Views
3 years ago

Hirudoid forte gel - Dr. Max Lékárna

Hirudoid forte gel - Dr. Max Lékárna

Prosím, informujte

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo.Těhotenství a kojení:Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Žádné škodlivé účinky na nenarozené a kojené děti nebyly dosud při lokálním používání polysulfátuglykosaminoglykanu těhotnými a kojícími ženami hlášeny. Přípravek Hirudoid forte gel je možnépoužívat v těhotenství a po dobu kojení.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:Hirudoid forte gel nemá žádný vliv na schopnost řídit a ovládat stroje.Důležité informace o některých složkách přípravku Hirudoid forte gelPropylenglykol může způsobit podráždění kůže.3. Jak se Hirudoid forte gel používáVždy používejte přípravek přesně podle instrukcí v příbalové informaci. Pokud si nejste něčím jisti,poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.Obvykle se gel nanáší 2–3krát denně, v případě potřeby i častěji, na postiženou oblast.Podle velikosti ošetřovaného místa naneste proužek gelu v délce 3 – 5 cm a jemně jej vetřete do pokožky.Jako u ostatních gelů obsahujících alkohol, ošetřenou plochu nesmíte překrýt obvazem.Přípravek nanášejte pouze na neporušenou kůži, nesmí přijít do kontaktu s očima a sliznicí.Hirudoid forte gel je vhodný také na fyzikální léčebné procedury, jako je fonoforéza a iontoforéza. Přiiontoforéze se gel aplikuje pod katodu.Délka léčbyPři léčbě poranění tupým předmětem je délka léčby obvykle do 10 dnů, u povrchového zánětu žil většinou1–2 týdny.Pokud se Vaše příznaky zhoršují nebo se nezlepší po 14 dnech pravidelné léčby, nebo pokud se Vašepříznaky vrátí po ukončení léčby, poraďte se s lékařem.Prosím, poraďte se s lékařem, pokud máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo slabý.Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.4. Možné nežádoucí účinkyPodobně jako všechny léky, může mít i Hirudoid forte gel nežádoucí účinky, které se ale nemusívyskytnout u každého.S následující frekvencí se vyskytly nežádoucí účinky:Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000):2/4

Velmi vzácně se mohou vyskytnout lokální reakce z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže. Většinou setyto reakce rychle upraví po přerušení léčby.Neznámé (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.Pokud se u Vás objeví některá z reakcí vyjmenovaných výše, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem.Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebolékárníkovi.5. Jak přípravek Hirudoid forte gel uchovávatUchovávejte při teplotě do 25 °C.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek Hirudoid forte gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Dobapoužitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Po prvním otevření je přípravek použitelný 12 měsíců.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svéholékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životníprostředí.6. Další informaceCo přípravek Hirudoid forte gel obsahujeLéčivá látka: glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice)100 g gelu obsahuje 445 mg glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey, ekvivalentní 40 000 U.** jednotky stanovené pomocí aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT)Pomocné látky:Hydroxid sodný, polyakrylová kyselina, isopropylalkohol, propylenglykol, čištěná voda, parfém.Jak přípravek Hirudoid forte gel vypadá a co obsahuje toto baleníTransparentní bezbarvý homogenní gel.Velikost balení: 40 g a 100 gNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.Držitel rozhodnutí o registraciSTADA Arzneimittel AGStadastrasse 2-18D-61118 Bad VilbelNěmecko3/4

Léky a lékárna - lékárna Samoléčení.cz
Magazín - Moje lékárna
Vzdejte hold - Moje lékárna
Žloutenkám je lépe předcházet - lékárna Samoléčení.cz
česká populace stárne a stáří čeká každého z nás. - Moje lékárna
K dostání v lékárnách. Více na www.alfalekarna.cz - Dětský lékař
anidulafungin v léčbě těžkých komunitních kandidových pneumonií
LÝ THUY?T XÁC SU?T VÀ TH?NG KÊ
KÍP LÀM VIÊC LÓ*N! - VietnamCRC
Görögkatolikus Szemle 2008. július különszám, Kocsis Fülöp ...
Dr. Schulze - přírodní kámen - NorWit
Page 1 @in Íßimigßt Sillíifûlâeítsůemß DUH lll] Dr. .may @berbreyer ...
Jaké jsou zkušenosti s tendry na léky a Dr. Emil Zörner - IVD
Page 1 Page 2 Page 3 z Á B o R s z K Y Dr. Hegyi LÓrán-:I Text by ...
Pancreolan forte - Dr. Max Lékárna
PIL Aulin Gel ZRIB 131927-10 - Dr. Max Lékárna
Calcichew D3 - Dr. Max Lékárna
Otrivin Rhinostop - Dr. Max Lékárna
Kaloba kapky - Dr. Max Lékárna
Valetol tbl - Dr. Max Lékárna
Oxamet mint 0.5promile - Dr. Max Lékárna
APO-IBUPROFEN 400 mg - Dr. Max Lékárna
Nicorette Mint lisované pastilky - Dr. Max Lékárna
Maalox suspenze 250ml - Dr. Max Lékárna
Ibalgin Duo Effect - Dr. Max Lékárna