Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Internet

Internet za lekareZoran Paunić, M.Paunić, J.MirkovićZZZZ studenata BeogradInternet svojim servisima (za pregled stranica, elektronsku poštu,preuzimanje datoteka, konferencije ili ćaskanje) pruža besplatno lekarumogućnosti: -najstručnijeg uopšte zamislivog kontinuiranog obrazovanja; -razmenenajnovijih informacija i stavova o nekom medicinskom problemu; -najažurnijeguvida u "Medline" i sve poznate svetske medicinske časopise; -pristup svimvelikim svetskim medicinskim fakultetima, bolnicama, bibliotekama ili stručnimudruženjima; -da o bilo kom medicinskom problemu dobije brzo savetnajeminentnijih svetskih stručnjaka iz te oblasti, i to kroz razmenu kompletnemedicinske dokumentacije, uključujući recimo i slike ili filmove; -da se brzo i sapromptnom povratnom informacijom prijavi za neki kongres ili da ga bar"virtuelno" poseti… Teško je dakle uopšte sve pogodnosti i nabrojati, a ovaj raddaće samo uvid u neke od tih mogućnosti, kroz primere. Nikad više, dakle, uzapećku sveta, nikad više : " … tamo ne možeš odatle, već tamo možeš odakle godhoćeš, pod uslovom da znaš gde je tamo…" .136

Informacioni sistem snabdevanja stanovništva SRJ higijenskiispravnom vodomSvetislav Ognjenović, O.Vasić, V.Pivić, P.VujovićInstitut "Kirilo Savić, Beograd, "concept" d.o.o., BeogradRealizacija Informacionog sistema snabdevanja stanovništva SRJ higijenskiispravnom vodom za piće, otpočela je utvrđivanjem projektnog zadatka iraspisivanjem konkursa za njegovu izradu, koji je, u svojstvu Investitora vodio irealizovao Zavod za zaštitu zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović- Batut".Realizacija IS poverena je Konzorcijumu IKS- concept, koji sačinjavajufirme Institut "Kirilo Savić", Beograd i "concept" d.o.o., Beograd, a koji je izabranvišekriterijumskom analizom ponuda između više renomiranih jugoslovenskihfirmi. Rad na projektu otpočet je novembra 1996, potpisivanjem Ugovora.U skladu sa projektnim zahtevom Investitora osnovni ciljevi IS su:"Unapređenje sistema snabdevanja stanovništva SRJ Higijenski ispravnomvodom za piće kroz primenu:a) nove metodologije praćenja zdravstvene ispravnosti a u skladu sametodologijom Svetske zdravstvene organizacije,b) informacionih tehnologija u praćenju (monitoringu) sistema snabdevanjai upravljanju sistemom ( planiranje, odlučivanje )."Prema ovako zadatim ciljevima IS se realizuje kroz praćenje sedam osnovnih gruparelevantnih podataka: podacima o karakteristikama vodovoda, o kvalitetu vodaizvorišta, o kvalitetu vode za piće, o zakonskoj regulativi, o relevantnoj naučnotehnološkojliteraturi, o bazi elemenata i jedinjenja prema IPCS i o relevantnimkadrovima i organizacijama koji se bave problematikom vode za piće, čime jedefinisan ukupan obuhvat podataka IS.U skladu sa usvojenom dinamikom radova do sada je realizovan i usvojenIdejni projekat i Glavni projekat Informacionog sistema.Na osnovu njih urađen je iIzvođački projekat, koji je u fazi usvajanja, kao i softver koji će navedeniInformacioni sistem podržavati. Prema programu radova u toku je implementacijaInformacionog sistema na pilot projektu, za koji je odabrana linija Zavoda zazaštitu zdravlja Kragujevac- Zavod za zaštitu zdravlja Srbije. Po realizaciji itestiranju koje će se izvršiti na ovom pilot projektu i otklanjanja eventualnihuočenih nedostataka, u skladu sa programom radova pristupiće se implementacijisistema na mrežu zavoda u okviru Republike Srbije sa 30 okruga i Republike CrneGore, kao i realizaciji veza Republičkih zavoda sa Saveznim zavodom za zaštitu iunapređenje zdravlja i Saveznim ministarstvom za rad, zdravstvo i socijalnupolitiku. Ovim će informacioni sistem postići planirani prostorni obuhvatcelokupne teritorije SRJ.U ovoj fazi projekta predviđeno je uvođenje GIS tehnologije u Informacionisistem, čime će se on usaglasiti sa najvišim standardima informatičke struke, iomogućiti najefikasniju realizaciju svojih osnovnih funkcija- monitoringa iupravljanja sistemom snabdevanja higijenski ispravnom vodom za piće.137

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...