Views
3 years ago

Có điều chỉnh THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ ...

Có điều chỉnh THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ ...

Có điều chỉnh THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ

UBND THÀNH PHỐ VỊ THANHVĂN PHÒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 12/TB-VP.HĐND&UBND Vị Thanh, ngày 20 tháng 3 năm 2012Có điều chỉnhTHÔNG BÁOLịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh(từ ngày 19/3 đến ngày 23/3/2012)THỨ HAI: 19/3/2012- 07 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch trực làm việc tại cơ quan.- 08 giờ 00: Phó Chủ tịch Văn - Xã cùng đoàn tỉnh khảo sát tiến độ thi côngbệnh viện Đa khoa tỉnh và các công trình trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo cácphòng: TC-KH, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, QLĐT, Ban QLDA ĐT-XDthành phố. Tập trung tại UBND thành phố lúc 7 giờ 30’ cùng đi.- 08 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD tiếp Đoàn kiểm tra Sở Xây dựng kiểm traviệc thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố.Mời đại diện lãnh đạo phòng QLĐT, TC-KH, Ban QLDA-ĐTXD, Đội QL TTĐT.Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (thay giấy mời)- 13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Văn - Xã làm việc với phòng Giáo dụcvà Đào tạo thành phố. Mời TT. Thành ủy, Trưởng, Phó phòng và chuyên viênphòng GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch trực làm việc với Ban Quản lý các khu côngnghiệp tỉnh về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp.Mời Giám đốc Ban QL Cụm CN-TTCN thành phố cùng dự và chuẩn bị báo cáo.Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. (thay giấy mời)- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự ra mắt Tổ dân vận khu vực 4, phường ITHỨ BA: 20/3/2012- 06 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ mitting hưởng ứng Tuần lễQuốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012.Điểm tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố. (có thư mời riêng)- 13 giờ 30: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch trực họp nghe báo cáo các trường hợp tranh chấpđất đai của các hộ dân trên địa bàn thành phố. Mời Thành viên đoàn công tác liênngành giải quyết khiếu nại tố cáo thành phố; Chủ tịch UBND và cán bộ ĐC-XDphường VII, xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (phòngTN&MT chuẩn bị nội dung)- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã dự họp về việc triển khai xây dựng cáctrường mẫu giáo tại các xã phường chưa có trường mẫu giáo. Mời đại diện lãnhđạo phòng GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. (thay giấy mời)- 15 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự công bố các quyết định bổ nhiệm cán

Giải pháp bóc tách thông tin (IDD.eNews)
So 05(06)(FILEminimizer).pdf - Cổng thông tin điện tử Viện nghiên ...
bản tổng hợp thảo luận tại hội trường - Cổng thông tin điện tử Viện ...
So 04(05).pdf - Cổng thông tin điện tử Viện nghiên cứu lập pháp
Các biện pháp chữa bệnh trụy thận - Renal Resource Centre
công ty cổ phần thuý điện thác mơ báo cáo tài chính hợp nhất đã ...
Vận động thay đổi thái độ và phương pháp học tập của sinh viên ...
Tài liệu tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Quốc tế Hành ...
GIẢI PHÁP DÀNH CHO NGÂN HÀNG - Công ty Cổ Phần Thông ...
Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên năm
i. luận về những đặc điểm của con người khi sinh ra - Tử vi trực tuyến
Công văn về việc triển khai thi hành Pháp lệnh và mở ... - Hải Phòng
QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo ...
nhà cung cấp dịch vụ viễn thông liên tỉnh hàng đầu của ... - Amdocs
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
Điều chỉnh lần 2 THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ ...
Có điều chỉnh THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ ...
THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban ... - Đồng Tháp
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ ...
Hạnh phúc THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành ...
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ ...
Hạnh phúc THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân ...