svorníky (27 ks) 189719101927-1939kt 35Strana 10/61

244 Komíny (9 ks) 1909-1930 kt 35245 Vedení plynu, vody, topení, chlazení a osvětlení 1910-1936 kt 35(23 ks)246 Sloupy a konstrukce (5 ks) 19131938 kt 35247 Střechy a střešní konstrukce (17 ks) 1919-1944(1 kt 35951)248 Rybník (3 ks) 19221927193 kt 353249 Oplocení a hrazení (4 ks) 1930-1938 kt 35250 Můstky a přemostění (10 ks) 1932-1938 kt 35B. STROJNÍ1. Stroje sklářské251 Drtič kamene v míchárně (3 ks) 19081914 kt 36252 Owensův stroj na výrobu lahví (9 ks) 1909-1915 kt 36253 Koncová forma pro Owensův AE stroj (2 ks) 19201954 kt 36254 Tažný sklářský stroj (10 ks) 1928 kt 36255 Člunky do strojů Roirant a Lagena (4 ks) 1941 kt 362. Stroje těžební a přepravní256 Rýpadlo s výškovým rýpáním (1 ks) b.d. kt 36257 Vozíky, pásy a jiná přepravní zařízení (15 ks) 1911-1941 kt 36258 Mostní váha (1 ks) 1914 kt 36259 Vlečka a lanovka (10 ks) 1925-1938 kt 36260 Ruční jeřáb (2 ks) 1929 kt 363. Stroje elektrické a parní261 Kotle (14 ks) 1902-1929 kt 36262 Generátory (24 ks) 1905-1928 kt 37263 Pumpy (34 ks) 1907-1931 kt 37264 Kompresory (5 ks) 19201923192 kt 377265 Ventilátory (15 ks) 19211926 kt 37266 Vodní torpédo (1 ks) 1926 kt 37267 Turbíny (5 ks) 1926-1937 kt 37268 Brown-Boveri (3 ks) 1938 kt 37C. NEZAŘAZENÁ269 Technická dokumentace nezařazená a bez popisu (65 ks) 1902-1943 kt 37Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-ŠanovI. VEDENÍ A SPRÁVAA. Statutární a správní záležitostiB. Majetkoprávní záležitostiC. OrganizačníD. InvesticeStrana 11/61

Uložit jako PDF - Obi
Uložit jako PDF - Osmička
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
stáhnout - Národní divadlo
stáhnout - Národní divadlo
Národní galerie v Praze
Elektronická verze - Národní divadlo
stáhnout - Národní divadlo
stáhnout - Národní divadlo
Zobrazit dokument PDF
NG Prague - Národní galerie v Praze
6 - Národní referenční centrum
Národní zpráva Česká republika
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš