Views
3 years ago

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

a technické komise

a technické komise Sdružení 8. a 9. září 1913 na Semmeringu,plánování hasičského kursu ve Slatiňanech)102 Korespondence 1914 (poukázání státní subvence Zemskou vládouv Opavě, vydávání hasičských tiskopisů – vzory přiloženy,organizace a program týdenního hasičského kursu (školy)připravovaného Sdružením na srpen 1914 v Praze (návrhy tématpřednášek, doby konání, materiálního zajištění kursu),pozvánka na výroční valnou hromadu spolku Prvi hrvatskidobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu)103 Korespondence 1915 (jednání činovníků o novém hasičskémzákonu, protokol ze společného jednání Sdružení sReichsverbandem 12.9.1915, text návrhu zákona, korespondenceo zákonu)104 Korespondence 1916 (příprava valné hromady a technické komiseSdružení v září 1916, korespondence o valné hromadě, konceptstarostova projevu, zápis z výborové schůze, z technickékomise a valné hromady 5. - 6.9.1916 ve Vídni)105 Korespondence 1917 - 1918 (příprava na valnou hromadu,pozvánka na schůzi výboru a technické komise 24.-25.3.1918 aj.)106 Gudrichova korespondence se zakladateli Sdružení (schůzeslovanských hasičských jednot v Přerově - pozvánka a zápis zeschůze, návrh stanov, pozvánky, protokoly ze schůzí Sdružení,dopisy od činovníků Sdružení)107 Korespondence týkající se válečné samaritánské služby aúčastí hasičstva v ní (oběžníky, pokyny, příručka „Rukověťpomocné služby zdravotní pro hasičské sbory“, korespondence opříspěvcích na Červený kříž, grafy a tabulky týkající setransportu raněných)108 Korespondence týkající se státní půjčky a sběru kovů proválečné hospodářství (oběžníky a korespondence s akciovouspolečností Metallzentrale ve Vídni, Ministerstvem obchodu aReichsverbandem a s finančními ústavy apod.)109 Zlomek účetní agendy Sdružení (přehled příjmů a vydání,bankovní výpisy, účetní doklady)110 Likvidace sdružení po vzniku ČSR a jeho nahrazení Svazemdobrovolného hasičstva československéko1914 karton 31915 karton 31916 karton 31917 - 1918 karton 31900 - 1906 karton 31914 - 1917 karton 31915 - 1916 karton 31913 - 1919 karton 31919 - 1931 karton 3Rudolf Gudrich1. Osobní a rodinné doklady2. Dokumenty k učitelskému působení3. Veřejná a politická činnost3.1. Korespondence od jednotlivců3.2. Národní strana3.3. Národní rada česká (československá) a její slezský odbor3.4. Zemský národní výbor pro Slezsko3.5. Veřejná uznání, čestná členství, gratulaceStrana 26/61

3.6. Spolupráce se spolky4. Sdružení dobrovolného hasičstva slovanskéhoStředomoravské elektrárny, a. s. PřerovÚřední knihy1 Protokoly mimořádných valných hromad,1919 - 1921 karton 17. 8. 1919 - 10. 11. 19212 Protokoly valných hromad,1921 - 1932ustavující 10. 11. 1921 - XI. řádná 31. 10. 19323 Protokoly valných hromad,1933 - 194123. 6. 1933 - 27. 6. 19414 Zápisy ze schůzí správní rady,1921 - 192924. 11. 1921 (1. schůze) - 2. 5. 19295 Zápisy ze schůzí správní rady,1929 - 193724. 6. 1929 - 4. 11. 19376 Zápisy ze schůzí správní rady,1937 - 194125. 11. 1937 (slavnostní) - 17. 12. 19417 Zápisy ze schůzí správní rady,1935 - 19419. 5. 1935 - 31. 10. 19418 Zápisy ze schůzí správní rady a výkonného výboru 1926 - 1932Severomoravských elektráren, a. s. Zábřeh,19. 5. 1926 - 17. 2. 19329 Zápisy z dozorčí rady a revizí účtů 1919 - 193610 Zápisy ze schůzí ředitelstva,1919 - 192021. 5. 1919 - 5. 5. 192011 Zápisy ze schůzí ředitelstva,1920 - 192112. 5. 1920 - 31. 10. 192112 Zápisy ze schůzí výkonného výboru,1921 - 19317. 12. 1921 (1. schůze) - 14. 7. 193113 Zápisy ze schůzí výkonného výboru,1931 - 193724. 7. 1931 - 7. 10. 193714 Zápisy ze schůzí sboru jednatelů,13. 3. 1919 - 9. 11. 19211919 - 1921SpisyVedení a správa15 Příprava ustavení "Smíšené hospodářské společnosti pro (1913) karton 1vybudování nové elektrárny v Přerově"16 Jedníní "Ředitelství městských elektrických podniků v (1913 - karton 1Přerově" o vybudování nové elektrárny v Přerově, m. j.odborné posudky, rozpočty a nabídky firem1914)17 Založení firmy "Středomoravské elektrárny, společnost s 1919 karton 1ručením omezeným v Přerově", m. j. společenská smlouva18 Společenská smlouva firmy "Středomoravské elektrárny, akciová 1921 - 1935 karton 1společnost v Přerově" (dále jen SME Přerov), m. j. dodatkysmlouvy, stanovy19 Změny stanov 1924 - 1941 karton 120 Změny stanov v souvislosti s fúzí se "Severomoravskými 1931 karton 2elektrárnami, a. s. Zábřeh"21 Výpisy z obchodního rejstříku Krajského soudu v Olomouci, m.j. změna společnosti s ručením omezeným v akciovouspolečnost, úřední svědectví1920 - 1941 karton 2Strana 27/61

Uložit jako PDF - Obi
Uložit jako PDF - Osmička
Zobrazit dokument PDF
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Národní galerie v Praze
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš