Views
3 years ago

Odraz 12 - Město Roztoky

Odraz 12 - Město Roztoky

ŽIVOT V OBCIDřevěné

ŽIVOT V OBCIDřevěné divadlo Honzy Hrubce zve na novou pohádku do KvítkaChcete-li dětem ukrátit čas při čekání na Ježíška, vezměte je v neděli 18. prosincedo divadla Kvítko do dolních Roztok na zbrusu novou pohádku Honzy Hrubce.ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPAPředstavení začíná od 17.30 hodin a trvá 40 minut.Vstupenky můžete zakoupit na náměstí v obchodě Magdala.17

ŽIVOT V OBCIVánoční koncert Duo Bohemia Berlin v Husově sboruTřicetiletá tradice koncertů v Husověsboru byla obohacena o první adventníneděli 27. listopadu 2011 vystoupenímDua Bohemia Berlin – Marta Vávrovásoprána Petr Vašíček, klavír. Umělci súspěchem koncertují v různých státechEvropy, v Jižní Americe, v USA, kde nedávnovystupovali v místech pobytu AntonínaDvořáka. Jejich širokému obzoruodpovídal i pořad v Husově sboru, kterýje možné charakterizovat jako „Křesťanskévánoce v čase globalizace“. Zaznělcyklus „Argentinské vánoce - NavidadNuestra“ – Ariela Ramireza, dvě španělskévánoční písně Joaquina Rodriga,z německé duchovní hudby „Jesus bleibetmeine Freude“ z kantáty BWV 147Johanna Sebastiana Bacha a české tvorbyAdventní zpěvy Adama Michny z Otradovicvšechny Biblické písně op. 99 AntonínaDvořáka. Program byl jedinečnýsvojí rozmanitostí.Jeho těžiště předsta-Skvostný koncert ZUŠPatrně pomalu (avšak rádi) si budemezvykat na skutečnost, že stojí za to veřejnéprodukce ZUŠ sledovat systematicky,jelikož si nemůžeme být nikdy jisti, čímnovým nás zase překvapí. Listopadovýkoncert v rámci 6. ročníku hudebníhofestivalu Roztocký podzim byl toho znovudokladem.Společný koncert žáků a pedagogů v jedinémvečeru je vlastně pozoruhodnámetoda jak předvést publiku celou škáluumu, všechna stadia vývoje, od prvníchpokusů začátečníků, po vyzrálý, plnohodnotnývýkon zralého umělce-pedagoga.Učitel totiž nese ,,kůži na trh“ dvakrát:nejprve jako pedagog, který má prokázat,že ,,umí učit“(což bohužel nepoznátejinak než z výkonu žáka, a to je mnohdystejně tak ošidné, jako riskantní), a zadruhé jako umělec, kdy jasně vyjde najevo,zda ještě,, umí hrát“. (Věru - poněkudkrutá disciplina…!)Nicméně žáci i pedagogové obstáli v tétosymbióze se ctí. Ze žáků zaujaly zvláštěflétnistky P. Drdová a M. Nováková, kytaristaMartin Lédl a Kvartet zobcovýchfléten rytmickou i intonační přesvědčivostíinterpretace.Z pedagogů se pak dočkalo největšíhoohlasu publika vystoupení flétnistky H.voval světověproslulý, v r.1894 v NewYorku vzniklýDvořákův cyklus,náležícík nejkrásnějšípísňové tvorběvůbec. VBiblickýchpísních, ježkladou nejvyššínárokyna interpretačnípochopení a zralost, ukázala semistrovská souhra uměleckého dua vplném jasu.Ovace potleskem byly poděkovánímza krásu skladby i její vrcholnéprovedení. Jakkoli předvedené skladbyzachycují národní charakter hudby, spojujeje univerzalita Boží lásky člověku,zjevená v betlémském Jezulátku, jejímžŠulcové, Komorního tria v čele s klarinetistouB. Šléglem, a zpěvačky A. Pavlíkové(i když se v jejím případě nemohuzbavit dojmu, že vzhledem k celkovédramaturgii večera by atmosféře koncertuprospěla jiná volba repertoáru). Kúspěchu samozřejmě v nemalé míře přispěloduševnělý doprovod I. Saraburn aZ. Ajmové.Pravým zjevením však byla pak niterněprožitá interpretace Moniky Fukasové(akordeon) ve skladbě Zřícená katedrálaVáclava Trojana (1907-1983). Autor, veřejnostispíše známý jako autor filmovéhudby poněkud jiného charakteru (srovnejnapř. lehkost partitury k filmům JiříhoTrnky), tentokrát zpracoval v děsivýchdisonancích krutý osud drážďanskékatedrály po kobercových náletech Spojenců(únor 1945)…K tradicím hudebního festivalu Roztockýpodzim patří vždy (a neodmyslitelně)účast významného hosta. Po Josefu Sommerovi,Bořivoji Navrátilovi, AlfreduStrejčkovi atd. byl tentokrát hostem hereca režisér Jan Kačer.Mluvit v jeho případě v souvislostis přednesem ortelné básnické prózyFrantiška Halase JÁ SE TAM VRÁTÍM(1947) o interpretačním mistrovství, byodpovídajícím výrazem je pokoj mezilidmi dobré vůle.Vánočního poselství,tlumočené zpěvem a hudbou z Husovasboru, je aktuální v naší neklidné době.Posluchači,kteří do posledního místečkanaplnili Husův sbor odcházeli duchovněpřipraveni prožít letošní advent a vánoce.Prof. ThDr. Zdeněk Kučerabylo oním příslovečným (a jalovým) nošenímdříví do lesa…Jednotlivé části básně (Jaro, Léto,Podzim, Zima) prolínaly závěrečnoutřetinu koncertu, a vytvářely takpozoruhodné asociace, rezonujícísvou naléhavostí do dnešních dnů…Abych nekončil příliš vznešeně, resp. pateticky:pravidelná setkávání žáků a učitelůZUŠ s občany města je ojedinělýmpříkladem situace jak by to mělo vypadatu všech institucí, spolků a sdružení,aspirujících na podporu z veřejnýchpeněz! ZUŠ se tak chová celá léta, a takneshledávám důvod, proč by to neměloplatit i pro spolky ostatní?Publikum přijalo koncert s nadšením. Oto víc možná mrzí, že si tuto veřejně ačetně publikovanou mimořádnou událostnechal ujít i radní odpovědný za kulturu,i radní, který je předsedou kulturníkomise - ostatně i všichni její členové(vyjma samozřejmě všudypřítomné VlaďkyD. a ,, spolupořadatelky“ paní vikářkyKučerové, která ovšem už – bůhvíproč - členkou kulturní komise není.).Abychom to shrnuli: ZUŠ ve svých ccašesti veřejných vystoupeních běhemkalendářního roku svou nápaditostí vícnež přesvědčuje o smyslu své existence:kéž by tomu tak bylo i ve všech ostatníchpřípadech.Ladislav Kantor18

Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 05 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 11 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 01 - Město Roztoky
Odraz 02 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 02 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 09 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 11 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 05 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
str na web.cdr - Město Roztoky
str na web.cdr - Město Roztoky
65. výročí Transportu smrti - Město Roztoky
9/2011 - Město Roztoky
m•K