Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Karakteristike

Karakteristike morbiditeta srednjoškolske omladine u SR Srbijitokom 1996. godineVlasta Damjanov, S.MilenkovićZZZZ Srbije “Dr Milan Jovanović-Batut”Cilj: Prikaz osnovnih karakteristika morbiditeta srednjoškolske omladine uSR Srbiji tokom 1996. godine.Metod rada: Interpretacija obrađenih podataka sistematskih pregledasrednjoškolske omladine u SR Srbiji tokom 1996. godine Zavoda za zaštituzdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović-Batut”.Rezultati: Od ukupno 137.167 učenika srednjih škola oba pola u SR Srbijisistematski je pregledano 127.949 učenika (93,28%). Lošu telesnu čistoću ima1.662 učenika (1,3%). Vašljivost je zastupljena kod 898 pregledanih učenika(0,70%). Loše telesno držanje ima 27.500 pregledanih (21,49%). Telesnonerazvijenih je 5.162 (4,03%). Pothranjenih ima 10.553 (8,25%). Kifoza je nađenakod 7.170 pregledanih (5,60%), skolioza kod 8.597 (6,72%), lordoza kod 277(0,22%), deformacije grudnog koša kod 5.412 učenika (4,23%), deformacijestopala kod 12.365 (9,66%) i deformacije drugih delova kostura kod 964 (0,75%).Smetnje vida i motiliteta ima 2.873 učenika (2,25%). Oštećenja sluha ima 300(0,23%). Karijes ima 26.810 učenika (20,95%), paradontopatiju, njih 255 (0,20%),ortodontske anomalije 1.950 (1,52%), srčane anomalije 695 (0,54%), nedovoljnupsihičku razvijenost 292 (0,23%), govorne mane ima 378 (0,29%), alergijskaoboljenja 2.135 (1,67%), anemije 7.394 (5,78%) i parazitoze ima 12 učenika(0,01%).Zaključak: U morbiditetu srednjoškolske omladine dominira loše telesnodržanje i karijes, što je posledica nedovoljne preventivne aktivnosti u smisluzdravstveno-vaspitnog rada i forsiranje fizičke aktivnosti.158

Mentalno-higijenske odlike mladihSanja Milenković, V.DamjanovZZZZ srbije “Dr Milan Jovanović-Batut”Adolescencija i mladost predstavlja i u emocionalnom i socijalnom pogleduveliku šarolikost. Cilj nam je da ovaj lep, ali vrlo buran i značajan period čovekapribližimo i ukažemo na najznačajnije mentalno-higijenske odlike mladih na putuizgradnje psihički zrele i zdrave ličnosti u savremenim uslovima života. Mladobiće-adolescent više ne pripada detinjstvu, ali nije ni dovoljno odraslo da preuzmeodgovornost odraslih, te otuda njegov večni sukob između želja volje i mogućnosti.Adolescentno razdoblje karakterišu burne fiziološke i psihološke promene kao štosu: polno sazrevanje, preokupacija spoljašnjim izgledom koji se sa rastom irazvojem intenzivno menja, zabrinutost za svoje zdravlje, velika potreba zaafirmacijom i proširivanjem sfera interesovanja, maštanje, želja za sagledavanjemsveta u potpunosti, nepriznavanje autoriteta, sukob sa odraslima i borba za svojusamostalnost. Sa završetkom fizičkog razvoja dolazi postepeno do usklađivanjavlastitih želja sa dužnostima i obavezama prema zajednici, što označava psihičkuzrelost. Pored objektivnih ekonomsko-socijalnih poteškoća, savremene usloveživota karakteriše kriza osnovnih moralnih vrednosti u porodici, školi i širojdruštvenoj zajednici. Upravo zato populaciji odraslih, odgovorima objašnjavamoproblem mladosti. Svrha angažovanja društva za rad na sprečavanju javljanjamentalnih poremećaja nije u bavljenju bolestima, niti u proučavanju psihijatrijskogponašanju našeg društva, već u animiranju društvene zajednice za prikladniju briguo deci i omladini, kao najprečem poslu, često zanemarenom na sveopštojvetrometini vremena u kome živimo.159

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...