Views
2 years ago

Monitorowanie działania sieci i bezpieczeństwa - Juniper - Clico

Monitorowanie działania sieci i bezpieczeństwa - Juniper - Clico

Podsumowanie•

Podsumowanie• Administratorzy zabezpieczeń wykonują wielezłoŜonych onych zadań, , m.in.:– Monitorowanie bezpieczeństwa– Monitorowanie sieci i wykrywanie nieprawidłowoowości– Identyfikowanie specyficznych zdarzeń i dostrajaniewarunków w generowania alarmów– Zarządzanie zmian konfiguracji zabezpieczeń• Juniper Networks i partnerzy dostarczajądedykowane narządza wspomagająceadministratorów w zabezpieczeń:– Network & Security Manager– Security Threat Response Manager– Tufin SecureTrack / SecureChange Workflow

Pytania ?

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - Socialists ...
Rola i zadania Prezesa UOKiK Działania podejmowane na rynkach ...
Energetyka jądrowa – podjęte działania i dalsze perspektywy w ...
Architektura i zasady działania modularnych ruterów JUNIPER - Clico
Zasady działania i praktyczne implementacje sieci VPN na ... - Clico
Zagadnienia bezpieczeństwa sieci GPRS - Clico
Polityka bezpieczeństwa i zarządzanie systemem ... - Clico
PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ... - Clico
PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA - Clico
PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA - Clico
Program realizacji kompleksowego audytu bezpieczeństwa ... - Clico
2. Polityka bezpieczeństwa RADIUS i TACACS+ - Clico
Projektowanie i wdrażanie bezpiecznych sieci ... - Juniper - Clico
PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA ... - Clico
Zarządzanie cyklem życia zmian polityki bezpieczeństwa - Clico
Sieci inteligentne – wybrane cele i kierunki działania operatora ...
Ulotka i specyfikacja w języku polskim - Juniper - Clico
Studia podyplomowe Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa ...
Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - KSOW
Specyfikacja techniczna i broszura w języku polskim - Juniper - Clico
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ...
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy
Ulotka i specyfikacja w języku polskim (IDP50-1100 - Juniper - Clico
Polityka dotycząca prywatności i bezpieczeństwa
Nowe rozwiązania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ... - KRUS
Węgiel i atom filarami energetycznego bezpieczeństwa - CIRE.pl
Myślenice: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w ...
Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
Przepisy bezpieczeństwa i porządkowe obowiązujące w ...
Minimalny wymiar praktyk zawodowych Technik bezpieczeństwa i ...