Views
3 years ago

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

22 Zápisy změn ve

22 Zápisy změn ve správní radě a stanovách do obchodního 1922 - 1941 karton 2rejstříku Krajského soudu v Olomouci23 Zveřejnění změn zapsaných při firmě v Úředním listě 1934 karton 224 Zápis fúze se Severomoravskými elektrárnami, a. s. Zábřeh a s 1932 karton 2tím spojených změn ve stanovách a akciovém kapitálu doobchodního rejstříku Krajského soudu v Olomouci25 Oznáméní fúze s Východomoravskými elektrárnami, a. s. Přerov 1941 karton 226 Usnesení vlády o péči o nerušený chod veřejného a 1939 karton 3hospodářskéhop života na území Protektorátu Čechy a Morava27 Notářské zápisy o průběhu valných hromad, torzo 1919 - 1921 karton 328 Notářský zápis o ustavující valné hromadě, 10. 11. 1921, s 1921 karton 3přílohami29 Notářský zápis o 1. řádné valné hromadě, 11. 5. 1922, s 1922 karton 3přílohami30 Notářský zápis o 2. řádné valné hromadě, 24. 5. 1923, s 1923 karton 3přílohami31 Notářský zápis o mimořádné valné hromadě, 20. 12. 1923, s 1923 karton 3přílohami32 Notářský zápis o 3. řádné valné hromadě, 28. 5. 1924, s 1924 karton 3přílohami33 Notářský zápis o 4. řádné valné hromadě, 22. 4. 1925, s 1925 karton 3přílohami34 Notářský zápis o 5. řádné valné hromadě, 20. 5. 1926, s 1926 karton 4přílohami35 Notářský zápis o 6. řádné valné hromadě, 27. 4. 1927, s 1927 karton 4přílohami36 Notářský zápis o 7. řádné valné hromadě, 11. 5. 1928, s 1928 karton 4přílohami37 Notářský zápis o 8. řádné valné hromadě, 2. 5. 1929, s 1929 karton 4přílohami38 Notářský zápis o 9. řádné valné hromadě, 16. 5. 1930, s 1930 karton 4přílohami39 Notářský zápis o 10. řádné valné hromadě, 27. 5. 1931, s 1931 karton 5přílohami, m. j. návrh fúze se Severomoravskými elektrárnami,a. s. Zábřeh40 Notářský zápis o 11. řádné valné hromadě, 31. 10. 1932, s 1932 karton 5přílohami41 Notářský zápis o 12. řádné valné hromadě, 23. 6. 1933, s 1933 karton 5přílohami42 Notářský zápis o 13. řádné valné hromadě, 7. 6. 1934, s 1934 karton 6přílohami43 Notářský zápis o 14. řádné valné hromadě, 19. 6. 1935, s 1935 karton 6přílohami44 Notářský zápis o 15. řádné valné hromadě, 30. 4. 1936, s 1936 karton 6přílohami45 Notářský zápis o 16. řádné valné hromadě, 13. 5. 1937, s 1937 karton 7přílohami46 Notářský zápis o 17. řádné valné hromadě, 5. 5. 1938, s 1938 karton 7přílohami47 Notářský zápis o 18. řádné valné hromadě, 14. 7. 1939, s 1939 karton 7přílohami48 Notářský zápis o 19. řádné valné hromadě, 19. 6. 1940, s 1940 karton 7přílohami, m. j. prodej elektrárny Třebovice49 Notářský zápis o 20. řádné valné hromadě, 27. 6. 1941, s 1941 karton 8přílohami50 Notářský zápis o mimořádné valné hromadě 12. 9. 1941, spřílohami, m. j. návrh fúze s Moravskoslezskými elektrárnami,a. s. Moravská Ostrava, změna názvu na Východomoravskéelektrárny, a. s. Přerov1941 karton 8Majetek51 Vklad práva zástavního do pozemkové knihy pro katastrální1937 karton 9Strana 28/61

území Česká Ves52 Prodej pozemků v Krumpachu, změny vkladů služebností vedení 1931 - 1934 karton 9elektřiny do pozemkových knih související s fúzí seSeveromoravskými elektrárnami, a. s. Zábřeh53 Výpis z pozemkové knihy pro katastrální území Přerov, 1939 - 1940 karton 9knihovní vložka č. 171054 Koupě a prodej pozemků v Sandhýblu (Písečná), m. j. knihovní 1928 - 1937 karton 9výpisy55 Koupě a prodej pozemků v Řimicích 1928 - 1938 karton56 Vklad převodu práva služebnosti vedení elektřiny do pozemkové 1932 karton 9knihy katastrálního území Třeština57 Přihlášky k upisování akcií a potvrzení o jejich upsání 1921 - 1934 karton 958 Korespondence s obecními úřady o vinkulaci akcií 1931 - 1939 karton 959 Protokol o převzatí IV. emise akcií SME Přerov od tiskárny 1933 karton 1060 Státní podpora na stavbu rodinných domků pro obsluhuspínacích stanic v Dřevnovicích, Olomouci-Hodolanech aProstějově, m. j. knihovní výpisy, rozpočty a plánky domků (6ks.)1923 - 1929 karton 10Výroba61 Připojování obcí k síti Městské elektrárny v Přerově, s (1912 - karton 10mapkami a rozpočty1914)62 Návrh rozpočtu na výstavbu nové městské elektrárny v Přerově (1913) karton 1063 Výroční zprávy pro valné hromady, s mapami elektrifikace (1917)1919 karton 10území zásobovaného SME Přerov, chybí r. 1918, 1922 - 194064 Seznam elektráren na zásobovacím území SME Přerov, s udánímvýkonu a druhu pohonu[1921] karton 10Zaměstnanci65 Osobní spis Ing. Miroslava Janů, ředitele SME Přerov 1932 -1941(1946)karton 11Ostatní materiál66 Pavel Pospěch: Výroční zpráva Severomoravské energetiky,akciové společnosti, za spúrávní roky 1919 - 1999.Vydal: Severomoravská energetika, a. s., Rozvodný závodPřerov, obchodní úsek - marketing v r. 19991999 karton 11Účetní materiálÚčetní knihy67 Hlavní kniha účetní (1898)1919-193868 Hlavní kniha účetní 193769 Kniha investic (1918)1919- 192470 Kniha investic 1925 - 193071 Kniha bilancí 1919 -1941(1945)72 Bilanční kniha 1939 -1941(1944)Účetní spisy73 Přílohy k bilanci 1919 karton 1174 Přílohy k bilanci 1920 karton 1175 Přílohy k bilanci 1921 karton 1176 Přílohy k bilanci 1922 karton 11Strana 29/61

Uložit jako PDF - Obi
Uložit jako PDF - Osmička
Zobrazit dokument PDF
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Národní galerie v Praze
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zde - Národní referenční centrum
více informací - Národní referenční centrum
top realizace - národní technická knihovna - Architekt
Národní přiřazovací zpráva ČR - shrnutí - Národní ústav pro ...
Zobrazit magazín v pdf - IGY Centrum České Budějovice
Obsah - Národní technické muzeum
Elektronická verze - Národní divadlo