Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Program edukacije se

Program edukacije se razlikuje za pacijente u toku bolničkog lečenja uodnosu na program u toku ambulantnih kontrola. Uobičajeno je da se sprovođenjeprograma edukacije planira u vidu shema kao što je na primer shema za edukacijuu toku hospitalizacije koja obuhvata dva ciklusa trodnevnog programa, odponedeljka do srede i od srede do petka (Tabela 1.)Tabela 1. Program edukacije za pacijente u toku bolničkog lečenja (Prema Joslin DiabetesCenter/New England Deaconess Hospital, modifikovano)VREME PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK10:00-11:0010:30-11:0011:00-11:45Terapijahipo ihiperglkimija11:00-11:451:00-2:002:00-2:45Dijeta zahiperlipoproteinemije3:30-4:154:15-5:006:156:45Faktori kojiutiču nametaboličkukontroluGrupnasuportativnaterapija zamlađe od 40godinaPlaniranjejelovnikaOdmorNovadostignućaNovi insuliniTerapija hipo ihiperglkimijaFizička aktivnostHroničnekomplikacijeObučavanje zasprovođenjesamokontrole,određivanjeglikemijepomoću malihaparataTerapija uperiodu nekihdruguhoboljenjaFaktori kojiutiču nametaboličkukontroluFizičkaaktivnostOsmišljavanjejelovnikaPredavanje ofizičkojaktivnostiPredavanje ohigijeni stopalaInsulinskaterapija:načindavanja,vrsteinsulina,dužinadelovanjaNoviinsuliniFizičkaaktivnostPlaniranjejelovnikaNovadosignućaObučavanje zasprovođenjesamokontrole,određivanjeglikemijepomoću malihaparataTerapija uperiodu nekihdruguhoboljenjaOdmorDijeta zahiperlipoproteinemijeRazgovor orazličitimpitanjima uvezi dijabetesau grupiobolelihstarijih od 40godinaHroničnekomplikacijeSličan program edukacije sprovodi se i za ambulantne pacijente (Tabela 2.)144

Tabela 2. Plan trodnevnog programa edukacije za ambulantne pacijente (Prema JoslinDiabetes Center/New England Deaconess Hospital, modifikovano)VREME SREDA ČETVRTAK PETAK7:30- Određivanje Određivanje glikemije Određivanje glikemije7:45 glikemije7:45-8:00Insulinska terapijaili oralniInsulinska terapija ili oralniantidijabeticiInsulinska terapija ili oralniantidijabetici8:30-11:0011:00-11:45antidijabeticiIndividualni rad salekarom,dijabetološkomsestrom idijatetičaremFaktori koji utiču nametaboličkukontroluIndividualni rad sa lekarom,dijabetološkom sestrom idijatetičaremTerapija hipo ihiperglikemijaIndividualni rad sa lekarom,dijabetološkom sestrom idijatetičaremTerapija u periodu nekihdrugih oboljenja11:45-12:00 Određivanje Određivanje glikemije Određivanje glikemijeglikemije12:00- Ručak Ručak Ručak13:0013:00- Fizička aktivnost Fizička aktivnost čas odmora14:0014:00-14:45OsmišljavanjejelovnikaPlaniranje obrokaDijeta zahiperlipoproteinemije15:00-15:15OdređivanjeglikemijeOdređivanje glikemijeUžinaOdređivanje glikemijeUžina15:30-16:1516:15-17:0017:00-17:30UžinaPredavanje ofizičkoj aktivnostiPredavanje ohigijeni stopalaNova dostignućaGrupna suportativna terapijaHronične komplikacijeProvera znanjaKao poseban oblik edukacije sprovode se programi edukacije preko vikendakada se obično obnavljaju ranija znanja o dijabetesu, proveravaju veštine usprovođenju samokontrole, a na taj način i stalno održava socijalni kontakt međuobolelim od dijabetesa.Prema preporukama Američke asocijacije za dijabetes neophodno jesprovoditi edukaciju i novootkrivenih i dugogodišnjih dijabetičara. Pravo svakogpacijenta je da bude dovoljno dobro i na vreme obavešten o svojoj bolesti inačinima savremenog lečenja (10).Uspeh programa edukacije zavisi i od spremnosti pacijenta i njegoveporodice da u njemu aktivno učestvuje. Vrlo često prva reakcija novootkrivenihdijabetičara je neprihvatanje bolesti, te se ovaj problem mora prevazići grupnom iliindividualnom terapijom u čijoj osnovi je uspostavljanje dobre komunikacije sapacijentom. Neophodno je upoznati svakog pojedinačnog pacijenta u smislu i145

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...