Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Kombinovani pristup

Kombinovani pristup lečenju oralne kandidijaze i značajistovremenog lečenja oba partneraJelena Pjanović-Delević, N.Nikolovska-Sinicki, N.Pjanović, M.Topuzović,R.Đorđević, S.ĐorđevićZZZZ studenata BeogradCilj: Utvrditi uspešnost kombinovanog lečenja oralne kandidijaze kao iznačaj istovremenog lečenja oba partnera.Mesto ispitivanja: Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu,podstanica Studentski grad.Pacijenti: Od ukupno pregledana 532 pacijenta oralna kandidijaza jedijagnostikovana i lečena kod 112 pacijenata.Način lečenja: U ispitivanoj grupi osim peroralno ordiniranog nistatinavršeno je i lokalno premazivanje sluznice ždrela i jezika naizmenično 0,5%rastvorom AgNO 3 i 1% rastvorom Geniciana violet. Kontrolnu grupu sačinjavali supacijenti lečeni samo nistatinom oralno.Rezultati: Prema nalazima prvog kontrolnog brisa kombinovani načinlečenja pokazao se uspešnim kod 80%, a terapija samo nistatinom kod 67%.Eradikacija kandide posle drugog brisa je zabeležena u 95% pacijenata lečenihkombinovanom metodom i kod samo 74% paciojenata lečenih mono terapijomnistatinom.Zaključak: Česti recidivi u lečenju oralne kandidijaze nametnuli su potrebukompleksnog pristupa lečenju. Pored kombinovane terapije nepohodno je iistovremeno lečenje oba partnera.102

Značaj gljivica iz roda Candida u stomatološkoj praksiZorica LazarevićZZZZ studenata BeogradUvod: Normalnu floru usne duplje čine tridesetak vrsta mikroorganizama igljivica. U klinički zdravim ustima se nalaze gljivice iz roda Candida.Cilj rada je da ukaže na značaj Candide u stomatološkoj praksi.Metod: Na osnovu kliničkih i laboratorijskih ispitivanja (bris sa jezika inepca), registrovana je Candida albikans kod dvesta pacijenata. Od toga je 130studentkinja ili 65% i 70 studenata ili 35%.Stomatološkim pregledom pacijenata uočeno je, da se Candida javlja gdepostoje mnogobrojni kariozni zubi, malponirani, loše sanirani, neadekvatniprotetski radovi, oboljenja mekih tkiva usne duplje, u vidu stomatita, glossitaparodontopatije.Rezultati: Parodontopatija je praćena najvećim brojem 60 (30%) gljivičnihoboljenja, absc.max. et mand. 30 (17%), stomatiti 30 (15%), glossitis 25 (12%),jatrogeni faktori 25 (12%), dentitio diffitilis 15 (8%), alveolitis 10 (6%).Na sluzokoži nepca i jezika, zapažaju se beličaste naslage, koje su meke imogu se skinuti. Vremenom dobijaju žuto-mrku boju.Subjektivno pacijenti osećaju peckanje i metalni ukus u ustima. Postojiosetljivost na kiselo. Sve to vodi osećaju nelagodnosti i nervoze. Pljuvačka je gustai lepljiva.Kod dece, Candida albikans stvara bele naslage, poznate pod imenommlečac (soor).Zaključak: Zastupljenost kandidoze je sve veća, bilo da je u pitanju akutni ilihronični tok. Posebno je velika mogućnost pojave i perzistiranja kod pacijenata saoslabljenim imunološkim sposobnostima.103

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...