Views
3 years ago

Toplotne Pumpe - Hoval

Toplotne Pumpe - Hoval

Hoval

Hoval Thermalia® (50–90, 50H–90H, 50X–90X)Broj artiklaHoval Thermalia® toplotna pumpaZemlja/Voda – Voda/VodaBroj artiklaToplotna pumpa zemlja/voda ili voda/voda sadva spiralna (eng. scroll) kompresora. Regulatorgrejnog sistema TopTronic® T/N integrisan ukomandnu tablu. Potpuno sklopljen, kompaktanuređaj za ugradnju unutar objekta.Hoval Thermalia®Rashladno sredstvo R407C, dva cirkulacionakruga: 50% / 50%.Polazna temperatura max. 55 °C.Ugrađen jedan TopTronic®T/N regulatorgrejnog sistema.Grejni kapacitetB0W35 W10W35Tip kW kW(50) 47,0 63,0(60) 54,2 72,6(70) 66,8 90,0(90) 81,1 109,37003 678 25,200.–7003 679 27,900.–7003 680 31,800.–7003 681 36,600.–Hoval Thermalia® HRashladno sredstvo R134a, dva cirkulacionakruga: 50% / 50%.Polazna temperatura max. 65 °CUgrađen jedan TopTronic®T/N regulatorgrejnog sistema.Grejni kapacitetB0W35 W10W35Tip kW kW(50H) 32,5 41,5(60H) 37,8 48,1(70H) 45,0 57,3(90H) 57,4 73,17003 682 25,200.–7003 683 27,900.–7003 684 31,800.–7003 685 36,600.–Hoval Thermalia® XRashladno sredstvo R407C i R134a,dva cirkulaciona kruga: 60% / 40%.Polazna temperatura max. 65 °C 1Ugrađena dva TopTronic®T/N regulatoragrejnog sistema.Grejni kapacitetB0W35 W10W35Tip kW kW(50X) 39,8 52,3(60X) 46,0 60,4(70X) 55,9 73,7(90X) 69,3 91,27003 686 26,900.–7003 687 29,600.–7003 688 33,500.–7003 689 38,300.–1samo u krugu rashladnog sredstva R 134a524Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.

Hoval Thermalia® (50–90, 50H–90H, 50X–90X)Broj artiklaPriborPresostat DCM6Stepen zaštite IP 51,Radni opseg 0,5÷6 bar.Broj artikla2004 481 367.–Uronski senzor temperature KVT20/5/6Za pripremu sanitarne tople vode M -WPHA-1c-DHW.2022 992 66.–Nalegajući senzor temperature VF202KZa pripremu sanitarne tople vode M -WPHA-1d-DHW.6012 595 66.–Priključni set sa fleksibilnim crevimaSastoji se iz četiri fleksibilna priključna creva(2 × grejni sistem, 2 × toplotni izvor).Veličina 2", dužina 1,0 m.2028 398 560.–Protočni prekidač F61 TB-9100Stepen zaštite IP 67 za toplotni izvor podzemnevode, radni opseg temperature -30÷85 ºC.Priključak R1”. 2004 483 479.–Mrazni termostat 270XT-95068Stepen zaštite IP 40 za toplotni izvor podzemnevode, radni opseg temperature -24÷18 ºC.2007 313 332.–RelejZa toplotni izvor podzemne vode. 2003 533 44.–Nosač releja ComatZa toplotni izvor podzemne vode. 2003 534 37.–Vremenski relej AM2Za toplotni izvor podzemne vode. 264 151 180.–Dodatni regulacioni set za grejnisistem WPSamo za Thermalia® (50-90) i (50H-90H).Sadrži montažne višeprovodne kablove zapovezivanje regulatora sa komandnom tablom.Za proširenje funkcija i dodavanje grejnihkrugova. Sastoji se od: 6018 244• Regulatora grejnog sistema HovalTopTronic®T/N sa funkcijama za:– vođenje jednog mešnog grejnog kruga;– vođenje jednog direktnog grejnog kruga;– vođenje kruga za pripremu sanitarne toplevode.Moguća je ugradnja samo jednog modulključa!• Seta kablovaza povezivanje dodatnog regulatoraTopTronic®T/ N sa komandnom tablom.Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.525

Hoval toplotne pumpe sa energijom zemlje, vazduha i vode ...
Pumpe i ekspanzione posude - PVF Traders
Vogel - Utopne Bunarske Pumpe - Pumpenfabrik Ernst Vogel
TopVent® gas Recirkulacioni i ventilacioni urešaji za ... - Hoval
Hoval Max-3 tropromajni kotao na ulje i gas od 200 do 3000 kW
grundfos cirkulacione pumpe - TDM
Pumpe i posude za vodu - PVF Traders
Zračne pumpe
Kana.ne procesne pumpe Tipa KPP i VKPP - Croatia Pumpe Nova
Kotlovska i armatura za pumpe
Agregati niskotlačnihpumpa Tipa NK - Croatia Pumpe Nova
toplotne črpalke in hladilni sistemi - Shrani.si
Hoval solarni sistemi - Hoval grejna i ventilaciona tehnika
Pumpe za vodoskoke, vrtni ribnjaci - Panex-AGM
Hoval HomeVent RS-180 - PRIMA - KLIMA Pardubice
Hoval Cosmo ekonomični kotlovi na gas i ulje 175-1.450 kW
Hoval Uno-3 Niskotemperaturni kotao na gas/lož ulje nazivnog ...
Hoval CombiVal Rezervoari sanitarne tople vode od 200 do 2100 ...
Samousisne pumpe s jednim i više stupnjeva za hidrofore Tipa SVV