Views
3 years ago

Toplotne Pumpe - Hoval

Toplotne Pumpe - Hoval

Hoval

Hoval Thermalia® (5-45) i (8H-45H)Broj artiklaPribor za regulacioni sistemgrejanja TopTronic®TBroj artikla1-7Modul ključevi za Hoval TopTronic®TZa dodatno proširenje funkcija regulatora.Modul ključ se sastoji iz:mikročipa za priključenje na TopTronic®T regulatorsa dodacima (senzorima, priključcima...)Moguća je ugradnja samo jednog modul ključa!Standardne funkcijeveć integrisane u TopTronic®T regulatoru:- vođenje jednog mešnog grejnog kruga;- vođenje jednog direktnog grejnog kruga;- vođenje kruga za pripremu sanitarne tople vode.Funkcije modul ključevaModul drugi mešni solarniključ krug sistem135M1Modul ključ 1za vođenje drugog mešnog krugamikročip 1, jedan nalegajući senzor temperature, dvapriključka6012 154 220,003Modul ključ 3za solarni sistemmikročip 3, jedan senzor temperature za toplotnikolektor, jedan senzor temperature za rezervoar toplevode, četiri priključka6012 156 190,00MZa gotova rešenja sistema i mogućeprimene pogledajte Hoval CD5Modul ključ 5za vođenje drugog mešnog kruga i solarnog sistemamikročip 5, jedan nalegajući senzor temperature,jedan senzor temperature za toplotni kolektor, jedansenzor temperature za rezervoar tople vode, šestpriključka6012 158 390,00Sobni regulator RS-TEfikasan na jednom mešnom krugu zavisno odparametara, sa senzorom temperature sobnogvazduha, informacijama, tasterima za programiranjei korekciju.2034 939 210,00Uređaj za daljinsko upravljanje RFF-TEfikasan na jednom mešnom krugu, sa senzoromtemperature sobnog vazduha, jednostavnim programskimdugmetom i podešavanjem temperature(+/- 6 °C).Senzor spoljašnje temperature AF200Nalegajući senzor temperature VF202KUronski senzor temperature KVT20/5/62022 2392022 9956012 5952022 992115,0031,0031,0031,00Čaura za uronski senzor temperature SB280½" - 280 mm, niklovani mesing2018 837 17,00Senzor temperature za solarni kolektor PT10002022 990 31,00504Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.

Hoval Thermalia® (5-45) i (8H-45H)Broj artiklaBroj artiklaKomponente sistema SB-DKü – direktnohlađenjeZa pokretanje direktnog hlađenja satopotnom pumpom Thermalia®. Potreban jeslobodan mešni krug za funkciju hlađenja saTopTronic®T regulatorom (za regulaciju fiksnevrednosti, možda je potreban modul ključ).Pogodan za upotrebu kod toplotnih pumpizemlja/voda sa spiralnim toplotnim kolektorimaili sa vertikalnim toplotnim sondama kao isa toplotnim pumpama voda/voda.Sastoji se iz:- Kućišta, 250 × 175 × 100 mm,boja svetlo siva;- Prekidača za hlađenje ON/OFF;- Dva releja R1K;- Dva releja R3K;- Unutrašnjeg ožičenja (do rednih stezaljki)!Dodatno je potrebno:- Pločasti izmenjivač toplote sa paronepropusnomizolacijom;- Trokraki ventil sa naponski vođenim servomotoromza krug toplotnog izvora;- Trokraki ventil sa servomotorom satrotačkastom regulacijom za krug grejnogsistema;- Nalegajući senzor temperature;- Sobni termostat sa beznaponskim kontaktom(RTU);- Opciono: senzor vlažnosti sa beznaponskimkontaktom (nije deo Hoval proizvodnogprograma). 6014 967 696.–Obratite pažnju na uputstva za projektovanjei hidrauličnu šemu za direktno hlađenje!ServisPuštanje u pogonauf AnfragePuštanje u pogon mora obaviti stručnoosposobljena servisna služba, što je i uslov zagaranciju.Za puštanje uređaja u pogon ili ostaleservisne usluge, molimo Vas obratite seHoval predstavništvu.Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.505

Hoval toplotne pumpe sa energijom zemlje, vazduha i vode ...
Zračne pumpe
Pumpe i ekspanzione posude - PVF Traders
Vogel - Utopne Bunarske Pumpe - Pumpenfabrik Ernst Vogel
Kana.ne procesne pumpe Tipa KPP i VKPP - Croatia Pumpe Nova
TopVent® gas Recirkulacioni i ventilacioni urešaji za ... - Hoval
Hoval Max-3 tropromajni kotao na ulje i gas od 200 do 3000 kW
grundfos cirkulacione pumpe - TDM
Kotlovska i armatura za pumpe
Hoval solarni sistemi - Hoval grejna i ventilaciona tehnika
Samousisne pumpe s jednim i više stupnjeva za hidrofore Tipa SVV
toplotne črpalke in hladilni sistemi - Shrani.si
Pumpe i posude za vodu - PVF Traders
To p V ent® TopVent® Ventilacioni uređaji sa svežim ili ... - Hoval
Pumpe za vodoskoke, vrtni ribnjaci - Panex-AGM
Agregati niskotlačnihpumpa Tipa NK - Croatia Pumpe Nova
Hoval Uno-3 Niskotemperaturni kotao na gas/lož ulje nazivnog ...
Hoval CombiVal Rezervoari sanitarne tople vode od 200 do 2100 ...
Hoval HomeVent RS-180 - PRIMA - KLIMA Pardubice