Views
3 years ago

Hadithi ya Carol Utambulisho - Raising Voices

Hadithi ya Carol Utambulisho - Raising Voices

Ukatili Watokea 3Kadri

Ukatili Watokea 3Kadri muda unazidi kwenda, unajiimarisha mwenyewe kama fundi stadi aliyebobea pale bandani.Umekusanya pesa za kutosha kuwalipia watoto wako ada za shule ya msingi, na Mtoto IbbyJioni moja, unajisukuma mwenyewe ukitoka kazini kwako. Ulibaki kazini kwa muda mrefu kulikowako unahuzunika kwa sababu umebeba pesa zote kutoka kibandani upeleke nyumbani kwa sababuwewe ndiye ulikuwa wa mwisho kuondoka kazini. Anapata kimkoba kidogo cha mapato ya siku nangumi baada ya ngumi zikitua mwilini na lazima iwe ulipoteza fahamu kwa sababu unapozinduka,tena kukaa mjini.Ikiwa unataka kusahau yaliyotokea na kuendelea kufanya kazi, nenda kwenye Kazi na uchukuekadi namba 3.Ikiwa unataka kutumia fursa na kurudi nyumbani kwa wazazi wako ambako ni salama zaidi, nendakwenye Fursa na uchukue kadi namba 2.Hadithi ya Carol B12

Hadithi ya CarolKazi 3A13

Hadithi ya Kemi Utambulisho - Raising Voices
Hadithi ya Sarah Utambulisho - Raising Voices
Hadithi ya Amina Utambulisho - Raising Voices
Hadithi ya Amina Utambulisho - Raising Voices
Hadithi ya Mpho Utambulisho - Raising Voices
Hadithi ya Betty Utambulisho - Raising Voices
Hadithi ya Betty Utambulisho - Raising Voices
Hadithi ya Zola Utambulisho - Raising Voices
Hadithi ya Hadija Utambulisho - Raising Voices
Hadithi ya Mazuba Utambulisho - Raising Voices
Upendo ni Utimilifu wa Sheria Insha juu ya Maadili - Martin Bucer ...
Upendo ni Utimilifu wa Sheria Insha juu ya Maadili - Martin Bucer ...
Watoto wetu waendelee na masomo baada ya ... - Soma Tanzania
Upendo ni Utimilifu wa Sheria Insha juu ya Maadili - Martin Bucer ...
Wewe Maisha Yako Ndoto Zako - Family Care International
Wewe Maisha Yako Ndoto Zako - Family Care International
Kuishi Kulingana na Maadili Yetu Kujali • Kazi Ya paMoja ... - Colgate
Hadithi ya Nama Utambulisho - Raising Voices
Hadithi Ya Mvuvi Masikini - Swahili 4 Kids
mu kazi mbili asubui ya juma ya mbili.
20 APRILI, 2012 1 BUNGE LA TANZANIA MAJADILIANO YA ...
21 APRILI, 2012 1 BUNGE LA TANZANIA MAJADILIANO YA ...
21.Yesu na Nikodemo(Yn 3:1-21) 22. Kazi ya Yohana Mbatizaji ...