Views
3 years ago

Odraz 12 - Město Roztoky

Odraz 12 - Město Roztoky

INFORMACE Z RADNICE,

INFORMACE Z RADNICE, ŽIVOT V OBCIMarie Zápotocká, Marta Gotwaldová, Marie Vacková a další neznámá žena (zprava)partnerky prezidentů odešly ze životakrátce po jejich smrti, např. Irena Svobodová(9 měsíců) či Marta Gottwaldová(7 měsíců). Z tohoto pohledu jsou jejichživotní osudy do značné míry hodnéNebát se a nekrástMasarykovské heslo z dvacátých let prvnírepubliky nás provází celý život. Jednáse o lapidárně vyslovenou výzvu ke každémuz nás, čeho se máme vyvarovat.Ve veřejném prostoru, spíše než v soukromí.Tedy je to apel na naše postojepolitické.Na první pohled vypadá možná i banálně,ale zamyslíme-li se, už to tak banálnínení.Proč nekrást je některým z nás docelapochopitelné, alespoň v soukromé oblasticítíme, že bychom neměli krást sousedovycihly, či sousedce slepice.Ale ve veřejném prostoru? Za totality sepřece říkalo kdo nekrade okrádá rodinu.Přikrást si něco z tzv. socialistickéhovlastnictví, bylo skoro národním sportem.Tresty za to byly výrazně vyšší, nežza podobné krádeže mezi občany. Možnáto byl jakýsi vzdor proti režimu, protiobdivu, neboť se musely vyrovnat nejens dramatickými osudy svých mužů, ale is náročnými požadavky hradního protokolua soustavně dbát na rámec pozitivníhoobrazu první dámy státu v očíchnesvobodě, ale že by na něm bylo možnozaložit národní hrdost, to asi sotva.Vzhledem k tomu, že se krade stále a toi ve velkém, výzva k nekradení je stáleaktuální.S tím nebát to bude zřejmě vážnější.Čeho a proč vůbec bychom se měli bát?Heslo bylo přece vyslovováno v prostředínepochybné občanské svobody.Za socializmu bylo čeho se bát. Ne nadarmose tradovala anekdotická poučka:Nemysli, když myslíš nemluv, když mluvíšnepiš, když píšeš, nepodepisuj, kdyžpodepíšeš pak se nediv. Svoboda projevubyla sice papírově zaručena, ale poVašem svobodném projevu si pro Váspřišli.Myslím, že tomu nebát se, začínáme plněrozumět až nyní, když svobodu máme aveřejnosti. Na výstavě narazíme i na neznámá,zdánlivě nepodstatná fakta, kteránemusela být bez významu, jako např.to, že obě manželky Gustáva Husákabyly českého původu, první se dokoncenarodila v Pacově - i to, že druhé manželstvíHusákovo bylo uzavřeno až v roce1975, a to zejména z protokolárních důvodů.Zvláštní postavení mezi prvnímidámami mají bezesporu dvě: Hana Benešová,přímo ukázkový prototyp reprezentativnípartnerky hlavy státu a dceraT.G.M. Alice Masaryková, která po smrtisvé matky zaujala její pozici na Hraděi ve společnosti a tuto roli přijala velmiaktivně, možná až příliš dominantně.Tento krátký článek nemůže načrtnoutani základní skicu velkolepé výstavy(instalované ve velké výstavní síni s doplňkemv informačním centru). Je nakaždém návštěvníkovi, aby podle svéhonaturelu nacházel mezi množstvím informacíty nejzajímavější, ať již se týkajíosobních či politických vazeb, způsobuoblékání, společenské pozice či charakterovýchvlastností "prvních dam". Celkovězdařilá výstava má podle mého dvadílčí nedostatky. Prvním je absence popiseku řady archivních dokumentárníchfotografií a potom některé informačnítexty umístěné tak nízko, že k jejich přečtěnímusí návštěvník bezděčně kleknoutna kolena - leda že by to byl záměr.Výstavu si určitě nenechte ujít!Stanislav Boloňskýcítíme, že hodně věcí není tak, jak bychomsi přáli, dost věcí nám vadí.Proč se bojíme ozvat? Čeho se to bojíme?Svoboda ve veřejném prostoru s sebounese samozřejmou podmínku, totiž žesvobodu má každý. To si většinou navzájempřejeme. Ale on tu svobodu mái ten, komu jí už tak moc nepřejeme. Ským nekamarádíme, či ani kamaráditnechceme.A v tom je zakopaný pes. Jsem-li svobodný,pak mohu dělat více, mám vícmožností, prostě větší moc než kdyžjsem byl nesvobodný. Ale i ten druhýmá větší moc. Jenže jeho moc mohu vnímatjako svoje ohrožení. Podobně on semůže cítit ohrožen mocí mojí. Můžemese začít bát jeden druhého.Proto je tak důležité, aby svobodnáspolečnost měla spravedlivá pravi-15

ŽIVOT V OBCIdla a zákony, na kterých si umí i trvatsilou a nebyla jenom papírový čert,jak to často vidíme. Abychom nemělidůvod bát se svévole těch druhých.Ale to nestačí. Demokracie totiž nenínic daného ani trvalého samo o sobě.Demokracie žije a rozvíjí se na předpokladu,že svobodný občan se nebojídruhého svobodného občana. Že se nebojívyjadřovat své postoje, že se nebojízastat potřebného, že se nebojí postavitse darebnosti, že se nebojí svého zesměšněníči že nebude zcela pochopen.Občas slyšíme volání některých bojácných,aby se udělal pořádek tím, že se začnesvoboda omezovat, aby se těm druhýmpřistřihla křídla. I za tu cenu, že seomezí svobody všem. Pozor, to je šikmácesta do marasmu, který naše společnostv minulém století zažila několikrát.Mám pro Vás tedy dobrou zprávu:Svobodná společnost tu bude tak dlouho,dokud se nebudeme bát a dokud nebudemetolik krást.Vojtěch Sedláček,Roztoky, 16. listopadu 201116

Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 02 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 05 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 11 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 01 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 02 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 11 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 05 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 09 - Město Roztoky
str na web.cdr - Město Roztoky
str na web.cdr - Město Roztoky
65. výročí Transportu smrti - Město Roztoky
9/2011 - Město Roztoky
m•K