Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Prevencija respiratorne

Prevencija respiratorne alergije kod studenata i značaj sredine ukojoj žive i radeNikodinka Nikolovska- Sinicki, J.Pjanović, S.Perić, LJ.RažnatovićZZZZ studenata BeogradOrganizovana, programski usmerena i stručno vođena aktivnost naprevenciji, ranom otkrivanju i zbrinjavanju alergijskih oboljenja doprinosipoboljšanju ukupnog zdravstvenog stanja stanovništva.Osnovno načelo je prevencija umesto lečenja, odnosno prevencija prelečenja u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja studenata. Željeni rezultati se mogupostići sprovođenjem mera primarne i sekundarne prevencije, koje se prvenstvenousmeravaju na zdravstveno vaspitanje.Poznavanje kliničkog ispitivanja respiratorne alergije, osobine njenihuzročnika, sposobnosti stvaranja imunološkog odgovora, mogućnosti laboratorijskedijagnostike i epidemioloških karakteristika je od posebnog značaja za aktivnootkrivanje obolelih i njihovo blagovremeno lečenje. Primarna prevencija morauzeti u obzir izbegavanje štetnih faktora, psihostresa i izloženosti duvanskomdimu, promenu načina života, pravilnu ishranu, kao i kontinuiranu edukaciju kadračime se smanjuju faktori rizika.Rad prezentira i analizira model dijagnostičkog programa respiratornealergije koji se koristi kod otorinolaringoloških pacijenata. Program se zasniva naregistrovanju nekih potencijalno važnih parametara: pol, godina starosti, životni iradni uslovi, lična i porodična anamneza, tip i učestalost simptoma, lokalni iotorinolaringološki i rendgenološki nalazi, prisustvo fokusa i rezultati pricktestovana standardne respiratorne alergene.Klinička vrednost ovih parametara je potvrđena i načinjene su opservacijekoje potvrđuju pojavu respiratorne alergije i ponašanje kod pacijenata sapredominantnom lokacijom simptoma na gornjim aerodigestivnim putevima.196

Studentski protest 96/97Ljiljana Pešić, S.Milićević, D.IlićZZZZ studenata BeogradU vreme studentskog protesta 96/97 DMZ ZZZZS-a registruje izrazit paddolazaka pacijenata.Istraživanje sprovedeno godinu dana ranije (rad saopšten na Jugoslovenskomkongresu lekara) dalo je upozoravajuće podatke o visokom nivou agresivnosti ustudentskoj populaciji i ukazalo na moguće negativne pravce njenog razrešenja-Fiksiranje negativnih sistema vrednosti, formiranje destruktivnih karaktera,identifikacija sa frustratorom, acting out reakcija, povlačenja (u život noćuiliregresija do duševnog oboljenja).Stoga smo na isti način (primenom testa hostilnosti na grupi od 50 pacijenataDMZ-a i kontrolnoj grupi zdravih sa opšte prakse) u vreme protesta, ponoviliistraživanje agresivnosti u studentskoj populaciji.Kvantitativni rezultati su gotovo identični (agresivnost na nivou između 18 i19 poena od mogućih 50, uz tendenciju konvergencije grafičkog prikaza).Kvalitativna analiza odgovara na pojedinim ajtemima, pokazala je značajnepromene, te je s aspekta očuvanja psihičkog zdravlja, studentski protestpotencijalno pozitivno dešavanje (na sublimaciju se više nije moglo računati ),katarza koja je dovela do osećaja sigurnosti, zajedništva (poverenja u vršnjake,"vođe", rad na istom zadatku), probudila nadu, dala doživljaj kažnjavanja"krivaca", ali i do uzleta omnipotencije i idealizacije, koji, ukoliko ne dođe dopozitivnih društvenih promena, mogu postati iskorak iz realiteta.197

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...