Views
3 years ago

Toplotne Pumpe - Hoval

Toplotne Pumpe - Hoval

Hoval

Hoval Thermalia® (5-45) i (8H-45H)Broj artiklaHoval Thermalia® toplotna pumpaZemlja/Voda – Voda/VodaBroj artiklaToplotna pumpa zemlja/voda–voda/voda sahermetičkim, spiralnim (eng. scroll) kompresorom.Sadrži TopTronic®T/N regulator grejnog sistemai fleksibilna priključna creva. Kompaktan uređaj,predožičen i spreman za ugradnju unutar zgrade.Hoval Thermalia®Rashladno sredstvo R407CTemperatura polazne vode max. 55 °CCir. pumpe Grejni kapacitetTip topl. izv. i B0W35/W10W35Tip regulatora grejnog sistema kW(5P) TopTronic® T/N ugrađene 5,4 6,9(7P) TopTronic® T/N ugrađene 6,8 8,7(8P) TopTronic® T/N ugrađene 8,3 10,5(10P) TopTronic® T/N ugrađene 9,7 12,3(12P) TopTronic® T/N ugrađene 12,0 15,3(15P) TopTronic® T/N ugrađene 15,0 19,4(17) TopTronic® T/N bez 16,9 21,5(19) TopTronic® T/N bez 19,4 24,7(22) TopTronic® T/N bez 21,9 27,9(26) TopTronic® T/N bez 24,2 32,5(30) TopTronic® T/N bez 27,9 37,4(37) TopTronic® T/N bez 34,4 46,4(45) TopTronic® T/N bez 41,8 56,37004 169 6.055,007004 170 6.125,007004 171 6.401,007004 172 7.265,007004 173 7.501,007004 174 8.013,007004 175 8.349,007004 176 8.525,007004 177 9.374,007004 178 10.246,007004 179 11.538,007004 180 16.147,007004 181Hoval Thermalia®–HRashladno sredstvo R134aTemperatura polazne vode max. 65 °CCir. pumpe Grejni kapacitetTip topl. izv. i B0W35/W10W35Tip regulatora grejnog sistema kW(8HP) TopTronic® T/N ugrađene 5,2 6,8(10HP) TopTronic® T/N ugrađene 6,1 8,0(12HP) TopTronic® T/N ugrađene 7,4 9,6(15HP) TopTronic® T/N ugrađene 9,3 12,1(17H) TopTronic® T/N bez 10,9 14,1(19H) TopTronic® T/N bez 12,5 16,2(22H) TopTronic® T/N bez 14,0 18,2(26H) TopTronic® T/N bez 16,6 21,6(30H) TopTronic® T/N bez 19,3 25,1(37H) TopTronic® T/N bez 23,0 29,9(45H) TopTronic® T/N bez 29,0 37,77004 182 6.401,007004 183 7.265,007004 184 7.501,007004 185 8.013,007004 186 8.349,007004 187 8.525,007004 188 9.374,007004 189 10.246,007004 190 11.538,007004 191 16.147,007004 192 17.677,00Neophodan pribor za modele(8-22) i (8H-22H)Graničnik startne strujeElektronski graničnik startne struje sa kontrolomredosleda faza, (za modele 5-7 nije apsolutnoneophodan; za modele 26-45 i 26H-45Hugrađen je kao standardna oprema)za Thermalia® (5-19) 6017 113 XXX.–za Thermalia® (22) 6017 114 XXX.–502Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.

Hoval Thermalia® (5-45) i (8H-45H)Broj artiklaPriborPresostat DCM6Stepen zaštite IP 51.Radni opseg 0,5-6 bar.Navojni električni grejač EP-3Snaga 3 kW, za sisteme sa bafer rezervoaromprema principijelnoj šemi M-WPHA-1a, 1b i1d. Koristi se za pomoćno grejanje kod monovalentnihsistema zemlja/voda.Električni grejač polazne vode 3 kWZa sisteme bez bafer rezervoara prema principijelnojšemi M-WPHA-1c.Ugrađuje se u polazni vod. Koristi se zapomočno grejanje kod monovalentnih sistemazemlja/voda.Broj artikla2004 481 295,002022 216 226,006019 173 252,00Protočni prekidač F61 TB-9100Stepen zaštite IP 67, za toplotni izvor podzemnevode, radni opseg temperature -30÷85 ºC.Priključak R1".2004 483 470.–Mrazni termostat 270XT-95068Stepen zaštite IP 40 za toplotni izvor podzemnevode, radni opseg temperature -24÷18 ºC.2007 313 310.–RelejZa toplotni izvor podzemne vode. 2003 533 44.–Nosač releja ComatZa toplotni izvor podzemne vode. 2003 534 37.–Vremenski relej AM2Za toplotni izvor podzemne vode. 264 151 180.–Pribor za grejanje vodesamo za modele 8H-15HKuglasta slavina sa servomotoromSa unutrašnjim navojem, sa naponski vođenimservomotorom AC 100-240 V.Rpkvsm 3 /hObrtni momentNm1" 9 5 6021 2241¼" 15 20 6021 225Uronski senzor temperature KVT20/5/6Za pripremu sanitarne tople vode M -WPHA-1c-WW.2022 992 31,00Nalegajući senzor temperature VF202KZa pripremu sanitarne tople vode M -WPHA-1d-WW.6012 595 31,00Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.503

Hoval toplotne pumpe sa energijom zemlje, vazduha i vode ...
Vogel - Utopne Bunarske Pumpe - Pumpenfabrik Ernst Vogel
Pumpe i ekspanzione posude - PVF Traders
TopVent® gas Recirkulacioni i ventilacioni urešaji za ... - Hoval
Zračne pumpe
Kotlovska i armatura za pumpe
Hoval solarni sistemi - Hoval grejna i ventilaciona tehnika
Hoval Max-3 tropromajni kotao na ulje i gas od 200 do 3000 kW
grundfos cirkulacione pumpe - TDM
toplotne črpalke in hladilni sistemi - Shrani.si
Kana.ne procesne pumpe Tipa KPP i VKPP - Croatia Pumpe Nova
Pumpe za vodoskoke, vrtni ribnjaci - Panex-AGM
Pumpe i posude za vodu - PVF Traders
Agregati niskotlačnihpumpa Tipa NK - Croatia Pumpe Nova
Hoval Uno-3 Niskotemperaturni kotao na gas/lož ulje nazivnog ...
Hoval CombiVal Rezervoari sanitarne tople vode od 200 do 2100 ...
Hoval HomeVent RS-180 - PRIMA - KLIMA Pardubice
To p V ent® TopVent® Ventilacioni uređaji sa svežim ili ... - Hoval
Samousisne pumpe s jednim i više stupnjeva za hidrofore Tipa SVV