Views
3 years ago

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

208 Přílohy k bilanci

208 Přílohy k bilanci za r. 1948, oblast Přerov - zásoby 1948 karton 26209 Přílohy k bilanci za r. 1949, oblast Přerov a Ostrava 1949 karton 27210 Zahajovací rozvaha 1946 karton 28211 Hrubá rozvaha 1947 karton 28212 Účetní závěrka 1948 karton 28213 Účetní závěrka 1949 karton 28214 Definitivní účetní závěrka VME Přerov, s přílohami 1946 karton 29215 Definitivní účetní závěrka VME Přerov, s přílohami 1947 karton 29216 Definitivní účetní uzávěrka VME Přerov, s přílohami 1948 karton 30217 Definitivní účetní uzávěrka VME Přerov, s přílohami 1949 karton 31218 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - I, 1946 karton 31uspořádání dle podniků v oblasti Přerov, podnik č. 1 - VME,a. s. Přerov, oblast Přerov219 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - II, 1946 karton 32oblast Přerov, podnik č. 2 RWE, A. G. Opava, oblast Přerov220 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - III, 1946 karton 32oblast Ostrava, podnik č. 1a - VME Přerov, a. s., oblastOstrava, podnik č. 2a - RWE, A. G. Opava, oblastOstrava, podnik č. 2b - RWE, A. G. Opava221 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - IV, 1946 karton 33oblast Přerov, podnik č. 3 - 12222 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - V, 1946 karton 33oblast Přerov, podnik č. 13 - 20223 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - VI, 1946 karton 34oblast Přerov, podnik č. 21 - 70224 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946, oblast 1946 karton 35Ostrava, podnik č. 71 - 100225 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - 1, 1946 karton 35uspořádání podle druhů, 000 - Pozemky010 - Zemní stavby020 - Budovy030 - Stroje a strojnízařízení226 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - 2, 1946 karton 36uspořádání podle investičních druhů, 050 - Nářadí, Přístroje,Zařízení5a - Nářadí5b -Elektroměry5c -Přístroje5d -Telefony227 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - 3, 1946 karton 36uspořádání podle investičních druhů, 050 - Nářadí, Přístroje,Zařízení5e - Inventář budov5f -Kancelářské stroje5g - Protipožární ochrana228 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - 4, 1946 karton 37uspořádání podle investičních druhů, 060 - Zvláštní investice6a - Rozvodny6b -Vedení 220 kV6c -Vedení 110 kV6d -Vedení vysokého napětí na dřevěných sloupech6e -Vedení vysokého napětí na železných stožárech6f -Vedení vysokého napětí - kabel229 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - ,uspořádání podle investičních druhů, 060 - Zvláštní investice1946 karton 37Strana 38/61

6g - Trafostanice vobcích 6h -Trafostanice velkoodběratelů230 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - 6,uspořádání podle investičních druhů, 060 - Zvláštní investice6ch - Rozvodné sítěnízkého napětí - venkovní 6i - Rozvodné sítěnízkého napětí - kabel231 Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - 7,uspořádání podle investičních druhů, 060 - Zvláštní investice6j - Transformátory070 -Investice ve stavbě080 - Nehmotné investice1946 karton 381946 karton 38232 Sestavení investic družstev dobrovolně likvidujících 1947 karton 38včleněných do VME Přerov, uspořádání podle druhů233 Sestavení investic družstev dobrovolně likvidujících 1947 karton 39včleněných do VME Přerov, uspořádání podle podniků234 Sestavení investic zkonfiskovaných podniků včleněných do VME 1947 karton 39Přerov, uspořádání podle druhů235 Sestavení investic zkonfiskovaných podniků včleněných do VME 1947 karton 39Přerov, uspořádání podle podniků236 Sestavení investic družstev dobrovolně likvidujících 1948 karton 40včleněných do VME Přerov, uspořádání podle druhů237 Sestavení investic družstev dobrovolně likvidujících 1948 karton 40včleněných do VME Přerov, uspořádání podle podniků238 Sestavení investic k 1. 1. 1949 1949 karton 40239 Sestavení odpisů a přehled investic za r. 1948, oblast 1949 karton 40Ostrava240 Sestavení a přehled investic za r. 1948, oblast Přerov 1949 karton 40241 Sestavení odpisů a přehled investic za r. 1946 1949 karton 40Východomoravské elektrárny, a. s. PřerovÚřední knihySpisyVedení a správaMajetekZaměstnanciÚčetní knihyÚčetní knihyÚčetní spisyStrana 39/61

Uložit jako PDF - Obi
Uložit jako PDF - Osmička
Zobrazit dokument PDF
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Národní galerie v Praze
zde - Národní referenční centrum
více informací - Národní referenční centrum
top realizace - národní technická knihovna - Architekt
Zobrazit magazín v pdf - IGY Centrum České Budějovice
Národní přiřazovací zpráva ČR - shrnutí - Národní ústav pro ...
Jiří Hůla, DOX - Archiv výtvarného umění (.pdf) - SKIP
DNY MAS - Národní síť MAS ČR
Kalendář vycházek a exkurzí - Národní park Podyjí
NRC 2006 ok - Národní referenční centrum
Výroční zpráva 2007 - Národní technické muzeum
Národní plány pro vzácná onemocnění
Národní přiřazovací zpráva ČR - Národní ústav pro vzdělávání
Zobrazte a uložte si 5. kapitolu ve formátu .pdf
Zobrazte a uložte si 6. kapitolu ve formátu .pdf
Zobrazte a uložte si 1. kapitolu ve formátu .pdf
Metabolík 4/2006 - Národní sdružení PKU a jiných dědičných ...
Postupy ke kalibraci výškoměrů v relaci s návrhem mezinárodní ...