Views
3 years ago

Toplotne Pumpe - Hoval

Toplotne Pumpe - Hoval

Hoval

Hoval Belaria® (08-33)Broj artiklaToplotna pumpa Vazduh/VodaHoval Belaria®Broj artiklaToplotna pumpa vazduh / voda za unutrašnjuili spoljašnju ugradnju. Kompaktan uređaj,kompletno ožičen i spreman za ugradnju,uključujući elektrokomandnu kutiju saintegrisanim regulatorom grejnog sistemaTopTronic®T/N. Sadrži kompletan set zapovezivanje na grejni sistem. Bez pribora zadovod / odvod vazduha.HovalBelaria®Tippumpaza grejnisistemelektričnigrejačkapacitetA2W35kW(08) ugrađena ugrađen 8,6 7005 019(10) ugrađena ugrađen 10,5 7005 020(12) ugrađena ugrađen 12,6 7005 021(15) ugrađena ugrađen 15,4 7005 022(22) bez bez 21,2 7005 023(27) bez bez 27,4 7005 024(33) bez bez 33,2 7005 025PriborNavojni električni grejačZa sisteme sa toplotnom pumpom Belaria®(22-33) i akumulacionim – bafer rezervoarom,za pokrivanje vršnih opterećenja monovalentnihsistema (monoenergetski način rada).kapacitet ugradnadužinaTip kW mmEP-3 3,0 390EP-4,5 4,5 500EP-6 6,0 620EP-9 9,0 8502022 216 196,002022 217 211,002022 218 216,002022 219 237,00Hvatač nečistoćeMesingano kućište, PN 10.Max. radna temperatura 65°C.Sito izrađeno od nerđajućeg čelika.Tip Rp 1": veličina otvora mrežice 0,4 mm.Tip Rp 1¼", 1½": veličina otvora mrežice 0,5mm.DN25-1" 2029 489 41,00DN32-1¼" 2029 490 62,00DN40-1½" 2029 491 77,00Za cirkulacione pumpe, regulacione delove,bafer rezervoarepogledajte posebne sekcije.478Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.

Hoval Belaria® (08-33)Broj artiklaPribor za regulacioni sistemgrejanja TopTronic®TBroj artikla1-7Modul ključevi za Hoval TopTronic®TZa dodatno proširenje funkcija regulatora.Modul ključ se sastoji iz:mikročipa za priključenje na TopTronic®Tregulator, uključujući dodatke (senzore,priključke...)Moguća je ugradnja samo jednog modulključa!Standardne funkcijeveć integrisane u TopTronic®T regulatoru:- vođenje jednog mešnog grejnog kruga;- vođenje jednog direktnog grejnog kruga;- vođenje kruga za pripremu sanitarnetople vode.Funkcije modul ključevaModul drugi mešni solarniključ krug sistem135M1Modul ključ 1za vođenje drugog mešnog krugamikročip 1, jedan nalegajući senzortemperature, dva priključka6012 154 220,003Modul ključ 3za solarni sistemmikročip 3, jedan senzor temperature zatoplotni kolektor, jedan senzor temperature zarezervoar tople vode, četiri priključka6012 156 190,00MZa gotova rešenja sistema i mogućeprimene pogledajte Hoval CD5Modul ključ 5za vođenje drugog mešnog kruga i solarnogsistemamikročip 5, jedan nalegajući senzor temperature,jedan senzor temperature za toplotni kolektor,jedan senzor temperature za rezervoartople vode, šest priključka6012 158 390,00Kuglasta slavina sa servomotoromSa unutrašnjim navojem, sa naponski vođenimservomotorom, AC 100-240 V.Rpkvsm 3 /hObrtni momentNm1" 9 5 6021 2241¼" 15 20 6021 225Zbirni alarmZa spoljašnju signalizaciju alarma. 6021 428Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.479

Hoval toplotne pumpe sa energijom zemlje, vazduha i vode ...
Pumpe i ekspanzione posude - PVF Traders
Vogel - Utopne Bunarske Pumpe - Pumpenfabrik Ernst Vogel
TopVent® gas Recirkulacioni i ventilacioni urešaji za ... - Hoval
Hoval Max-3 tropromajni kotao na ulje i gas od 200 do 3000 kW
grundfos cirkulacione pumpe - TDM
Pumpe i posude za vodu - PVF Traders
Zračne pumpe
Kana.ne procesne pumpe Tipa KPP i VKPP - Croatia Pumpe Nova
Kotlovska i armatura za pumpe
Agregati niskotlačnihpumpa Tipa NK - Croatia Pumpe Nova
toplotne črpalke in hladilni sistemi - Shrani.si
Hoval solarni sistemi - Hoval grejna i ventilaciona tehnika
Pumpe za vodoskoke, vrtni ribnjaci - Panex-AGM
Hoval HomeVent RS-180 - PRIMA - KLIMA Pardubice
Hoval Cosmo ekonomični kotlovi na gas i ulje 175-1.450 kW
Hoval Uno-3 Niskotemperaturni kotao na gas/lož ulje nazivnog ...
Hoval CombiVal Rezervoari sanitarne tople vode od 200 do 2100 ...
Samousisne pumpe s jednim i više stupnjeva za hidrofore Tipa SVV