Views
3 years ago

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

246 Sloupy a konstrukce

246 Sloupy a konstrukce (5 ks) 19131938 kt 35247 Střechy a střešní konstrukce (17 ks) 1919-1944(1 kt 35951)248 Rybník (3 ks) 19221927193 kt 353249 Oplocení a hrazení (4 ks) 1930-1938 kt 35250 Můstky a přemostění (10 ks) 1932-1938 kt 35B. STROJNÍ1. Stroje sklářské251 Drtič kamene v míchárně (3 ks) 19081914 kt 36252 Owensův stroj na výrobu lahví (9 ks) 1909-1915 kt 36253 Koncová forma pro Owensův AE stroj (2 ks) 19201954 kt 36254 Tažný sklářský stroj (10 ks) 1928 kt 36255 Člunky do strojů Roirant a Lagena (4 ks) 1941 kt 362. Stroje těžební a přepravní256 Rýpadlo s výškovým rýpáním (1 ks) b.d. kt 36257 Vozíky, pásy a jiná přepravní zařízení (15 ks) 1911-1941 kt 36258 Mostní váha (1 ks) 1914 kt 36259 Vlečka a lanovka (10 ks) 1925-1938 kt 36260 Ruční jeřáb (2 ks) 1929 kt 363. Stroje elektrické a parní261 Kotle (14 ks) 1902-1929 kt 36262 Generátory (24 ks) 1905-1928 kt 37263 Pumpy (34 ks) 1907-1931 kt 37264 Kompresory (5 ks) 19201923192 kt 377265 Ventilátory (15 ks) 19211926 kt 37266 Vodní torpédo (1 ks) 1926 kt 37267 Turbíny (5 ks) 1926-1937 kt 37268 Brown-Boveri (3 ks) 1938 kt 37C. NEZAŘAZENÁ269 Technická dokumentace nezařazená a bez popisu (65 ks) 1902-1943 kt 37Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-ŠanovI. VEDENÍ A SPRÁVAA. Statutární a správní záležitostiB. Majetkoprávní záležitostiC. OrganizačníD. InvesticeE. RevizeStrana 20/61

II. ZAMĚSTNANCIIII. ÚČETNICTVÍIV. NÁKUP A ODBYTV. VÝROBAVI. TECHNICKÁ DOKUMENTACEA. STAVEBNÍ1. Situační a polohopisné plány2. Provozní budovya.) Vanyb.) Výrobní prostoryc.) Jiné prostory3. Dělnické domy a kanceláře4. Doly5. OstatníB. STROJNÍ1. Stroje sklářské2. Stroje těžební a přepravní3. Stroje elektrické a parníC. NEZAŘAZENÁRudolf Gudrich1. Osobní a rodinné dokladyStrana 21/61

Uložit jako PDF - Obi
Uložit jako PDF - Osmička
Zobrazit dokument PDF
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Národní galerie v Praze
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy