Views
3 years ago

Toplotne Pumpe - Hoval

Toplotne Pumpe - Hoval

Hoval

Hoval Thermalia® (50–90, 50H–90H, 50X–90X)Broj artiklaPribor za regulacioni sistemgrejanja TopTronic®TBroj artikla1-7Modul ključevi za Hoval TopTronic®TZa dodatno proširenje funkcija regulatora.Modul ključ se sastoji iz:mikročipa za priključenje na TopTronic®T regulatorsa dodacima (senzorima, priključcima...)Moguća je ugradnja samo jednog modul ključa!Standardne funkcije,već integrisane u TopTronic®T regulatoru:- vođenje jednog mešnog grejnog kruga;- vođenje jednog direktnog grejnog kruga;- vođenje kruga za pripremu sanitarne tople vode.Funkcije modul ključevaModul drugi mešni solarniključ krug sistem135M1Modul ključ 1za vođenje drugog mešnog krugamikročip 1, jedan nalegajući senzor temperature,dva priključka6012 154 337.–3Modul ključ 3za solarni sistemmikročip 3, jedan senzor temperature za toplotnikolektor, jedan senzor temperature za rezervoartople vode, četiri priključka6012 156 286.–MZa gotova rešenja sistema i mogućeprimene pogledajte Hoval CD5Modul ključ 5za vođenje drugog mešnog kruga i solarnog sistemamikročip 5, jedan nalegajući senzor temperature,jedan senzor temperature za toplotni kolektor, jedansenzor temperature za rezervoar tople vode, šestpriključkaSobni regulator RS-TEfikasan na jednom mešnom krugu zavisno odparametara, sa senzorom temperature sobnogvazduha, informacijama, tasterima za programira njei korekciju.Uređaj za daljinsko upravljanje RFF-TEfikasan na jednom mešnom krugu, sa senzoromtemperature sobnog vazduha, jednostavnim programskimdugmetom i podešavanjem temperature(+/- 6 °C).Senzor spoljašnje temperature AF2006012 158 622.–2034 939 255.–2022 239 128.–2022 995 66.–Nalegajući senzor temperature VF202Knije potreban za šemu M-WPHA-1dUronski senzor temperature KVT20/5/6za šemu M-WPHA-1a potrebna dva komadaČaura za uronski senzor temperature SB280½" - 280 mm, niklovani mesingza šemu M-WPHA-1a potrebna dva komadaSenzor temperature za solarni kolektor PT10006012 595 66.–2022 992 66.–2018 837 36.–2022 990 110.–526Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.

Hoval Thermalia® (50–90, 50H–90H, 50X–90X)Broj artiklaServisBroj artiklaPuštanje u pogonauf AnfragePuštanje u pogon mora obaviti stručnoosposobljena servisna služba, što je i uslov zagaranciju.Za puštanje uređaja u pogon ili ostaleservisne usluge, molimo Vas obratite seHoval predstavništvu.Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.527

Hoval toplotne pumpe sa energijom zemlje, vazduha i vode ...
Zračne pumpe
Pumpe i ekspanzione posude - PVF Traders
Vogel - Utopne Bunarske Pumpe - Pumpenfabrik Ernst Vogel
Kana.ne procesne pumpe Tipa KPP i VKPP - Croatia Pumpe Nova
TopVent® gas Recirkulacioni i ventilacioni urešaji za ... - Hoval
grundfos cirkulacione pumpe - TDM
Hoval Max-3 tropromajni kotao na ulje i gas od 200 do 3000 kW
Kotlovska i armatura za pumpe
Hoval solarni sistemi - Hoval grejna i ventilaciona tehnika
toplotne črpalke in hladilni sistemi - Shrani.si
Samousisne pumpe s jednim i više stupnjeva za hidrofore Tipa SVV
Pumpe i posude za vodu - PVF Traders
To p V ent® TopVent® Ventilacioni uređaji sa svežim ili ... - Hoval
Pumpe za vodoskoke, vrtni ribnjaci - Panex-AGM
Agregati niskotlačnihpumpa Tipa NK - Croatia Pumpe Nova
Hoval HomeVent RS-180 - PRIMA - KLIMA Pardubice
Hoval Uno-3 Niskotemperaturni kotao na gas/lož ulje nazivnog ...
Hoval CombiVal Rezervoari sanitarne tople vode od 200 do 2100 ...