Views
3 years ago

Vai trò của bất bình đẳng kinh tế, ghen tỵ và thiếu thốn tương đối ...

Vai trò của bất bình đẳng kinh tế, ghen tỵ và thiếu thốn tương đối ...

Vai trò của bất bình đẳng kinh tế, ghen tỵ và thiếu thốn tương đối

Bản thảo chỉ để thảo luận tại hội thảo. Xin đừng link hoặc trích dẫn vì tác giả sẽcòn tu chỉnh. Bản tối hậu sẽ được đăng trên tạp chí Thời Đại MớiVai trò của bất bình đẳng kinh tế, ghen tỵ và thiếu thốn tương đốitrong phát triển bền vững tại Việt Nam*Trần Nam Bình**Viện Đại học New South Wales, ÚcTóm tắtMục đích:Phương pháp:Phát hiện:Giới hạn:Bài viết này phân tích ảnh hưởng của bất bình đẳng kinh tế vàthiếu thốn tương đối cho phát triển bền vững tại Việt Nam.Bài viết sử dụng và liên kết một số ý niệm kinh tế và xã hội nhưchênh lệch/bất bình dẳng thu nhập, chỉ số Gini, thiếu thốn tươngđối.Mức độ thiếu thốn tương đối hay ghen tỵ lên đến cực đại khi chỉsố Gini bằng 0.5. Nếu tình trạng này kéo dài và nghèo đói ditruyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, xung đột xã hội sẽ trở nênrất trầm trọng.Sự ổn định của một xã hội không chỉ tùy thuộc vào phân phối thunhập mà thôi.Hàm ý Chính sách: Chính phủ Việt Nam phải quan tâm nhiều hơn đến các chính sáchtái phân phối thu nhập, công nghiệp hóa (trong tinh thần côngbình xã hội), giáo dục và tín dụng.Từ chủ yếu: Bất bình đẳng kinh tế; Ghen tỵ; Thiếu thốn tương đối; Phát triển bềnvững* Bài viết cho Hội thảo Mùa hè “Trách nhiệm Xã hội, Ổn định và Phát triển” tổ chứctại Đại học Nha trang, Việt Nam, 29–31 tháng 7 năm 2008.

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường - Cổng thông tin điện tử Viện ...
các chương trình đào tạo cử nhân trong nước - Trường Đại học Kinh ...
Kinh tế Việt Nam năm 2012: Khởi động mạnh mẽ ... - Ủy ban kinh tế
Tủ cấy vô trùng dòng thổi đứng - Esco
Thông tin về khóa học - Trường Đại học Kinh tế
HợP đồng KInH Tế TrOng xây dựng... - Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng ...
ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN ... - Đại học Duy Tân
Bản tin của Tổng Giám Đốc - Masan Group
Xem Bản tin Xây lắp Dầu khí tháng 5 sô 9 tại đây
Xem bản tin Xây Lắp Dầu Khí số 5 tháng 3 tại đây
Xem Bản tin Xây lắp Dầu khí tháng 6 số 11 tại đây
Chương trình chất lượng cao ngành Kinh tế Đối ngoại - Website ...
2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
Chương Trình Tu Học tại Làng A Di Đà - chùa TẦM NGUYÊN
Tủ cấy vô trùng Laminar, dòng đứng và dòng ngang - Esco
Theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia 2009
So 05(06)(FILEminimizer).pdf - Cổng thông tin điện tử Viện nghiên ...
Tổng kết chương 1 - Đại học Duy Tân
Nhịp Cầu Đầu Tư, tháng 10 2009 - Saigon Asset Management
đánh giá rủi ro trong việc duy trì và mở rộng thị ... - SPS Việt Nam
Tủ cấy an toàn đối với các độc tố tế bào - Esco Vietnam Company Ltd.
Báo Cáo Tình Trạng Ngược Đãi Trẻ Em và Luật Bảo Vệ Trẻ Em tại ...
thực tiễn thực hiện tự chủ tại đại học dân lập hải phòng
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC, CAO ...
Chương trình hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc - Alive & Thrive
Xem bản tin Xây lắp Dầu khí số 6 tháng 4 tại đây
Xem bản tin Xây lắp Dầu khi tháng 5 (số 8) tại đây