Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Unguis incarnatus -

Unguis incarnatus - lečenjeLida Tomić-Radovanović, S.Jović-Bajt, S.Gajić, A.KrdžovićZZZZ studenata Beograd“Urastao nokat” je relativno česta komplikacija određenih nepravilnosti urastu nokta. Najžešće se promene dešavaju na noktima palca stopala, usledneodgovarajuće i tesne obuće, nepravilnog sečenja noktiju, traume i drugihmomenata.Usled toga, deo nokta koji penetrira lateralni kožni nabor, u prvi mah izazivacrvenilo i bol, ubrzo dolazi do otoka i gnojenja, a nešto kasnije i do stvaranjegranulacionog tkiva.Konzervativno lečenje je često dugo i bezuspešno.Kožnovenerična služba sve ove slučajeve rešava parcijalnom resekcijomnokta zajedno sa delom matriksa. Istovremeno se radi kiretaža granulacionog tkiva.Lokalna anestezija je sa obično 2-4 cc prokainhidro 2% ili lidokain-adrenalin 2%2-4cc duboko subkutano. Lokalno se stavlja zavoj i pacijent je istog trenutkasposoban za hodanje i svakodnevni posao.U 1996. godini smo imali 22 ovakve intervencije. Na redovnoj kontroli jesamo jedan pacijent imao recidiv.184

STD kod studenata BU u periodu 1985-1994. god.Lida Tomić-Radovanović, S.Gajić, J.Czurda-Potić, S.Jović-Bajt, A.KrdžovićZZZZ studenata BeogradDermatovenerološkoj službi ZZZZ studenata u Beogradu obrati se oko20000 pacijenata godišnje. Kod 3,3-5,5% pregledanih postavljena je dijagnoza izgrupe bolesti koje se prenose seksualnim kontaktom (STD).Tokom ispitivanog perioda registrovana su dva slučaja sifilisa, a dijagnozagonoreje postavljena je kod 314 pacijenata. Ostale “klasične polne bolesti”-ulcusmolle, lymphogranuloma venereum i granuloma inguinale- nismo zabeležili unašoj seriji. U periodu od 1985-1994. godine praćen je i morbiditet ostalihoboljenja iz grupe STD, koje se mogu preneti i seksualnim kontaktom, kao što suurethritis nongonorrhoica, trichomoniasis, herpes simplex genitalis, molluscumcontagiosum, scabies, phthiriasis.Broj obolelih od “polnih bolesti” pokazuje periodične oscilacije porasta ipada. Tome doprinose brojni elementi-promena moralnih normi, liberalizacijaseksualnih odnosa, izmenjeni stavovi o ljubavi. Zloupotreba alkohola i droga,prostitucija, migracije stanovništva su značajni faktori u povećanju broja obolelih.Veoma je važna saradnja bolesnika sa lekarom; lečenje treba da budeisključivo pod kontrolom zdravstvenog osoblja.Obavezno je istovremeno lečenje partnera. U toku svake od bolesti trebasavetovati upotrebu prezervativa ili zabraniti kontakt.Zdravstveno-vaspitni rad svojim različitim sadržajima je najznačajnija merau prevenciji i suzbijanju oboljenja koja se prenose seksualnim kontaktom.185

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...