Views
3 years ago

Toplotne Pumpe - Hoval

Toplotne Pumpe - Hoval

Hoval

Hoval Belaria® (08-33)Broj artiklaPribor za vođenje vazduhaBroj artiklaUnutrašnja ugradnja „Standard“Ugradnja direktno uza zid.PotisZidni zaptivač WAE2Crna sintetička guma, 50 mm, za zaptivanjeprostora između potisne strane uređaja i zida.za tip Hoval Belaria® (08,10) 2033 869 33,00za tip Hoval Belaria® (12,15) 2033 870 35,00za tip Hoval Belaria® (22) 2033 871 42,00za tip Hoval Belaria® (27, 33) 2033 872 52,00Termoizolacija zida MI 2Četvorodelna, crna sintetička guma,paronepropusna, debljine 20 mm, dužine330 mm, samolepljiva površina zaštićenaskidajućom trakom.za tip Hoval Belaria® (08,10) 2033 859 69,00za tip Hoval Belaria® (12,15) 2033 860 86,00za tip Hoval Belaria® (22) 2033 861 69,00za tip Hoval Belaria® (27, 33) 2033 862 110,00Protivkišne žaluzine WG 2Aluminijumske, sa žaluzinama za potisvazduha sa termoizolacijom MI 2.za tip Hoval Belaria® (08,10) 2033 849 171,00za tip Hoval Belaria® (12,15) 2033 850 183,00za tip Hoval Belaria® (22) 2033 851 223,00za tip Hoval Belaria® (27, 33) 2033 852 258,00Zaštitne rešetke MG 2Za termoizolaciju zida MI 2 (za vazdušni otvor,zamenjuje protivkišne žaluzine WG 2).za tip Hoval Belaria® (08,10) 2033 819 119,00za tip Hoval Belaria® (12,15) 2033 820 130,00za tip Hoval Belaria® (22) 2033 821 152,00za tip Hoval Belaria® (27, 33) 2033 822 189,00482Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.

Hoval Belaria® (08-33)Broj artiklaPribor za vođenje vazduhaBroj artiklaUnutrašnja ugradnja „Flex“„Flex“ ugradnja za individualne slučajeve.UsisPogledajte ugradnju „Standard“.Potis sa bočne strane, putemfleksibilnog creva (samo za modeleBelaria® 08-15)Izduvni panel „Flex“ AP 2 levo/desnoBočni zid uređaja sa izduvnim otvorom zavazdušno crevo, izrađen od plastificiranogčeličnog lima, termoizolovan.za tip Hoval Belaria® (08,10) 2033 827 122,00za tip Hoval Belaria® (12,15) 2033 828 147,00Vazdušno crevo LS 2Termoizolovano crevo sa plastičnom folijomspolja, izolacija je mineralna vuna, metalnaspirala iznutra sa plastičnom folijom, sastegama. Dužina 2 m (može se skratiti).za tip Hoval Belaria® (08,10), Ø 500 mm 6019 581 137,00za tip Hoval Belaria® (12,15), Ø 600 mm 6019 582 171,00Vazdušno crevo LS 3Termoizolovano crevo sa plastičnom folijomspolja, izolacija je mineralna vuna, metalnaspirala iznutra sa plastičnom folijom, sastegama. Dužina 3 m (može se skratiti).za tip Hoval Belaria® (08,10), Ø 500 mm 6019 583 189,00za tip Hoval Belaria® (12,15), Ø 600 mm 6019 584 240,00Vazdušno crevo LS 5Termoizolovano crevo sa plastičnom folijomspolja, izolacija je mineralna vuna, metalnaspirala iznutra sa plastičnom folijom, sastegama. Dužina 5 m (može se skratiti).za tip Hoval Belaria® (08,10), Ø 500 mm 6019 585 308,00za tip Hoval Belaria® (12,15), Ø 600 mm 6019 586 364,00Zidni držač za vazdušno crevo (rozetna)LAP3Sa okruglim otvorom, termoizolovan.za tip Hoval Belaria® (08,10), Ø 500 mm 6019 579 155,00za tip Hoval Belaria® (12,15), Ø 600 mm 6019 580 171,00Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.483

Hoval toplotne pumpe sa energijom zemlje, vazduha i vode ...
Zračne pumpe
Pumpe i ekspanzione posude - PVF Traders
Vogel - Utopne Bunarske Pumpe - Pumpenfabrik Ernst Vogel
Kana.ne procesne pumpe Tipa KPP i VKPP - Croatia Pumpe Nova
TopVent® gas Recirkulacioni i ventilacioni urešaji za ... - Hoval
Hoval Max-3 tropromajni kotao na ulje i gas od 200 do 3000 kW
grundfos cirkulacione pumpe - TDM
Kotlovska i armatura za pumpe
Hoval solarni sistemi - Hoval grejna i ventilaciona tehnika
toplotne črpalke in hladilni sistemi - Shrani.si
Samousisne pumpe s jednim i više stupnjeva za hidrofore Tipa SVV
Pumpe i posude za vodu - PVF Traders
To p V ent® TopVent® Ventilacioni uređaji sa svežim ili ... - Hoval
Pumpe za vodoskoke, vrtni ribnjaci - Panex-AGM
Agregati niskotlačnihpumpa Tipa NK - Croatia Pumpe Nova
Hoval HomeVent RS-180 - PRIMA - KLIMA Pardubice
Hoval Uno-3 Niskotemperaturni kotao na gas/lož ulje nazivnog ...
Hoval CombiVal Rezervoari sanitarne tople vode od 200 do 2100 ...