Views
3 years ago

Toplotne Pumpe - Hoval

Toplotne Pumpe - Hoval

Hoval

Hoval CombiVal WP-VT (152),(157-E)Broj artiklaRezervoar STV – Toplotna PumpaCombiVal WP-VT (152)Za rad sa recirkulacionim vazduhom.Toplotna pumpa vazduh/voda sa rezervoaromza proizvodnju sanitarne tople vode izrađenimod čelika sa dvostruko emajliranom unutrašnjompovršinom. Ugrađena cevna zmija i električnigrejač za dodatno grejanje. Sa termoizolacijom ioplatom, uređaj spreman za upotrebu.Električni 1BrojgrejačTip osoba kWWP-VT (152) 4 2,0Broj artikla2018 544CombiVal WP-VT (157-E)Za rad sa recirkulacionim / spoljašnjimvazduhom.Izvedba slična uređaju WP-VT (152) ali sadodatnom funkcijom odleđivanja isparivača imikroprocesorskom regulacijom.Električni 1BrojgrejačTip osoba kWWP-VT (157-E) 4 2,01Broj osoba = broj osoba koje se mogusnabdevati sanitarnom toplom vodom (približnavrednost).2018 545PriborZa dodatno grejanjeUronski senzor temperature KVT 20/5/6Ssa 5 m kabla i priključkom 6012 687 65.–Uronski senzor temperature KVT 20/5/6sa 5 m kabla 2022 992 65.–Uronski senzor temperature TF 25/12Ksa kablom za povezivanje na modulisanigasni kotao (TopGas®) sa TopTronic® RS OTregulatorom 242 617Termostat TW 12sa kapilarnom cevi 6010 080 126.–Senzor temperature je sastavni deoTopTronic®T kotlovskog regulatora iliregulacionog seta.Za vođenje vazduhaPriključci za vazdušni vod LSIzrađeni od plastike, za priključenje vazdušnihvodova, usisna i potisna strana. Za cevnipriključak Ø 160 ili 200 mm.6009 865Servis538Puštanje u pogonPuštanje u pogon mora obaviti stručnoosposobljena servisna služba, što je i uslov zagaranciju.Za puštanje uređaja u pogon ili ostaleservisne usluge, molimo Vas obratite seHoval predstavništvu.Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.

Hoval CombiVal WP-VT (152),(157-E)Tehnički podaciRezervoar i proizvođač sanitarne tople vode - Toplotna pumpaTip WP-VT (152) (157-E)• Zapremina dm 3 270• Radni / probni pritisak bar 6 / 12• Max. radna temperatura: sa toplotnom pumpom °C 55sa kotlom °C 65sa električnim grejačem °C 65• Preporučena ekonomična temp. sa toplotnom pumpom °C 48• Opseg temperature vazduha °C +6 do + 35 -10 do + 35• Debljina termoizolacije mm 35-100• Toplotni gubici pripravnosti W 92• Masa kg 175• Dimenzije:Visina mm 1730Širina mm 600Dužina mm 720Usis / potis vazduha ∅ mm 160 / 200Integrisani izmenjivač toplote (cevna zmija)• Grejna površina m 2 1,0• Količina grejne vode dm 3 5,7• Pad pritiska pri protoku od 1m 3 /h mbar 25• Radni pritisak bar 3• Max. polazna temperatura grejne vode °C 90Toplotna pumpa• Rashladno sredstvoR134a• Količina punjenja kg 0,78• Grejni kapacitet (L 20/W 15-47) kW 1,80• Električna snaga (L 20/W 15-47) kW 0,54• Koeficijent grejanja (COP) 1 (L 20/W 15-47) – 3,33• Potrošnja struje (L 20/W 15-47) A 2,6• Osigurač A 13 T• Temp. usisnog vazduha max. °C 35• Temp. usisnog vazduha min. °C +6 -10• Nominalni protok vazduha (bez lokalnih otpora)Brzina 1 m 3 /h 225Brzina 2 m 3 /h 300• Pritisak na izlazu Brzina 1 Pa 30Brzina 2 Pa 80• Nivo pritiska bukeBrzina 1 dB(A) 49Brzina 2 dB(A) 55• Električni grejač 230 V kW 2,0• Električni priključak (za uređaj) napon / frekvencija V / Hz 230 / 50Količina tople sanitarne vode na dan 2• WP-VT (152), (157-E) broj osoba 41Srednja vrednost COP pri zagrevanju sanitarne-pijaće vode od 15 °C do 47 °C.2Broj osoba koje se mogu snabdevati toplom vodom iz sistema bez recirkulacije tople vode (približna vrednost bez dodatnog grejanja).Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.539

Hoval toplotne pumpe sa energijom zemlje, vazduha i vode ...
Vogel - Utopne Bunarske Pumpe - Pumpenfabrik Ernst Vogel
Pumpe i ekspanzione posude - PVF Traders
TopVent® gas Recirkulacioni i ventilacioni urešaji za ... - Hoval
Hoval Max-3 tropromajni kotao na ulje i gas od 200 do 3000 kW
grundfos cirkulacione pumpe - TDM
Kotlovska i armatura za pumpe
Hoval solarni sistemi - Hoval grejna i ventilaciona tehnika
Zračne pumpe
Pumpe i posude za vodu - PVF Traders
toplotne črpalke in hladilni sistemi - Shrani.si
Pumpe za vodoskoke, vrtni ribnjaci - Panex-AGM
Kana.ne procesne pumpe Tipa KPP i VKPP - Croatia Pumpe Nova
Agregati niskotlačnihpumpa Tipa NK - Croatia Pumpe Nova
Hoval Uno-3 Niskotemperaturni kotao na gas/lož ulje nazivnog ...
Hoval CombiVal Rezervoari sanitarne tople vode od 200 do 2100 ...
Hoval HomeVent RS-180 - PRIMA - KLIMA Pardubice
Hoval Cosmo ekonomični kotlovi na gas i ulje 175-1.450 kW
Samousisne pumpe s jednim i više stupnjeva za hidrofore Tipa SVV