Views
3 years ago

Odraz 12 - Město Roztoky

Odraz 12 - Město Roztoky

ŽIVOT V OBCIPost

ŽIVOT V OBCIPost scriptumPo celý kalendářní rok probíhá na stránkáchOdrazu bouřlivá diskuse nad dotacemia granty v kultuře jako součástírozpočtu města. Zdá se mi, že celá věcje vlastně prostá: ucházíte se o finančnípodporu své činnosti? Inu dobrá – předveďteveřejnosti co jste za ty peníze vyrobili!(Nezaměňujte prosím s besídkou prorodiče!)Pojďme spolu do Betléma„ Pojďme spolu do Betléma „ -pásmo vánočníchkoled a vyprávění-společné zpívánídětí, rodičů a prarodičů aj.v pátek16.prosince v 17 hod. v Husově sboruCČSH v Roztokách. Vstup dobrovolný.Srdečně zve Jarmila Kučerová, farářkaPůlnoční bohoslužba v Husově sboruCČSH se letos nekoná!!!V neděli 8.ledna 2012 v 10 hod. po bohoslužbách,se koná v Husově sboru CČSHv Roztokách vernisáž kreseb drobnýchsakrálních staveb - kaple,kapličky,kříže,-zvonice, zvoničky, Boží muka ,rozcestníky- ve středních Čechách a Roztokáchpana Michala Janského. Srdečně zveme.J.KučerováVánoční pozdravCelý křesťanský svět si v Adventu a oní komise na kulturní akce nechodí?(To zas bude řevu - všichni členové komise- ač je nikdo nikde neviděl - jsou přecevždy všude!)Vždyť přece Kulturní komise musí přinejmenšímrozeznat, zda je něco zraléna finanční podporu schopnou ustátkritiku veřejnosti, či zda tomu tak - byťzatím - NENÍ.Jak tedy vlastně granty a dotace navrhují?Z doslechu? Podle zpráv agenturyJPP? Nebo snad (nedejbože !) jakse kdo s kým zná? Nu třeba jsem seVánocích připomíná narození JežíšeKrista.přehlédl, můj zrak už dávno nepatřík nejlepším a připouštím, že jsem naněkteré ze šesti akcí, které jsem letosnavštívil mohl leckoho přehlédnout…Také je možné, že členové kulturní komisenechtějí vypadat jako ,, dohližitelé“nad kulturou či cenzoři nechvalně proslulíz dob bolševizmu…Je to záhada:-vykládám si to tak, že Kulturní komisepoužívá při udělování dotací a grantůnějakou zvláštní, možná tajnou metodiku,jejíž smysl a obsah zůstává nám -prosťáčkům - utajen.L. KantorJe to zvláštní čas, dotýká se nás zvláštnípokoj,rozechvění a očekávání. Města inaše domovy jsou vyzdobeny, o I.neděliadventní se rozsvěcuje uprostřed náměstívánoční strom, doma pod stromy sekupí dárky a všude kolem je slavnostníatmosféra. Vánoce jsou oslavou lidství,které stojí za to si stále připomínat.A právě proto také nesmíme zapomínatv našem světě „ hojnosti „ na ty,kteří toštěstí nemají. Pamatujme na lidi bez domova,na osamělé, na chudé,nemocné,-nešťastné a ztrápené. Otevřme jim svésrdce,ruce i peněženky a pomozme!Děkuji touto cestou vám všem, kteříu nás v Roztokách a okolí přispíváte svýmidary na sociální a charitativní práciděkuji upřímně sociální komisi i zastupitelůmza finanční příspěvek pro prácinaší Husitské diakonie, že přispíváte donašich sbírek šatstva pro humanitární adalší pomoc.Ještě jednu důležitou věc bych ráda všempřipomněla. Nezapomeňme při tom vánočnímradování na oslavence, PánaJežíše Krista.On chce být s námi nejenv tento adventní a vánoční čas ale i vnašich každodenních obyčejných starostech.Požehnané a radostné Vánoce vám přejeza CČSHJarmila Kučerová, farářkaVánoční výstava „RYBA“ v Husově sboru CČSHo Vánocích všechna tajná přání. Je tosymbol hojnosti a splněných přání.Přejme si tedy, ať se nám všem v dalšímroce plní naše přání.Ať máme hojnost dobra, ať v sobě opětnalezneme pokoru, soucit, laskavost amoudrost – vše, co se z našeho životavytratilo.Přijďte se podívat na naši výstavu ryb,rybek a rybiček – přesvědčí vás, že nadějistále ještě máme.Krásný a šťastný rok 2012vám přejeVlaďka Drdovákurátorka výstavyRYBA je jeden z nejstarších křesťanskýchsymbolů, skrývá v sobě myšlenkukřesťanské pomoci bližnímu. Evangelianapříklad popisují jeden z KristovýchNevyrobili jste nic? Inu NIC taky nedostanete!Co si však počít, když členové Kulturzázraků,kdy pěti chleby a dvěma rybaminakrmil zástupy...Dnes hlavně děti přičítají „Rybě“ kouzelnoumoc. „Zlatá rybička“ nám má splnitVýstavy se zúčastnili děti a rodiče z MCRožálek, MC Rybička (Sedlec), MŠ Havlíčkova,MŠ Únětice, ZŠ Roztoky, HlídáníVáclavka, paní Pavla Sládečková adalší. Všem moc děkujeme.19

ŽIVOT V OBCIBizzarní AmerikaBar není zrovna místo, kam by lidéchodili na divadlo. V baru se scházejídivadelní fanoušci i herci spíše až popředstavení. Ale představte si divadelníhru, která byla stvořena jako na míru barovémuprostředí a dokonce se její velkáčást v různých barech přímo odehrává!Ne ovšem v ledajakých barech plnýchospalých opilců, ale na místech, kde sescházejí mladí tvůrčí lidé aby se bavili,diskutovali, pili ...Hra s názvem Amerika, kterou napsalbelgický scenárista Serge Kribus,se navzdory svému názvu odehrává veFrancii v 60. letech, ve zlaté éře hippies.Není proto divu, že zvolená prostředí apostavy tomu do posledního detailu odpovídají.V počtu pouhých dvou hercůa s minimem rekvizit či kulis se rozvinekošatý příběh, který na jednu stranupřipomíná nevázanou road movie, alepod povrchem je nabitý filozofickýmimyšlenkami a postřehy. Hru místy doplňujetématická hudba a zvukové efekty ai proto přes její víceméně komorní pojetíje k vidění mnoho působivých a originálníchscén.Přijďte 17. prosince do Bizarre clubu,v sedm hodin večer se na chvíli vrátímedo doby barevných kalhot ve tvaru zvonu,psychedelických tripů a životní filozofie,která je i dnes stále velmi mladá.Večer doplní svým vystoupením mladýumělec Pierre Vízdal se svou krátkouhudebně-divadelní show. Po zbytek nocibude potom osazenstvo baru bavit DJRadek a hosté. Za Občanské sdružení RR,Karel ZavadilDýňáčci a jiné akce ve VáclavcePoslední říjnové pondělí jsme se v hojnémpočtu sešli ve Václavce, abychom sis klienty společně vyrobili dýňové lucerničky.Děti pilně dlabaly, maminky dohlíželya pomáhaly, dětem se ohromnělíbilo, když jsme po hodině práce zhaslia všechna světýlka z dýní zazářila.Poté maminky dostaly malé občerstvení– kávu, čaj, ochutnaly dýňovou buchtua děti nám předvedly ježčí taneček, ježčípísničku a ježčí hru. Ježek byl totižnaším tématem dva týdny v listopadu,o ježcích jsme si povídali, o nich jsmezpívali a tvořili jsme je mnoha způsoby.Také tento večer si děti z malých dýní azapíchaných sirek malého ježka odnesly.Na závěr byla na setmělé zahradě připravenadýňová cesta a u každého světýlkaděti plnily úkoly – zaskákaly, zazpívaly,zamňoukaly, zatleskaly … a nakonec došlyke sladkému pokladu.V listopadu byly také připraveny kurzypro rodiče – oblíbená tvorba z pedigu anový kurz scrapbookingu, což je vrstvení,tvoření, lepení a ozdobování hlavněfotografií. Tématem ve Václavce jsouv druhé půli listopadu draci a dráčci.V prosinci mohou rodiče scrapbookingemtvořit opět kalendáře – skvělý to vánočnídárek - a vánoční přáníčka 7.12.,19.12. bude Kapříková dílna pro rodičes dětmi, kde si z pedigu vyrobíme rybkya zazpíváme si vánoční koledy a budemese těšit na nové klienty za dětičky, kterénám v půli prosince odejdou do státnímodulové školky. Více na www.hlidanivaclavka.webnode.cz.Pěkný čas vánoční a hodně zdraví doNového roku vám přeji za kolektiv hlídacíchtet Václavky.Osobně bych chtěla poděkovat hlídacítetě paní Kláře Šestákové, která mi byla1,5 roku opravdovou oporou a i mezidětmi byla velmi oblíbená. Přeji ať sedaří ve staronovém zaměstnání!Mgr. Irena ČermákováHlídání VáclavkaPodzimní slavnost s Beruška bandem v RožálkuROZTOCKÉ MATEŘSKÉ CENTRUMSbírka plyšáků pro dětskou onkologiiNa konci října uspořádalo mateřské centrum Rožálek sbírku plyšáků pro Klinikudětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. S myšlenkou zpříjemnit tímtozpůsobem život malým onkologickým pacientům přišla maminka holčičky z Velkých Přílep,která v roce a půl těžce onemocněla a podstoupila v Motole dlouhou a náročnou léčbu. Bylto také způsob, jak poděkovat zdravotnickému personálu, který o její holčičku i po uzdravenípečuje.Děti dostávají hračky jako morální podporu na vyšetření a zákroky, při nichž s niminemohou být jejich rodiče, a pokud si některé oblíbí, vezmou si je domů. Na dětské onkologiijich proto mají20velkou spotřebu a přibližně 300 plyšových zvířátek a panenek, které běhemsbírky rodiče přinesli do mateřského centra, udělalo lékařům a sestrám velkou radost.S příchodem chladného počasí jsmeopět pozvali děti a rodiče do tepla našíherny a přilehlé tělocvičny na Podzimníslavnost. Děti se mohly "vyřádit" přitanci, různých soutěžích s podzimnítématikou či výtvarné dílničce, rodičesi odpočinuli u kávy nebo čaje a drobnéhoobčerstvení. Celým odpolednemnás provázela Vlaďka Drdová a její BeruškaBand. Děti se pod jejím vedenímnaučily několik nových tanečků a kdo seodvážil, nechal si na obličej namalovatbarevné podzimní lístky.Věříme, že si děti i rodiče slavnostkrásně užili a doufáme, že se ve stejněhojném počtu sejdeme a na některéz dalších akcí plánovaných v mateřskémcentru Rožálek.Děkujeme manželům Drdovým za příjemnéodpoledne a městu Roztoky zapodporu akce. Chtěli bychom všem členůma přátelům MC Rožálek poděkovatza přízeň v letošním roce a popřát jimšťastné, klidné a voňavé Vánoce a do novéhoroku vše nejlepší.Eva Tluková, Vendula Bromovská aSimona Mádlováza celý tým MC Rožálek.

Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 05 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 11 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 02 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 01 - Město Roztoky
Odraz 02 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 11 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 05 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 09 - Město Roztoky
str na web.cdr - Město Roztoky
str na web.cdr - Město Roztoky
65. výročí Transportu smrti - Město Roztoky
9/2011 - Město Roztoky
m•K