Views
2 years ago

Toplotne Pumpe - Hoval

Toplotne Pumpe - Hoval

Hoval

Hoval Belaria® (08-33)Broj artiklaBroj artiklaSobni regulator RS-TEfikasan na jednom mešnom krugu zavisno odparametara, sa senzorom temperature sobnogvazduha, informacijama, tasterima za programiranjei korekciju.Apsolutno neophodan pri spoljašnjojugradnji.2034 939 210,00Uređaj za daljinsko upravljanje RFF-TEfikasan na jednom mešnom krugu, sa senzoromtemperature sobnog vazduha, jednostavnimprogramskim dugmetom i podešavanjemtemperature (+/- 6 °C).2022 239 115,00Senzor spoljašnje temperature AF2002022 995 31,00Nalegajući senzor temperature VF202KZa M-WPHA-1d nije potreban.6012 595 31,00Uronski senzor temperature KVT20/5/6Za M-WPHA-1a potrebna dva komada.2022 992 31,00Čaura za uronski senzor temperatureSB280½" - 280 mm, niklovani mesing, zaM-WPHA-1a potrebna dva komada.2018 837 17,00Senzor temperature za solarni kolektorPT10002022 990 31,00480Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.

Hoval Belaria® (08-33)Broj artiklaPribor za vođenje vazduhaBroj artiklaUnutrašnja ugradnja „Standard“Ugradnja direktno uza zid.UsisZidni zaptivač WAE1Crna sintetička guma, 50 mm, za zaptivanjeprostora između usisne strane uređaja i zida.za tip Hoval Belaria® (08,10) 2033 865 39,00za tip Hoval Belaria® (12-22) 2033 866 42,00za tip Hoval Belaria® (27, 33) 2033 868 62,00Termoizolacija zida MI 1Četvorodelna, crna sintetička guma,paronepropusna, debljine 20 mm, dužine330 mm, samolepljiva površina zaštićenaskidajućom trakom.za tip Hoval Belaria® (08,10) 2033 855 86,00za tip Hoval Belaria® (12-22) 2033 856 103,00za tip Hoval Belaria® (27, 33) 2033 858 119,00Protivkišne žaluzine WG 1Aluminijumske, sa žaluzinama za usis vazduhasa termoizolacijom MI 1.za tip Hoval Belaria® (08,10) 2033 845 201,00za tip Hoval Belaria® (12-22) 2033 846 235,00za tip Hoval Belaria® (27, 33) 2033 848 308,00Zaštitna rešetka MG 1Za termoizolaciju zida MI 1 (za vazdušni otvor,zamenjuje protivkišne žaluzine WG 1).za tip Hoval Belaria® (08,10) 2033 815 147,00za tip Hoval Belaria® (12-22) 2033 816 168,00za tip Hoval Belaria® (27, 33) 2033 818 227,00Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.481

Hoval toplotne pumpe sa energijom zemlje, vazduha i vode ...
Vogel - Utopne Bunarske Pumpe - Pumpenfabrik Ernst Vogel
Pumpe i ekspanzione posude - PVF Traders
Kotlovska i armatura za pumpe
TopVent® gas Recirkulacioni i ventilacioni urešaji za ... - Hoval
Hoval solarni sistemi - Hoval grejna i ventilaciona tehnika
toplotne črpalke in hladilni sistemi - Shrani.si
Pumpe za vodoskoke, vrtni ribnjaci - Panex-AGM
grundfos cirkulacione pumpe - TDM
Hoval Max-3 tropromajni kotao na ulje i gas od 200 do 3000 kW
Zračne pumpe
Pumpe i posude za vodu - PVF Traders
Hoval CombiVal Rezervoari sanitarne tople vode od 200 do 2100 ...
Hoval Uno-3 Niskotemperaturni kotao na gas/lož ulje nazivnog ...
Kana.ne procesne pumpe Tipa KPP i VKPP - Croatia Pumpe Nova
Agregati niskotlačnihpumpa Tipa NK - Croatia Pumpe Nova
Hoval HomeVent RS-180 - PRIMA - KLIMA Pardubice
Hoval Cosmo ekonomični kotlovi na gas i ulje 175-1.450 kW
To p V ent® TopVent® Ventilacioni uređaji sa svežim ili ... - Hoval