Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Stavovi maturanata

Stavovi maturanata srednjih škola o braku i veličini porodiceJaroslava Hovan-SomboracZavod za zaštitu zdravlja, KikindaS obzirom da je depopulacija - odumiranje stanovništva - realan i vrloaktuelan problem sa kojim se u Vojvodini suočavamo još od 1989. godine, braku iplaniranju porodice treba posvetiti posebnu pažnju.Cilj istraživanja je: utvrditi mišljenja maturanata srednjih škola Severnobanatskogokruga o najpovoljnijim godinama za stupanje u brak, o funkciji dece ubraku, uticaju broja dece na sreću u braku, o tome da li je dete srećnije samo ilikada ima brata ili sestru, mišljenja o vremenskom razmaku između sklapanja brakai rođenja prvog deteta, o planiranom i idealnom broju dece u porodici, o uslovimapod kojima bi se opredelili za još jedno dete.Metodologija rada: anketni upitnik i statistička obrada podataka.Rezultati istraživanja sa diskusijom i zaključcima: najveći broj anketiranihsmatra da su najpovoljnije godine za sklapanje braka za žene 23-24 godine, a zamuškarce 25-26 godina života. Mišljenja o starosti pri sklapanju braka pomerenasu naviše u odnosu na prosečnu starost bračnih drugova anketiranih u projekturađenom 1983-1987. godine u Vojvodini, na šta je sigurno uticala sadašnjasocijalno ekonomska situacija, naročito problem nezaposlenosti, i uopštemogućnosti za ekonomsko osamostaljenje mladih. Više od 60% anketiranih smatrada su deca jedna od važnijih funkcija braka i još 28% da su deca najvažnijafunkcija braka. Broj dece ne utiče na sreću u braku. Ovo mišljenje je u skladu sareprodukcionom svesti stanovnika Vojvodine o rađanju malog broja dece. Sagledišta položaja dece, mladi su se jasno opredelili da je svako dete srećnije akoima brata ili sestru (92%). Maturanti su se izjasnili da planiraju u proseku neštoviše od 2,4 dece u porodici, što je više nego dovoljno za prostu reprodukcijustanovništva. Prosek idealnog broja dece kod mladih iznosi čak 2,57, što je iznadbroja dece koju planiraju da imaju. Približno 13% mladih se izjasnilo da se ne biodlučili za još jedno dete od planiranog broja ni pod kojim uslovima. Ostali bi seodlučili za još jedno dete, ako bi imali bolje materijalne uslove (53%), dobrozaposlenje (11%) i dobre stambene uslove (11%). Potencijal i volja za rađanje decekoja bi obezbedila prostu reprodukciju, zaustavljanje pada nataliteta i postepenopovećanje prirodnog priraštaja su realni. U interesu je države i društva danajraznovrsnijim merama podstakne ove potencijale.190

Da li se učenici i studenti dobro i kvalitetno hrane?Branka Konstantinović Birovljev, D.Ilić, Š.MilićZZZZ studenata BeogradUvod : U cilju unapređenja zdravlja đaka i studenata vrši se permanentnakontrola ishrane i sanitarno higijenskih uslova u ustanovama učeničkog istudentskog standarda.Cilj rada: Sticanje uvida u sanitarno-tehničke i sanitarno-higijenske usloverada na čuvanju, pripremi i raspodeli hrane, kontrola kvaliteta namirnica iispravnosti hrane kao i usklađenosti ishrane sa datim Normativom za ishranu.Metod rada: Ekipa HE službe ZZZZ studenata je u periodu od 01.06.-01.07.1997. god. izvršila sanitarno-higijenski nadzor nad restoranima učeničkog istudentskog standarda u republici Srbiji. Dobijeni podatci su potom analiziranikompjuterski obrađeni.Rezultati rada: Obiđeno je 71 objekat. Nadzor je izvršen nad 32 studentskarestoranaob kojih 15 u Beogradu i 17 u unutrašnjosti (3 u N. Sadu , Nišu iKragujevcu, 2 u Subotici i po 1 u ostalim mestima ). Đačkih restorana je obiđeno39, od kojih 8 u Beogradu i 31 u unutrašnjosti ( 2 u N. Sadu i Ćupriji i po 1 u svimostalim mestima).Diskusija: Restorani učeničkog standarda se razlikuju od restoranastudentskog standarda po opremi i sanitarno- tehničkim uslovima rada kao i pokvalitetu hrane. Stanje je znatno bolje u restoranima studentskog standarda kako uBeogradu tako i u unutrašnjosti.Zaključak: Potrebno je kontinuirano praćenje ovih objekata i kontrolasprovođenja predloženih mera kao i kontrola kvaliteta ishrane da bi se unapredilozdravlje učenika i studenata i sprečio eventualni nastanak epidemije.191

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zbornik radova konferencija OMC 2010
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...