Views
3 years ago

Có điều chỉnh THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ ...

Có điều chỉnh THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ ...

ộ. Điểm tại

ộ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.THỨ TƯ: 21/3/2012- 07 giờ 30: Chủ tịch họp thông qua thiết kế điều chỉnh quy hoạch chi tiếtTrung tâm phường VII (tái định cư Chợ phường VII), thành phố Vị Thanh. Mờiđại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở GTVT, Ban QLDA Sở Nông nghiệp tỉnh; TT.Thành ủy, TT. HĐND, phòng QLĐT, TN&MT, TC-KH, Kinh tế, VT&TT, BanQLDA ĐT-XD thành phố; Chủ tịch UBND phường VII. Điểm tại phòng họp số 2UBND thành phố. (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch trực dự đối thoại với công dân thành phố. Mờilãnh đạo Thanh tra, phòng TN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND phườngIV, phường V, phường VII. Điểm tại phòng Tiếp dân, UBND tỉnh. (thay giấy mời)- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã kiểm tra các thiết chế văn hóa xã HỏaTiến. Mời thành viên Ban chỉ đạo…. Điểm tập trung tại UBND thành phố.- 08 giờ 00: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự họp trực tuyến về công tác đảm bảoan toàn giao thông do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Điểm tạiphòng họp số 5 UBND tỉnh.- 13 giờ 30: Chủ tịch làm việc với Thanh tra thành phố nghe báo cáo việc giảiquyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý và khắc phục của các đơn vị Thanh tracó vi phạm vừa qua. Điểm tại phòng họp Thành ủy. (theo lịch Thành ủy)- 16 giờ 00: Chủ tịch dự họp Thường trực Thành ủy về công tác cán bộ.Điểm tại phòng họp Thành ủy.- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch trực họp về việc thanh lý tài sản của các đơn vị trênđịa bàn thành phố năm 2011. Mời Thành viên Hội đồng thanh lý tài sản thành phố.Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (phòng TC-KH chuẩn bị nội dung)- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.THỨ NĂM: 22/3/2012- 07 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ mittinh và các hoạt động kỷniệm ngày nước thế giới. Điểm tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Hậu Giang.- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự họp về việc chủ trương đầu tư xâydựng dự án: Khu tái định cư phường VII. Điểm tại phòng họp số 2 Sở NN&PTNT- 13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch trực dự họp Ban thường vụ Thành ủyđóng góp báo cáo sơ kết tình hình công tác quí I và Chương trình công tác quíII/2012; bàn về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp Thành ủy.- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã tiếp và làm việc với Ban quản lý chươngtrình SEQAP. Mời phòng GD&ĐT, TC-KH, Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nướcHậu giang, Ban QLDA ĐT-XD thành phố. Điểm do Đoàn công tác chọn.- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã kiểm tra các thiết chế văn hóa xã TânTiến. Mời thành viên Ban chỉ đạo…. Điểm tập trung tại UBND thành phố.2

- 19 giờ 00: Phó Chủ tịch Văn - Xã dự Chương trình “Thắp sáng ước mơ -Tuổi trẻ Hậu Giang” do Tỉnh Đoàn tổ chức. Điểm tại Nhà Thiếu nhi thành phố.THỨ SÁU: 23/3/2012- 07 giờ 30: Chủ tịch họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (khóa XII),Báo cáo sơ kết quý I/2012 và triển khai Chương trình công tác quý II/2012. Điểmtại VP.Tỉnh ủy.- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch trực, Phó Chủ tịch Văn - Xã họp thông qua thiếtkế công trình: Trường Mẫu giáo Tân Tiến và thiết kế trục đường số 6. Mời đại diệnlãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở GTVT, Văn phòng UBND tỉnh;TT. Thành ủy, TT. HĐND, phòng QLĐT, TC-KH, GD&ĐT, Trung tâm PTQĐ,Ban QLDA-ĐTXD thành phố; Đơn vị thiết kế; TT. UBND phường VII, III. Điểmtại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Ban QLDA-ĐTXD chuẩn bị nội dung vàmời đơn vị thiết kế)- 08 giờ 00: Phó Chủ tịch ĐT-XD tiếp Đoàn kiểm tra Sở Xây dựng kiểm traviệc thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố.Mời đại diện lãnh đạo phòng QLĐT, TC-KH, Ban QLDA-ĐTXD, Đội QL TTĐT.Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (thay giấy mời)- 13 giờ 30: Chủ tịch làm việc với với Công ty cổ phần quốc tế Hậu Giang.Mời Giám đốc Cty, phòng TC-KH, Trung tâm PTQĐ thành phố. Điểm tại phònghọp số 1 UBND thành phố.- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch trực họp thông qua dự thảo kế hoạch phối hợpthực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2012 và bàn về chương trình sơ kếtviệc thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường công tác dân vận. Mời TT. HĐND, Ban Dân vận, phòng Nộivụ, phòng Dân tộc thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã kiểm tra các thiết chế văn hóa xã HỏaLựu. Mời thành viên Ban chỉ đạo…. Điểm tập trung tại UBND thành phố.- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.Nơi nhận:- TT.Thành ủy, UB.MTTQ;- TT.HĐND, UBND thành phố;- Các ban, ngành, đoàn thể thành phố;- UBND các xã, phường;- Lưu: VT.3

So 05(06)(FILEminimizer).pdf - Cổng thông tin điện tử Viện nghiên ...
bản tổng hợp thảo luận tại hội trường - Cổng thông tin điện tử Viện ...
Giải pháp bóc tách thông tin (IDD.eNews)
So 04(05).pdf - Cổng thông tin điện tử Viện nghiên cứu lập pháp
Các biện pháp chữa bệnh trụy thận - Renal Resource Centre
Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên năm
công ty cổ phần thuý điện thác mơ báo cáo tài chính hợp nhất đã ...
i. luận về những đặc điểm của con người khi sinh ra - Tử vi trực tuyến
Vận động thay đổi thái độ và phương pháp học tập của sinh viên ...
Công văn về việc triển khai thi hành Pháp lệnh và mở ... - Hải Phòng
Tài liệu tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Quốc tế Hành ...
GIẢI PHÁP DÀNH CHO NGÂN HÀNG - Công ty Cổ Phần Thông ...
nhà cung cấp dịch vụ viễn thông liên tỉnh hàng đầu của ... - Amdocs
QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
Điều chỉnh lần 2 THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND ...
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ ...
Có điều chỉnh THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ ...
Hạnh phúc THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành ...
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ ...
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ ...
THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban ... - Đồng Tháp
Hạnh phúc THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân ...