Views
3 years ago

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

39 Totéž 1935 kt 940

39 Totéž 1935 kt 940 Korespondence Hanse Fischmanna 1930-1931 kt 941 Korespondence Julia Fischmanna 1931-1932 kt 942 Korespondence Willyho Fischmanna 1931 kt 943 Totéž 1935-1936 kt 944 Korespondence Waltera Fischmanna 1935-1936 kt 945 Korespondence Arnolda Fischmanna 1935-1936 kt 1046 Běžná korespondence 1927 kt 1047 Totéž 1927 kt 1148 Totéž 1930 kt 1149 Totéž 1930 kt 1250 Totéž 1933 kt 1251 Totéž 1934 kt 1352 Totéž 1935 kt 1353 Totéž 1936 kt 1354 Poznámky k poradám, schůzkám a telefonickým hovorům 1930-1931 kt 14B. Majetkoprávní záležitosti55 Kupní a směnné smlouvy 1857-1926 kt 1456 Výpisy z pozemkových knih 18911907193 kt 144194157 Usnesení Okresního soudu v Teplicích v pozemkových 1897-1914 kt 14záležitostech(k. ú. Mstišov a Pozorka)58 Zpětné odkoupení firmy Fischmann od akciové společnostiTriptis(kvitance, smlouva, korespondence)1919-1928 kt 1459 Předání sekvestrovaných forem a nástrojů firmě KomotauerGlashüttenwerke A.G.60 Prodej továrny na tabulové sklo v Dubí(popis objektu, parcelování, korespondence)61 Pobočka v Jablonci n. Nisou(výpisy z poz. knih, jednání s firmou Riedel, tyčové sklo,korespondence)62 Josef Nowotny ml., provozovatel prodejního skladu v Lučanechnad Nisou63 Rudolf Vater, prodejní sklad tyčového skla v Lučanech nadNisou64 Glashüttenwerke Leopold Stiassny(prodej akcií, vystoupení z firmy Fischmann, korespondence)65 Brüxer Glashütte Ignatz Glaser(odprodej budov, konkurzní řízení, korespondence aj.)66 Trmická sklárna Krutiš a spol., s r.o., Trmice(seznam společníků, seznam zákazníků, konkurence,korespondence aj.)67 Likvidace Továrny na lahve v Radnicích u Plzně po odkoupeníkartelem(darování dělnické kolonie, odprodej materiálu, demontážhutě, podpora dělníkům)68 Důl Svornost v Pozorce(smlouvy, ocenění majetku, výkaz ploch, rozhodčí řízení,majetko-právní záležitosti)69 Důl Novoobdařené štěstí, spol. s r.o., Teplice(smlouvy, protokoly aj.)70 Těžařstvo dolu Karel v Novosedlicích(výmaz těžařstva, korespondence, daňové přiznání, likvidačníbilance aj.)71 Odškodnění firmě Josef Rindskopf Sőhne v Košťanech v důsledkudůlní činnosti dolu Emilie(1 plán, sanační práce, popis budov, protokoly)72 Odškodnění a převod parcel při rozšiřování těžby na doleSvornost v k. ú. Mstišov19271930-19 kt 14321928-1931 kt 141926-1938 kt 141937-1938 kt 151938 kt 151927-1937 kt 151929-1931 kt 151931-1935 kt 151934-1935 kt 151892-1927 kt 161907-1923 kt 161919-1944 kt 1618871930-19 kt 163419191926-19 kt 1630Strana 14/61

Uložit jako PDF - Obi
Uložit jako PDF - Osmička
Zobrazit dokument PDF
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Národní galerie v Praze
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zde - Národní referenční centrum
více informací - Národní referenční centrum
top realizace - národní technická knihovna - Architekt
Obsah - Národní technické muzeum
Elektronická verze - Národní divadlo