Views
3 years ago

Toplotne Pumpe - Hoval

Toplotne Pumpe - Hoval

Hoval

Hoval Belaria® (08-33)DimenzijeHoval Belaria® (08-33)Dimenzije date u mmtkb76 7a712345gfedc8ih12345j91 Potis ka grejnom sistemu, fleksibilna cevHoval Belaria® Tip (08-15) R 1" ; Tip (22) R 1¼";Tip (27,33) R 1½"2 Za senzore/regulacione vodove3 Za senzore/regulacione vodove4 Povrat iz grejnog sistema, fleksibilna cevHoval Belaria® Tip (08-15) R1" ; Tip (22) R1¼";Tip (27,33) R 1½"5 Odvod kondenzata, fleksibilna cev prečnika 1"U standardnoj izvedbi svi priključci su montirani s leve strane(promena na desnu stranu se vrši na licu mesta)6 Usis vazduha (ulaz u isparivač)7 Otvor za potis vazduha, demontažni paneli,pravci izduvavanja: izborno, s leve ili s desne strane (promena se vrši nalicu mesta)Pribor za unutrašnju ugradnju „Flex“: izduvni panel sa vazdušnim crevom irozetnom.8 Elektrokomandna kutija sa regulatorom grejnog sistema TopTronic®T/N iglavnim prekidačem9 Podesive nogice u opsegu ± 8 mm (uvučene 90 mm od spoljne iviceuređaja)Belaria®Tip b h a c d e f g i j k t(08) 1100 1535 865 640 575 460 350 240 125 125 690 750(10) 1100 1535 865 640 575 460 350 240 125 125 690 750(12) 1200 1635 965 640 575 460 350 240 125 125 720 780(15) 1200 1635 965 640 575 460 350 240 125 125 720 780(22) 1200 1735 965 740 675 540 400 260 125 125 820 880(27) 1300 1935 1165 740 675 540 400 260 125 125 920 980(33) 1300 1935 1165 740 675 540 400 260 125 125 920 980490Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.

Hoval Belaria® (08-33)DimenzijePrigušivač buke za Hoval Belaria® (08-33)Dimenzije date u mmpogled spreda- izrađen od čeličnog lima debljine 1 mm- zavarene ivice- plastificiran sa spoljašnje strane,boja RAL 7038 (svetlo siva)- sa ugrađenom zaštitnom rešetkom- iznutra obložen izolacionim materijalom debljine 19 mmpogled sa stranezaštitna rešetkapogled odozgoEEPrigušivač buke – usis SDHABelaria®TipBrojartikla A B C D E(08-10) 2033 808 1037 987 864 21,5 401(12-22) 2033 809 1137 1087 964 21,5 451(27-33) 2033 811 1237 1187 1164 21,5 601Prigušivač buke – potis SDHFBelaria®TipBrojartikla A B C D E(08-10) 2033 812 687 637 864 21,5 401(12-15) 2033 813 717 667 964 21,5 451(22) 2033 904 817 767 964 21,5 451(27-33) 2033 905 917 867 1164 21,5 601Spoljašnja ugradnja sa prigušivačem bukena usisu i potisu vazduhaSnižava intenzitet buke ≈ 6 ÷ 9 dB (A) zavisnood brzine obrtanja ventilatora.Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.491

Hoval toplotne pumpe sa energijom zemlje, vazduha i vode ...
Vogel - Utopne Bunarske Pumpe - Pumpenfabrik Ernst Vogel
Pumpe i ekspanzione posude - PVF Traders
Pumpe i posude za vodu - PVF Traders
Agregati niskotlačnihpumpa Tipa NK - Croatia Pumpe Nova
TopVent® gas Recirkulacioni i ventilacioni urešaji za ... - Hoval
Hoval Cosmo ekonomični kotlovi na gas i ulje 175-1.450 kW
Kotlovska i armatura za pumpe
Zračne pumpe
Hoval solarni sistemi - Hoval grejna i ventilaciona tehnika
grundfos cirkulacione pumpe - TDM
Hoval Max-3 tropromajni kotao na ulje i gas od 200 do 3000 kW
toplotne črpalke in hladilni sistemi - Shrani.si
Kana.ne procesne pumpe Tipa KPP i VKPP - Croatia Pumpe Nova
Pumpe za vodoskoke, vrtni ribnjaci - Panex-AGM
Hoval Uno-3 Niskotemperaturni kotao na gas/lož ulje nazivnog ...
Hoval CombiVal Rezervoari sanitarne tople vode od 200 do 2100 ...
Hoval HomeVent RS-180 - PRIMA - KLIMA Pardubice
To p V ent® TopVent® Ventilacioni uređaji sa svežim ili ... - Hoval