Views
3 years ago

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

80 Znárodňovací

80 Znárodňovací výměry na malé elektrárny, sekundární rozvodné 1949 karton 6sítě a další zařízení, Třinec81 Znárodňovací výměry na malé elektrárny, sekundární rozvodné 1949 karton 6sítě a další zařízení, Unčovice82 Znárodňovací výměry na malé elektrárny, sekundární rozvodné 1949 karton 6sítě a další zařízení, Uničov83 Znárodňovací výměry na malé elektrárny, sekundární rozvodné 1949 karton 6sítě a další zařízení, Velká Morava84 Znárodňovací výměry na malé elektrárny, sekundární rozvodné 1949 karton 6sítě a další zařízení, Velké Heraltice85 Znárodňovací výměry na malé elektrárny, sekundární rozvodné 1949 karton 6sítě a další zařízení, Velké Losiny86 Znárodňovací výměry na malé elektrárny, sekundární rozvodné 1949 karton 6sítě a další zařízení, Vernířovice87 Znárodňovací výměry na malé elektrárny, sekundární rozvodné 1949 karton 6sítě a další zařízení, Vidnava88 Znárodňovací výměry na malé elektrárny, sekundární rozvodné 1949 karton 6sítě a další zařízení, Vrbno pod Pradědem89 Znárodňovací výměry na malé elektrárny, sekundární rozvodné 1949 karton 6sítě a další zařízení, Zábřeh90 Znárodňovací výměry na malé elektrárny, sekundární rozvodné 1949 karton 6sítě a další zařízení, Žádlovice91 Převzetí znárodněného podniku Městská plynárna, vodárna a 1945 - 1946 karton 6elektrárna v Českém Těšíně, m. j. soupis pasiv a aktiv,inventura a bilance92 Převzetí Reichselektrowerke Opava, m. j. soupis a ocenění 1945 - 1948 karton 7materiálu, pohledávek a odběratelů93 Vyčíslení hodnoty investic a oprávek vyčleněných z VME 1950 karton 8Přerov a delimitovaných k 1. 1. 1950 na Gottwaldovskéenergetické rozvodné závody, n. p. Gottwaldov94 Vyčíslení hodnoty investice a oprávek vyčleněných z VME 1949 karton 8Přerov a delimitovaných k 1. 1. 1950 na Moravskoslezskéelektrárenské výrobny, n. p. Ostrava95 Vyčíslení hodnoty investice a oprávek vyčleněných z VME 1949 karton 8Přerov a delimitovaných k 1. 1. 1950 na Ostravsko-karvinskéelektrárny, n. p. Ostrava96 Vyčíslení hodnoty investic a oprávek vyčleněných z VME Přerov 1950 karton 8a delimitovaných k 1. 1. 1950 na Ostravské energetickérozvodné závody, n. p. Ostrava97 Vyčíslení hodnoty investic a oprávek vyčleněných z VME Přerov 1950 karton 8a delimitovaných k 1. 1. 1950 na Energotransport, n. p. Praha98 Vyčíslení hodnoty investic a oprávek vyčleněných z VME Přerov 1950 karton 9a delimitovaných k 1. 1. 1950 na Brněnské energetickérozvodné závody, n. p. Brno99 Vyčíslení hodnoty investic a oprávek vyčleněných z VME Přerov 1950 karton 9a delimitovaných k 1. 1. 1950 na Pardubické energetickérozvodné závody, n. p. Pardubice100 Válečné škody 1945 - 1946 karton 9101 Zvýšení cen elektrického proudu k 1. 12. 1945, m. j. 1945 - 1946 karton 9korespondence v této věci, podklady pro výpočet cen102 Seznamy původních pojistných smluv u pojišťoven, m. j. 1945 karton 9vyčíslení nákladů103 Požární pojištění 1948 - 1949 karton 9104 Pojištění proti škodám na strojích a strojním zařízení 1946 - 1950 karton 9105 Pojištění proti následkům zákonné odpovědnosti 1947 -1950(1952)karton 9Majetek106 Poukázky a talony na akcie [1943] karton 10107 Seznamy cenných papírů deponovaných u bank a dalších 1943 - 1944 karton 10peněžních ústavů108 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Boškůvky 1946 karton 10Strana 34/61

109 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Čechovice 1946 karton 10110 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Dolní Újezd 1946 karton 10111 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Hradisko 1946 karton 10112 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Hvozdnou 1946 karton 10113 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Krumsín 1946 karton 10114 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Lužkovice 1946 karton 10115 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Majetín 1946 karton 10116 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Měrotín 1946 karton 10117 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Roštění u Holešova 1946 karton 10118 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Soběsuky 1946 karton 10119 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Studenec 1946 karton 10120 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Topolany 1946 karton 10121 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Týn 1946 karton 10122 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Týneček 1946 karton 10123 Potvrzení vinkulovaných akcií u banky, pro Zbrašov 1946 karton 10124 Oznámení dlužníkům a věřitelům o převodu kmenového jmění 1947 - 1949 karton 10125 Hlášení o finančních prostředcích 1948 karton 10126 Vázané vklady u peněžních ústavů a jejich převod na Fond 1948 - 1949 karton 10znárodněného hospodářství Praha127 Hlášení o vázaných vkladech 1948 karton 10128 Seznamy finačních pohledávek a závazků převzatých po 1949 karton 10znárodněných a začleněných podnicích u bank129 Seznam kaucí na odběr energie delimitovaných na Ostravské 1950 karton 10energetické rozvodné závody, n. p. Ostrava130 Seznam kaucí na odběr energie delimitovaných na Gottwaldovské 1950 karton 10energetické rozvodné závody, n. p. Gottwaldov131 Výpočet časové reprodukční hodnoty budov převzatých VME 1946 karton 10Přerov od znárodněných podniků132 Výpočet časové reprodukční hodnoty sítí vysokého napětí 1946 karton 10převzatých VME Přerov od znárodněných podniklů133 Výpočet časové reprodukční hodnoty transformačních stanic 1946 karton 10převzatých VME Přerov od znárodněných podniků134 Výpočet časové reprodukční hodnoty strojního zařízení 1946 karton 11elektráren převzatých VME Přerov od znárodněných podniků135 Převody částí majetkových podstat podle zákona č. 51/1948 Sb. 1948 karton 11o úpravě některých finančních poměrů národních podnikůprůmyslových a potravinářských136 Začleňování konfiskátů, m. j. pokyny a směrnice, dílčí 1945 - 1950 karton 11seznamy začleňovaných podniků137 Seznamy začleňovaných konfiskovaných podniků 1949 karton 11138 Ohodnocení začleňovaných konfiskátů, podniky měst a obcí, 1946 karton 11drobní soukromí vlastníci, v příloze m. j. bilance podniků139 Včleňování konfiskátů do VME Přerov, elektrárenská družstva 1946 - 1948 karton 11obecně, v příloze m. j. bilance a ocenění podniku140 Včleňování konfiskátů do VME Přerov, Leopold Dittel, Vítkov, 1948 - 1950 karton 11v příloze m. j. bilance a ocenění podniku141 Včleňování konfiskátů do VME Přerov, Adolf Drescher, 1949 karton 11Mikulovice, v příloze m. j. bilance a ocenění podniku142 Včleňování konfiskátů do VME Přerov, František Dressel, 1949 karton 11Žulová, v příloze m. j. bilance a ocenění podniku143 Včleňování konfiskátů do VME Přerov, J. Drzewiany, 1949 - karton 11Petřkovice, v příloze m. j. bilance a ocenění podniku 1950(1951)144 Včleňování konfiskátů do VME Přerov, elektrárenská družstva 1949 karton 11obcí převzatá v době okupace firmou ReichselektrowerkeBerlín, v příloze m. j. bilance a ocenění podniku145 Včleňování konfiskátů do VME Přerov, Elektrárenské družstvo, 1947 - 1949 karton 11s. r. o. Čermná, v příloze m. j. bilance a ocenění podniku146 Včleňování konfiskátů do VME Přerov, Elektrárenské družstvo, 1946 - 1949 karton 11s. r. o. Heřmanice, v příloze m. j. bilance a ocenění podniku147 Včleňování konfiskátů do VME Přerov, Elektrárenské družstvo, 1946 - 1948 karton 11s. r. o. Karlovice, v příloze m. j. bilance a ocenění podniku148 Včleňování konfiskátů do VME Přerov, Elektrárenské družstvo,s. r. o. Klokočov, v příloze m. j. bilance a ocenění podniku1948 - 1949 karton 12Strana 35/61

Uložit jako PDF - Obi
Uložit jako PDF - Osmička
Zobrazit dokument PDF
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Národní galerie v Praze
zde - Národní referenční centrum
více informací - Národní referenční centrum
top realizace - národní technická knihovna - Architekt
Národní přiřazovací zpráva ČR - shrnutí - Národní ústav pro ...
Zobrazit magazín v pdf - IGY Centrum České Budějovice
Jiří Hůla, DOX - Archiv výtvarného umění (.pdf) - SKIP
DNY MAS - Národní síť MAS ČR
Kalendář vycházek a exkurzí - Národní park Podyjí
NRC 2006 ok - Národní referenční centrum
Výroční zpráva 2007 - Národní technické muzeum
Národní plány pro vzácná onemocnění
Národní přiřazovací zpráva ČR - Národní ústav pro vzdělávání
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš